Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1947-1951

KLASSINFO  14 - 44   ●  1948 - 1952

Följande elever skrevs in på Högre Folkskolan den 20 juni 1948:

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
27
1948 20/6 1 Augustsson Lars A. Stensele
1936
28 1948 20/6 1 Eriksson Rolf A. Stensele 1934
29 1948 20/6 1 Grubbström P.E. Göran Stensele 1934
30 1948 20/6 1 Gustafsson Lars-Åke Stensele 1935
31 1948 20/6 1 Hörnqvist Bo Steve Vidar Stensele 1935
32 1948 20/6 1 Jaktlund Bror Lennart Stensele 1933
33 1948 20/6 1 Kristiansson Bror E. A. Stensele 1934
34 1948 20/6 1 Persson Åke L. Stensele 1934
35 1948 20/6 1 Samuelsson Bert-Göran Stensele 1934
36 1948 20/6 1 Stenmark Karl Johan Fredrik Stensele 1935
37 1948 20/6 1 Sundin Bengt-Olof Stensele 1935
38 1948 20/6 1 Tegström B. Ingemar Helgum 1934
39 1948 20/6 1 Westman B. Jerker Stensele 1935
40 1948 20/6 1 Wiglén Toivo E. Överluleå/Nb. 1935
41 1948 20/6 1 Abrahamsson Hjördis E. M. Stensele 1933
42 1948 20/6 1 Berglund Dordi H. M. Stensele 1934
43 1948 20/6 1 Forsman Gulli M. Stensele 1935
44 1948 20/6 1 Grenbäck Rut Selma Teresia Stensele 1935
45 1948 20/6 1 Härgestam Margit Ingeborg Stensele 1934
46 1948 20/6 1 Isaksson Inga B. Stensele 1935
47 1948 20/6 1 Israelsson Henny V. Stensele 1932
48 1948 20/6 1 Israelsson T. Dagny E. Stensele 1935
49 1948 20/6 1 Jansson Ann-Mari Stensele 1934
50 1948 20/6 1 Johansson Elsy S. Stensele 1934
51 1948 20/6 1 Larsson Kristina S. B. Stensele 1935
52 1948 20/6 1 Lindahl Gunnel I. Stensele 1935
53 1948 20/6 1 Norberg Berit M. Överluleå/Nb. 1934
54 1948 20/6 1 Mörtsell Anna M. Stensele 1935
55 1948 20/6 1 Ringebäck G. Berith I. Stensele 1935
56 1948 20/6 1 Rådström Gerd M. A. Stensele 1935
57 1948 20/6 1 Rönnholm Kerstin S. Stensele 1935
58 1948 20/6 1 Sundberg S. Berit Stensele 1934

Totalt 32 nya elever till skolan.

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1948 - 49
Klass 14 Klassföreståndare: Helge Smedjegård

Eriksson Rolf A. 1934 Juktån
Grubbström P. E. Göran 1934 Forsmark
Gustafsson Lars-Åke 1935 Barsele
Hörnqvist Bo S. V. 1935 Långsjöby
Jaktlund B. Lennart 1933 Bergnäs
Kristiansson Bror E. A. 1934 Forsmark
Lönnback Lars A. 1936 Slussfors
Persson Åke L. 1934 Blaiken
Samuelsson Bert-Göran 1934 Åskilje
Stenmark Karl-Johan F. 1935 Storuman
Sundin Bengt-Olof 1935 Storuman
Tegström B. Ingemar 1934 Storuman
Thuresson Bernt E. I. 1934 Grundfors
Westman B. Jerker 1935 Skarvsjöby
Wiglén Tolvo 1935 Bäckmark 
Abrahamsson Hjördis E. 1933 Nyliden
Berglund Dordi H. M. 1934 Berglunda
Forsman Gulli M. 1935 Barsele
Grenbäck Ruth S. T. 1935 Blaiken
Härgestam Margit I. 1934 Storuman
Isaksson Inga B. 1935 Norråker
Israelsson T. Dagny E. 1935 Storuman
Israelsson Henny V. 1932 Laisbäck
Jansson Ann-Mari 1934 Storuman
Johansson Elsy S. 1934 Laisbäck
Larsson Kristina S. B. 1935 Juktån
Lindahl Gunnel I. 1935 Kvarnbäcken
Mörtsell Anna M. 1935 Rönnäs
Norberg Berit M. 1934 Bleviksberget
Ringebäck G. Berith I. 1935 Storuman
Rådström Gerd M. A. 1935 Stensele
Rönnholm Kerstin S. 1935 Långsjöby
Sundberg S. Berit 1934 Ankarsund
 

Totalt = 32 elever
Ordningsmän: Bengt-Ove Sundin och Dagny Israelsson.

 

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1949 - 50
KATALOG SAKNAS!

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1950 - 51

Klass 34 Klassföreståndare: Helge Smedjegård
 
Berglund Kjell A. 1935 Stensele
Eriksson Rolf A. 1934 Juktån
Grubbström P. E. Göran 1934 Forsmark
Gustafsson Lars-Åke 1935 Berglunda
Hörnqvist Bo S. V. Långsjöby
Jaktlund B. Lennart 1933 Bergnäs
Kristiansson Bror E. A. 1934 Forsmark
Lönnback Lars A. 1936 Slussfors
Persson Åke L. 1934 Blaiken
Stenmark Kari-Johan F. 1934 Storuman
Sundin Bengt-Olof 1935 Storuman
Thuresson Bernt E. I. 1934 Grundfors
Westman B. Jerker 1935 Skarvsjöby
Wiglén Tolvo 1935 Bäckmark

 
Abrahamsson Hjördis E. 1933 Nyliden
Ahlenius Valmy M. 1934 Yttervik
Berglund Dordi H. M. 1934 Berglunda
Forsman Gulli M. 1935 Barsele
Isaksson Inga B. 1935 Norråker
Israelsson T. Dagny E. 1935 Storuman
Israelsson Henny V. 1932 Laisbäck
Johansson Elsy S. 1934 Laisbäck
Knutsson Ulla B. 1933 Blaiken
Larsson Christina S. B. 1935 Juktån
Lindahl Gunnel I. 1935 Stensele
Mörtsell Anna M. 1935 Rönnäs
Norberg Berit M. 1934 Storuman
Ringebäck G. Berith I. 1935 Storuman
Rådström Gerd M. A. 1935 Stensele
Rönnholm Kerdstin S. 1935 Långsjöby
Ångehult H. Gull-Britt M. 1935 Gunnarn
Östergren B. Sylvi 1934 Ängesdal

 

Totalt = 32 elever
Ordningsmän: Göran Grubbström och Anna Mörtsell.

 

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1951 - 52
Klass 44 Klassföreståndare: Helge Smedjegård
 
Berglund Kjell A. 1935 Stensele
Ericsson Rolf A. 1934 Juktån
Grubbström P. E. Göran 1934 Forkmark
Jaktlund B. Lennart 1933 Bergnäs
Kristiansson Bror E. A. 1934 Forsmark
Lönnback Lars A. 1936 Slussfors
Persson Åke L. 1934 Blaiken
Stenmark Karl-Johan F. 1935 Storuman
Sundin Bengt-Olof 1935 Storuman
Thuresson Bernt E. I. 1934 Grundfors
Westman B. Jerker 1935 Skarvsjöby
Wiglén Tolvo 1935 Bäckmark 
Abrahamsson Hjördis E. 1933 Nyliden
Ahlenius Valmy M. 1934 Tärnaby
Berglund Dordi H. M. 1934 Berglunda
Isaksson Inga B. 1935 Norråker
Israelsson T. Dagny E. 1935 Storuman
Israelsson Henny V. 1932 Laisbäck
Johansson Elsy S. 1934 Laisbäck
Knutsson Ulla B. 1933 Blaiken
Larsson Christina S. B. 1935 Juktån
Lindahl Gunnel I. 1935 Stensele
Mörtsell Anna M. 1935 Rönnäs
Norberg Berit M. 1934 Storuman
Rådström Gerd M. A. 1935 Stensele
Ödlund Hjördis S. 1935 Storuman
Östergren B. Sylvi 1934 Ängesdal
 

Totalt = 28 elever
Ordningsmän: Göran Grubbström och Anna Mörtsell.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1948

Högre Folkskolan i Storuman
Höstterminen 1948
Skolans styrelse
Ordinarie ledamöter:
Rudolf Sjöberg, kommunalkamrer, ordförande.
Viktor Svedberg, komminister, vice ordförande.
Margareta Ljunglöf, folkskollärarinna.
Oscar Sarlin hemmansägare.
Olof Öberg, hemmansägare.
Rektor, självskriven ledamot, sekreterare.
Suppleanter:
Isak Berglund, åkare.
E. R. Cederlund, landstingsman.
Axel Hedman , hemmansägare avflyttade hösten 1948 ersattes av Johan Larsson, hemmansägare.
 

Skolans läkare
Under höstterminen och tiden till 31 mars 1949 tjänstgjorde Gunnar Ericsson, t.f. provinsialläkare.
Torsten Suwe, provinsialläkare.
Lärarpersonal.
Rektor: Helge E.V. Smedjegård
Extra ämneslärare: Sune J.O. Ongman
Timlärare: I. M. Solveig Johansson, Hjalmar A. Wallin, Hulda Ödlund & Bengt Östman.

—————————————————————————————————————
© Storumansajten.se