Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1950-1954

KLASSINFO  14 - 44   ●  1950 - 1954

Följande elever skrevs in på realskolan i juni-juli 1950:

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
95
1950 12/6 3 Thulesson Bernt E. L. Stensele
1934
96 1950 1/7 2 Stenvall E. Sten-Olov Stensele 1935
97 1950 20/7 2 Backman S. Svante H. Lycksele 1936

Följande elever skrevs in på realskolan den 24 augusti 1950:

98 1950 24/8 1 Fjellström Bert H. Stensele 1937
99 1950 24/8 1 Gustafsson Stig-Ove Stensele 1937
100 1950 24/8 1 Larsson Jan H. Stensele 1936
101 1950 24/8 1 Lidgren Karl-Ivan Stensele 1936
102 1950 24/8 1 Norman K. O. Lennart Stensele 1936
103 1950 24/8 1 Persson B. Tage U. Stensele 1937
104 1950 24/8 1 Rådström E. Gunnar V. Stensele 1937
105 1950 24/8 1 Rönnholm Bror A. Stensele 1937
106 1950 24/8 1 Stenselius B. G. Ingvar Stensele 1938
107 1950 24/8 1 Öberg Mats Roland Stensele 1937
108 1950 24/8 1 Edvinsson Siri M. M. Stensele 1937
109 1950 24/8 1 Ejvinsson Kersti Louise (Rolfsdotter) Mora - Kopparbergs län 1937
110 1950 24/8 1 Eriksson B. Birgitta Stensele 1937
111 1950 24/8 1 Eriksson Britt M. L. Stensele 1936
112 1950 24/8 1 Granberg Ulla B. Stensele 1937
113 1950 24/8 1 Granholm E. Birgitta Stensele 1937
114 1950 24/8 1 Grundström Gun-Britt Hilivi Stensele 1936
115 1950 24/8 1 Henriksson T. Magnhild Stensele 1936
116 1950 24/8 1 Holmner K. I. Birgitta Stensele 1937
117 1950 24/8 1 Ihrström G. Lisbeth S. Stensele 1937
118 1950 24/8 1 Johansson Gun-Inger Stensele 1937
119 1950 24/8 1 Karlsson Siri M. Stensele 1936
120 1950 24/8 1 Lindholm Lilly Anna Charlotta ÖverLuleå -Norrbotten 1937
121 1950 24/8 1 Lindberg Ragnhild T. Stensele 1937
122 1950 24/8 1 Rudberg Vanja Ulla Kristina Stensele 1937
123 1950 24/8 1 Rönnholm Ing-Marie Stensele 1936
124 1950 24/8 1 Stenlund Vega Ingeborg Stensele 1936
125 1950 24/8 1 Stenman I. Signhild B. Stensele 1937
126 1950 24/8 1 Stenvall Anna-Greta E. Stensele 1937
127 1950 24/8 1 Stigsson Anna Gunilla Stensele 1937
128 1950 24/8 1 Thulesson V. Birgitta Stensele 1936
129 1950 24/8 1 Thulesson S. E./Lisbeth ?? Aina Stensele 1936
130 1950 24/8 1 Uppenberg Berit Agneta Stensele 1937

Följande elever skrevs in på realskolan den 20 september 1950:

131 1950 20/9 4 Johansson Ingrid Louise Stensele 1931
132 1950 20/9 4 Johansson Mary-Anne Lucia Stensele 1933
133 1950 20/9 4 Ödlund Hjördis Solveig se även 136 Stensele 1935
134 1950 20/9 3 Knutsson Ulla Birgitta Stensele 1933

Totalt 40 nya elever till skolan.

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1950 - 51
Klass 14 Klassföreståndare: Ingrid Byström

Fjellström Bert H. 1937 Långsjöby
Gustafsson Stig-Ove 1937 Berglunda
Larsson J. Håkan 1936 Juktån
Lidgren Karl-Ivar 1936 Stensele
Norman K. O. Lennart 1936 Blaiken
Persson B. Tage U. 1937 Blaiken
Rådström E. Gunnar V. 1937 Stensele
Rönnholm Bror A. 1937 Långsjöby
Stenzelius B. G. Ingvar 1938 Kroksjöstrand
Rudberg S. Lennart 1935 Storuman
Öberg Mats R. 1937 Gunnarn 
Edvinsson Siri M. M. 1937 Gunnarn
Ejvinsson Kersti L. R. 1937 Stensele
Eriksson B. Birgitta 1937 Fredriksten
Eriksson Britt M. L. 1936 Åskilje
Granberg Ulla B. 1937 Barsele
Granholm E. Birgitta 1937 Storuman
Grundström Gun-Britt 1936 Skarvsjöby
Henriksson T. Magnhild 1936 Storuman
Holmner K. I. Birgitta 1937 Gunnarn
Ihrström G. Lisbeth S. 1937 Skarvsjöby
Johansson Gun-Inger 1937 Bergsäter
Karlsson Siri M. 1936 Stensele
Lindholm L. Anne-Ch. 1937 Storuman
Rudberg Vanja U. K. 1937 Storuman
Rönnholm Ing-Marie 1936 Stornäs
Stenlund Vega I. 1936 Fredriksten
Stenman L. Signhild B. 1937 Lillgoberg
Stenvall Anna-Greta E. 1937 Gunnarn
Stigsson Ann-Gunilla 1937 Gunnarn
Thulesson V. Birgitta 1937 Blaiken
Thulesson S. E. (Lisbeth) 1936 Blaiken
Uppenberg B. Agneta 1937 Åskiljeby
 
Totalt 33 elever i klassen.
Ordningsmän: Mats Öberg och Birgitta Granholm.

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1951 - 52

Klass 24 Klassföreståndare: Ingrid Byström
 
Fjellström Bert H. 1937 Långsjöby
Gustafsson Stig-Ove 1937 Berglunda
Larsson J. Håkan 1936 Juktån
Lidgren Karl-Ivar 1936 Stensele
Persson B. Tage U. 1937 Blaiken
Rudberg S. Lennart 1935 Storuman
Rådström E. Gunnar V. 1937 Stensele
Rönnholm Bror A. 1937 Långsjöby
Stenzelius B. G. Ingvar 1938 Abborrberg
Öberg Mats R. 1937 Gunnarn 
Edvinsson Siri M. M. 1937 Gunnarn
Ejvinsson Kersti L. R. 1937 Stensele
Eriksson Birgit E. 1936 Tärnaby
Eriksson B. Birgitta 1937 Fredriksten
Falknert R. Gerdis 1932 Vallträsk
Granberg Ulla B. 1937 Barsele
Grundström Gun-Britt 1936 Skarvsjöby
Henriksson T. Magnhild 1936 Storuman
Ihrström G. Lisbeth S. 1937 Skarvsjöby
Johansson Gun-Inger 1937 Bergsäter
Jonsson Ingrid K. 1937 Gardvik
Karlsson Siri M. 1936 Stensele
Lindholm L. Anne-Ch. 1937 Storuman
Rudberg Vanja U. K. 1937 Storuman
Stenlund Vega I. 1936 Fredriksten
Stenman L. Signhild B. 1937 Vallträsk
Stenvall Anna-Greta E. 1937 Gunnarn
Stigsson A. Gunilla 1937 Gunnarn
Thulesson V. Birgitta 1937 Blaiken
Thulesson S. E. (Lisbeth) 1936 Blaiken
Uppenberg B. Agneta 1937 Åskiljeby
 
Totalt 31 elever i klassen.
Ordningsmän: Mats Öberg och Birgitta Granholm.

 

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1952 - 53

Klass 34 Klassföreståndare: Helge Smedjegård.
 
Fjellström Bert H. 1937 Långsjöby
Gustavsson Stig-Ove 1937 Berglunda
Larsson J. Håkan 1936 Storuman
Lidgren Karl-Ivar 1936 Stensele
Lundin Rolf L. 1936 Norrberg
Persson B. Tage U. 1937 Blaiken
Rudberg S. Lennart 1935 Storuman
Rådström E. Gunnar V. 1937 Stensele
Rönnholm Bror A. 1937 Långsjöby
Stenzelius B. G. Ingvar 1938 Abborrberg
Öberg Mats R. 1937 Gunnarn 
Edvinsson Siri M. M. 1937 Gunnarn
Ejvinsson Kersti L. R. 1937 Stensele
Eriksson Birgit E. 1936 Tärnaby
Eriksson B. Birgitta 1937 Fredriksten
Falknert R. Gerdis 1932 Vallträsk
Granberg Ulla B. 1937 Barsele
Granberg Vivi-Ann 1936 Barsele
Grundström Gun-Britt 1936 Skarvsjöby
Henriksson T. Magnhild 1936 Storuman
Ihrström G. Lisbeth S. 1937 Skarvsjöby
Johansson Gun-Inger 1937 Bergsäter
Jonsson Ingrid K. 1937 Gardvik
Karlsson Siri M. 1936 Stensele
Kristofersson Barbro 1937 Gunnarn
Lindholm L. Anne-Charlotte 1937 Storuman
Nilsson Inga-Maj 1936 Långsjöby
Rudberg Vanja U. K. 1937 Storuman
Stenlund Vega I. 1936 Fredriksten
Stigsson A. Gunilla 1937 Gunnarn
Thulesson V. Birgitta 1937 Blaiken
Thulesson S. E. Lisbeth 1936 Blaiken
Uppenberg B. Agneta 1937 Åskiljeby
 
Totalt 32 elever i klassen.
Ordningsmän: Stig-Ove Gustafsson och Agneta Uppenberg.

—————————————————————————————————————

KLASSEN LÄSÅRET 1953 - 54

Klass 44 Klassföreståndare: Helge Smedjegård.

Fjellström Bert H. 1937 Långsjöby
Gustavsson Stig-Ove 1937 Berglunda
Larsson J. Håkan 1936 Juktån
Lidgren Karl-Ivar 1936 Stensele
Lundin Rolf L. 1936 Norrberg
Nilsson N. G. Ove 1937 Tärnaby
Persson B. Tage U. 1937 Blaiken
Rudberg S. Lennart 1935 Storuman
Rådström E. Gunnar V. 1937 Stensele
Stenzelius B. G. Ingvar 1938 Kroksjöstrand
Öberg Mats R. 1937 Gunnarn

 

Edvinsson Siri M. M. 1937 Gunnarn
Ejvinsson Kersti L. R. 1937 Stensele
Eriksson B. Birgitta 1937 Fredriksten
Falknert R. Gerdis 1932 Storuman
Granberg Ulla B. 1937 Barsele
Granberg Vivi-Ann 1936 Barsele
Grundström Gun-Britt 1936 Skarvsjöby
Henriksson T. Magnhild 1936 Storuman
Ihrström G. Lisbeth S. 1937 Skarvsjöby
Johansson Gun-Inger 1937 Bergsäter
Jonsson Ingrid K. 1937 Gardvik
Karlsson Siri M. 1936 Stensele
Kristofersson Barbro 1937 Gunnarn
Lindholm L. Anne-Charlotte 1937 Storuman
Nilsson Inga-Maj 1936 Långsjöby
Rolandsson M. Eva G. 1937 Storuman
Rolandsson U. Greta K. 1936 Storuman
Stigsson A. Gunilla 1937 Gunnarn
Thulesson S. E. Lisbeth 1936 Blaiken
Uppenberg B. Agneta 1937 Åskiljeby
 

Totalt 31 elever i klassen.
Ordningsmän: Stig-Ove Gustafsson och Agneta Uppenberg.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1950

Skolans styrelse
Ordinarie ledamöter:
Kommunalkamrer Rudolf Sjöberg, Storuman, ordförande.
Komminister Victor Svedberg, Umnäs, vice ordförande
Folkskollärarinna Margareta Ljunglöf, Stensele
Hemmansägare Oscar Sarlin, Skarvsjöby
Hemmansägare Olof Öberg, Gunnarn
T.f. rektor Helge Smedjegård, självskriven lrdamot, sekreterare
Suppleanter:
Chaufför Isak Berglund, Storuman
Hemmansägare Johan Larsson, Gunnarn
Byggmästare Erik Rådström, Storuman
Adjungerande ledamöter:
Folkskolstyrelsens ordförande Sixten Malmsten, Barsele
Distriktsöverlärare Ivar Alm, Storuman

T.f. rektor:
Helge E.V. Smedjegård
E. o. ämneslärare:
Sune J.O. Ongman
Vik. ämneslärare:
Ingrid E. Byström
U. Ebbe O. Lakfors
Helge E.V. Smedjegård
Timlärare:
Å.H. Felix Bohman, Elsa Bohman, Sonja A. Falk, Hjalmar A. Wallin, Hulda M. Ödlund.
Skolans läkare:
Torsten Suwe, provinsialläkare

—————————————————————————————————————

© Storumansajten.se