Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1958-1961

KLASSINFO  13 - 33   ●  1958 - 1961

Följande elever skrevs in på realskolan 13 juni 1958:

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
543
1958 13/6 24 Tellström Marta L. Tärna
1942
544 1958 13/6 24 Vesterlund Eva E. Tärna 1943

Följande elever skrevs in på realskolan 25 augusti 1958:

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
545 1958 25/8 2 Larsson S. Ulla-Märta Sorsele 1943
546 1958 25/8 13 Andersson Jan V. Stensele 1945
547 1958 25/8 13 Bengtsson Leif R. Stensele 1945
548 1958 25/8 13 Bjuhr F. Ulrik M. Stensele 1944
549 1958 25/8 13 Fall S. Sören Bromma - Stockholm 1945
550 1958 25/8 13 Forsman Curt G. Östersund - Jämtland 1945
551 1958 25/8 13 Lindberg Kuno G. Stensele 1945
552 1958 25/8 13 Lundqvist E. Gunnar Stensele 1945
553 1958 25/8 13 Sandgren Jan H. Stensele 1945
554 1958 25/8 13 Andersson S. Barbro I. Stensele 1945
555 1958 25/8 13 Bergfors Gudrun G. Umnäs 1945
556 1958 25/8 13 Eriksson A. Margot Stensele 1945
557 1958 25/8 13 Greander Gerd-Mari E. Stensele 1945
558 1958 25/8 13 Gustavsson V. Margareta Stensele 1945
559 1958 25/8 13 Hansson S. Anita Vitangi - Norrbotten 1945
560 1958 25/8 13 Holmberg Ann-Sofi Muonionolusta - Norrbotten 1945
561 1958 25/8 13 Holmgren Sonja K. Lycksele 1945
562 1958 25/8 13 Holmner Elisabeth M. Stensele 1945
563 1958 25/8 13 Nilsen Lill P. Brande - Danmark 1946
564 1958 25/8 13 Nilsson Ella K. Stensele 1945
565 1958 25/8 13 Kullti Birgit E. Pajala - Norrbotten 1945
566 1958 25/8 13 Mannberg B. Margareta Stensele 1945
567 1958 25/8 13 Olsson U. Kristina Stensele 1945
568 1958 25/8 13 Pettersson (Erhardsson) Maud M. Stensele 1944
569 1958 25/8 13 Rönnholm M. Annika S. Stensele 1945
570 1958 25/8 13 Sahlman Barbro B. Lycksele 1945
571 1958 25/8 13 Sandberg Maud Britt S. B. Stensele 1945
572 1958 25/8 13 Sundbom Eva M. L. Robertsfors 1945
573 1958 25/8 13 Tellström Solveig C. Tärna 1945
574 1958 25/8 13 Wikström Gunilla M. E. Avesta - Kopparberg 1945

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13 LÄSÅRET 1958 - 59

Klassföreståndare: Lennart Hansson
 
Andersson Jan 1945 Stensele
Bengtsson Leif R. 1945 Stensele
Bjuhr Ulrik 1944 Pausele
Fall Göran 1945 Grundforsbygget
Forsman Curt 1945 Storuman
Lindberg Kuno G. 1945 Storuman
Lundqvist E. Gunnar 1945 Stensele
Sandgren Jan H. 1945 Stensele
 
Andersson S. Barbro I. 1945 Stensele
Bergfors Gudrun Storuman
Eriksson Margoth 1945 Norråker
Greander Gerd-Mari E. 1945 Storuman
Gustafsson Margareta 1945 Norråker
Hansson Anita 1945 Grundforsbygget
Holmberg Ann-Sofi 1945 Storuman
Holmgren Sonja K. 1945 Storuman
Holmner Elisabeth M. 1945 Gunnarn
Nielsen Lill P. 1946 Storuman
Nilsson Ella K. 1945 Åskilje
Kullti Birgit 1945 Grundforsbygget
Mannberg Margaretha 1945 Storuman
Olsson U. Kristina 1945 Storuman
Pettersson Maud 1944 Storuman
Rönnholm M. Annika S. 1945 Juktån
Sahlman Barbro B. 1945 Storuman
Sandberg Maud Britt S. B. 1945 Storuman
Sundbom Eva M. L. 1945 Storuman
Tellström Solveig C. 1945 Tärna
Wikström Gunilla M. E. 1945 Grundforsbygget

8 grabbar + 21 flickor = 29 elever
Ordningsmän: Kuno Lindberg, Barbro Andersson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23 LÄSÅRET 1959 - 60

Klassföreståndare: Lennart Hansson
 
Andersson Jan 1945 Stensele
Bengtsson Leif R. 1945 Storuman
Bjuhr Ulrik 1944 Pausele
Fall Göran 1945 Grundforsbygget
Lindberg Kuno G. 1945 Storuman
Lundqvist E. Gunnar 1945 Storuman
Sandgren Jan H. 1945 Storuman 
Andersson S. Barbro I. 1945 Stensele
Bergfors Gudrun Storuman
Eriksson Margoth 1945 Norråker
Greander Gerd-Marie E. 1945 Storuman
Hansson Anita 1945 Grundforsbygget
Holmberg Ann-Sofi 1945 Storuman
Holmgren Sonja K. 1945 Storuman
Holmner Elisabeth M. 1945 Gunnarn
Mannberg Margaretha 1945 Storuman
Nielsen Lill P. 1946 Storuman
Nilsson Ella K. 1945 Åskilje
Olsson U. Kristina 1945 Storuman
Pettersson Maud 1944 Storuman
Rönnholm M. Annika S. 1945 Juktån
Sahlman Barbro B. 1945 Storuman
Sandberg Maud Britt S. B. 1945 Storuman
Sundbom Eva M. L. 1945 Storuman
Tellström Solveig C. 1945 Tärna
Wikström Gunilla M. E. 1945 Grundforsbygget

7 grabbar + 19 flickor = 26 elever
Ordningsmän: Kuno Lindberg, Barbro Andersson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33 LÄSÅRET 1960 - 61

Klass 33 Klassföreståndare: Lennart Hansson

Bengtsson Leif R. 1945 Stensele
Lindberg Kuno G. 1945 Stensele
Lundqvist E. Gunnar 1945 Stensele
Sandgren Jan H. 1945 Stensele


 
Andersson S. Barbro I. 1945 Stensele
Greander Gerd-Mari E. 1945 Stensele
Holmberg Ann-Sofi 1945 Stensele
Holmgren Sonja K. 1945 Stensele
Holmner Elisabeth M. 1945 Stensele
Mannberg B. Margareta 1945 Stensele
Nielsen Lill P. 1946 Stensele
Nilsson Ella K. 1945 Stensele
Olsson U. Kristina 1945 Stensele
Rönnholm M. Annika S. 1945 Stensele
Sahlman Barbro B. 1945 Stensele
Sandberg Maud Britt S. B. 1945 Stensele
Sundbom Eva M. L. 1945 Stensele
Tellström Solveig C. 1945 Stensele
Wikström Gunilla M. E. 1945 Grundforsbygget

4 grabbar + 15 flickor = 19 elever
Ordningsmän: Kuno Lindberg, Barbro Andersson

————————————————————————

PERSONAL 1958

Skolchef.
Ivar Alm, förste rektor.
Rektor
.
Ulf Allgulin.
Adjunkter.
Sex vakanta tjänster..
Lärare över stat.
Olof Fahlén.
Extra ordinarie lärare.
Selfrid Gardfall, Ale Aronsson, Allan Markström, Birgitta Bohlin, Anders Burman Hely Alstermark, Lennart Hansson och Inga Overgaard.
Övriga lärare.
Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin, Sigurd Holmberg, Bernt Hedlund, Vega Wennergren och Evelyn Eneroth.
Skolläkare.
Paul Gerhard Sivertsen, cand. med., provinsialläkare.
Skolsköterska.
Brita Markström.
Bibliotekarie.
Erland Flemming.
Skolassistent.
Oscar Henricsson.
Vaktmästare.
Gunnar Persson.
Städerskor.
Margareta Persson & Gerda Johansson.
Skolmåltidspersonal.
Jenny Wiklund, fru, föreståndarinna.
Biträden: Gunhild Henriksson, Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Armida Sjöberg & Evy Thelin.

Skolans telefoner.
Rektorsexpeditionen ............... Storuman 174
Kollegierummet...........................Storuman 440
Vaktmästarebostaden ............. Storuman 325
Skolmåltidsexpeditionen......... Storuman 274

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1958

Skolidrottsföreningen Falken.
Rolf Lindahl
, ordförande.
Björn Hedin, vice ordförande.
Barbro Strömkvist, sekreterare.
Hans Olof Markgren, vice sekreterare.
Gunilla Sjöberg, kassör
Per Olof Granbom, vice kassör
Lars Göran Grenbäck, matrielförvaltare.
Sven Åke Lundgren, vice matrielförvaltare.

Suppleanter: Inga Overgaard gymn.dir., Mag. Erland Flemming, Mag. Carl-Axel Nordenberg, Kuno Lindberg 14, Inger Lundström 14, Sven Åke Lundgren 2a, Nils Lönnberg 2b, Lars G. Norman 3a, Elsy Yngvesson 3b, Lars Olov Norberg 4a, Kurt Sören Carstedt 4b.

Skytteföreningen Skytten.
Lars-Ola Salemark, ordf.
Kaj Strömberg.
Kurt Sjölander.
Ronny Lönnberg.
Kantor Hjalmar Wallin.
E. o. adjunkt Selfrid Gardfall.

Elevrådet.
Ove Svensson 4a, ordförande
Ingalill Norlin 4a, kassör.
Kurt Sjölander 4b, vice kassör.
Gertrud Andersson 4b.
Rolf Lindahl 3b.
Monica Löfgren 3a, sekreterare
Mats-Göran Matsson 3b.
Anita Forsman 3b, vice ordförande
Jarl Folkesson 2a.
Christina Henningsson 2a, vice sekreterare
Curt-Lennart Ebbegren 2b.
Marta Wallin 2b.
Assar Falknert 14.
Gunvor Thelin 14.
Gunnar Lundkvist 13
Margareta Mannberg 13.

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
1. Skolan anser som en självklar sak, att Du såväl inom som utom skolan iakttar sådan ordning och vinnlägger Dig om ett sådant uppförande, att Du hedrar Dig själv och Din skola.

2. Du måste vårda skolans lokaler, inventarier, undervisningsmateriel etc. noga. Om Du genom slarv eller oaktsamhet vållar någon skada, måste Du ersätta den.

3. Vid första ringningen till lektionen skall Du gå till Din lektionssal och inta Din plats. Efter andra ringningen skall Du under tystnad avvakta lärarens ankomst.

4. Efter lektionens slut skall Du omedelbart lämna lärosalen och gå ut i det fria. Rasten skall utnyttjas för en kort promenad, och därför är det absolut förbjudet att stanna kvar i vestibulen eller ute vid ingången.

5. All kastning av sten och snöbollar på skolgården är förbjuden.

6. Vid långvarig eller svårare sjukdom måste Du på något sätt kontakta skolan. Ring Din klassföreståndare eller rektor eller skicka hälsning med någon skolkamrat angående Din frånvaro.

7. Vid återkomsten till skolan efter varje bortovaro skall Du till klassföreståndaren lämna intyg rörande anledningen till frånvaron.

8. Tillräcklig nattvila är nödvändig för Din ålder och Ditt arbete. Därför får Du under läsdagar inte utan tvingande skäl vistas utom hemmet efter klockan 22.00. Besök å allmän danssalong är tillåten endast om målsmans medgivande i förväg uppvisats för rektor.

9. Bruket av tobak och sprit har en ytterst skadlig inverkan, framför allt under uppväxtåren. Det ligger därför i Ditt eget intresse att avhålla Dig från tobaksrökning. Tobaksrökning är under alla omständigheter förbjuden inom skolans område ävensom under den tid Du står under skolans uppsikt.

—————————————————————————————————————