Du är här: Startsida / Fotoarkiv / En vårdag vid hängbron 

En fin vårdag i slutet av april 2013 såg det ut så här i en vy från Kåtaholmen över Luspviken mot Storumans samhälle. Vattennivån i Umeälven är låg efter vinterns avtappning genom de vattenkraftverk som finns längs älven.
 

Hela vintern har man kunnat se fiskare som antingen pimplat på isen eller som i detta fall bottenmetat i den strömmande älvfåran. Det är oftast förrymda regnbågar från fiskodlingen som landats men även en och annan sik har fastnat på kroken.
 

Närmast ser vi strömfåran in mot Luspviken och Lillströmmen. Stenseleberget i bakgrunden tronar bakom Storumans samhälle som det alltid har gjort.
 

Förr i tiden, innan Umeälven reglerades, kan man tänka sig att vattennivån under tidig vår inte var så mycket högre än vad vi ser på dessa bilder. Men det var säkert mer strömmande vatten eftersom det inte fanns några hindrande dammar som stoppade upp vattenflödet.
 

Denna vy mot Järmansberget och Järmanssundet har vi kunnat skåda på bild så länge som kameran funnits. Det är ingen höjdare att navigera en motorbåt modell större uppför älven genom detta sund som i stort sett bara är en massa stenskavel som nätt och jämnt hamnar under vattenytan när älven är fylld till maxnivå mitt i sommaren.
 

Hängbron går över Lillströmmen till Lillströmholmen via Strandvägen på Sågnäset. Den grävda kanalen är ganska djup för att säkra vattenflödet in mot Umluspen Kraftstation.
Fotnot; Ordet "Lusp" kommer från det samiska ordet "Luspie" och betyder utlopp av sjö
 

Här ser vi Umluspens Kraftstation som jobbar oförtrutet trots låg vattennivå. <<< HÄR >>> kan du se en panoramabild från 2009 av kraftverket och inloppet från Luspsjön!
 

Luspnäset i en vy från Sågnäset. Masten vid Sabotsliden sticker upp i bakgrunden. Precis som den gjort alltsedan början av 1960-talet. TV-sändningarna i Storuman startade i maj månad 1961 från en provisorisk mindre mast som stod alldeles intill. Den revs när den permanenta större masten var klar hösten 1962.
 

Avslutningsvis ser vi en vy  över Luspviken från Sågnäset i riktning mot yttre Vallnäs. Den anrika röda jägmästarbostaden vid korsningen Vallnäsvägen/Klintvägen har nyligen blivit renoverad och fått en ny kulör. Båthuset nere vi stranden är så gammalt att det blivit K-märkt genom Länsstyrelsens försorg.
I maj 2010 tog Storumansajten.se bilder av båthuset för att visa på de rötskador som tidens tand orsakat på delar av byggnaden. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen genom Bo Strandman.
   <<< HÄR >>> kan du se mer!
 


© Storumansajten.se
 

Tillbaka!