Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Stentorp

STENTORP


 

Sedan klockaren Johan Stenvall i Stensele 1824 erhållit tillfälligt tillstånd att inrätta och upparbeta ett nytt nybygge i närheten av Stensele by, insynades åt honom den 18 juli 1825 nybygget Stentorp med boställe 700 alnar i nordväst från klockarens gård på norra sidan om Umeälven på en höglänt backe inom byamännens åkerhägnad. Trots pastor Grönlunds protester fick Stenvall införsel i Stentorp den 17 aug. 1825.

Den 29 juni 1829 sålde Stenvall halva Stentorp till mågen Pehr Johansson som 1838 också köpte resten av detta nybygge. 1852 överlät Pehr besittningsrätten till Stentorp åt sonen Isak som bosatte sig där. Vid skattläggning 1846 fanns 1 häst, 2 kor och några får på Stentorp, och hemmantalet sattes till 1/16 mtl.

Redaktörens anmärkning: Jag tror att kordinaterna för bosättningen Stentorp inte stämmer enligt Ossians beskrivning ovan. Platsen för Stentorp är enligt min mening alldeles söder om Lönnberg som ligger efter en avstickare från Dikanäsvägen intill riksväg 45.

Tillbaka!