Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Inlandsbanan Index / Lokmän i Storumanstationerade i Storuman
Utdrag ur SVENSKA LOKMÄN av Förste Trafikinspektöre E.G. Mihnoss utgiven på bokförlaget ORBIS i Uppsala 1951.
 

Lokstationen i Storuman som den såg ut i på 1940-talet.
 

Så här ser lokstallarna ut 2008. (Foto: Sören Hellqvist)
 

Den 15 november 1923 hade inlandsbanans södra del färdigställts fram till Storumans station. Den 1 december 1930 öppnades linjen Hällnäs - Storuman för allmän trafik. Lokstallarna, eller lokstationen som man kallade det, ligger än i dag på samma plats som när den byggdes. Här inrymdes förutom lok även expeditions- och personallokaler samt filialförråd. Chefen för lokstationen kallades vagnmästare. Övrig personal bestod av 4 lokförare, 4 lokeldare, 4 lokbiträden, 2 reparatörer. Dessutom fanns det ytterligare 3 man anställda som reparerade
tågvagnar plus 12 man som hade s.k. stalltjänst.
 

Här nedan kan du se några av de som tjänstgjorde vid Storumans Järnvägsstation 1951.

Sven Eskil Andersson, lokeldare Info

Erik Anton Eriksson, lokbiträde Info

Karl Erik Bertil Fackel, lokeldare Info

Erik Erhard Wilhelm Hamre, lokförare Info

Halvar Henning Holm, vagnmästare Info

Helge William Karlsson, lokförare Info

Anders Helmer Nilsson, lokeldare Info

Sven Bertil Nilsson, lokbiträde   Info

Helge Felix Omark, lokeldare  Info

Carl Strandberg, lokbiträde Info

Bo Roland Strandman, stationskarl Info

Frans Oskar Ödlund, lokförare Info

Förutom dessa herrar så tjänstgjorde även följande vid Storumans stationsområde:

Gustav Robert Ericsson, stationskarl  Info
Karl-Axel Nordström, lokbiträde   Info
Johan Peter Widén, lokförare   Info
Per Arvid Lundmark, Stationskarl   Info

Staffan Eriksson, som bott både i Norrdal och Stensele, berättar att han är släkt med Anton Eriksson, en av dom lokmän vi
dokumenterat ovan. Han har kvar Antons alla annotationsböcker (anteckningar och händelsebeskrivningar) från 40- och
50-talet och har lagt ut dom i sajten
Järnvägshistoriskt Forum Du kan se en del av dessa annotationer om du klickar här .

Materialet inskickat av S-Å Andersson, Umeå.
Bildfakta: Jan Sandgren, Varberg.

 

FLER BILDER

Fotograf: Okänd
Här sitter Erik Wilhelm Hamre och läser Expressen inne i ett ånglok i väntan på avgång kan man gissa. Fotografiet har vi fått låna av Ulric Almberg, Vännäs.
 


© Storumansajten.se
 

Tillbaka!