Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1958-1962

KLASSINFO  14 - 44   ●  1958 - 1962

Följande elever skrevs in på realskolan 25 augusti 1958:
Klass 14

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
575
1958 25/8 14 Eriksson E. G. Egon Stensele
1945
576 1958 25/8 14 Eriksson K. I. Martin Stensele 1945
577 1958 25/8 14 Falknert R. Assar Stensele 1945
578 1958 25/8 14 Forsman L. Ruben Stensele 1944
579 1958 25/8 14 Knutsson A. Gunder O. Stensele 1945
580 1958 25/8 14 Larsson K. E. Sören Västerås - Västmanland 1945
581 1958 25/8 14 Lindgren Lars Stefan Stensele 1945
582 1958 25/8 14 Ljung R. Birger Stensele 1945
583 1958 25/8 14 Vestman Sven R. Stensele 1945
584 1958 25/8 14 Alsgren Anna-Lena Stensele 1945
585 1958 25/8 14 Arklöv Ella I. Umnäs 1945
586 1958 25/8 14 Blom Berit I. Tåsjö - Västernorrland 1945
587 1958 25/8 14 Brännström B. Gunilla Stensele 1944
588 1958 25/8 14 Bygdell Gun I. Stensele 1945
589 1958 25/8 14 Dahlberg Solveig C. Vilhelmina 1945
590 1958 25/8 14 Holgersson G. Ingegerd V. Stensele 1945
591 1958 25/8 14 Hägglund Maj-Kristin R. Stensele 1946
592 1958 25/8 14 Härgestam Anette B. E. Sorsele 1944
593 1958 25/8 14 Härgestam M. Inger V. Stensele 1944
594 1958 25/8 14 Johansson I. Lizetty T. Stensele 1943
595 1958 25/8 14 Jonsson Britt-Mari Stensele 1945
596 1958 25/8 14 Kristiansson Anna-Karin Tärna 1945
597 1958 25/8 14 Lahti Britt-Inger M. Stensele 1945
598 1958 25/8 14 Lundström Inger E. Porjus - Norrbotten 1944
599 1958 25/8 14 Nilsson Ingrid M.-A. Östersund - Jämtland 1945
600 1958 25/8 14 Nilsson R. Margareta Fredrika 1946
601 1958 25/8 14 Olofsson Gunda B. Stensele 1945
602 1958 25/8 14 Olsson R. Vanja K. Stensele 1945
603 1958 25/8 14 Persson Eivor A. M. Stensele 1944
604 1958 25/8 14 Risberg Birgit E. Sollefteå - Västernorrland 1945
605 1958 25/8 24b Eriksson Mari-Louise Solna - Stockholm 1944
606 1958 25/8 34b Hedenström Mona A.   1942

Följande elever skrevs in på realskolan 8 januari 1959:

607 1959 8/1 14 Ernerfelt Jan G. Adolf Fredrik F./Stockholm 1944
608 1959 8/1 34 Lundberg Martin R-A. Lycksele 1943

—————————————————————————————————————

KLASSEN 14 LÄSÅRET 1958 - 59

Klassföreståndare: Birgitta Bohlin

Eriksson E. G. Egon 1945 Stensele
Ericsson K. I. Martin 1945 Stensele
Falknert R. Assar 1945 Stensele
Knutsson A. Gunder O. 1945 Luspholmen
Larsson K. E. Sören 1945 Stensele
Lindgren L. Stefan 1945 Juktån
Ljung R. Birger 1945 Stensele
Vestman Sven R. 1945 Stensele













 
Alsgren Anna-Lena 1945 Stensele
Arklöf Ella I. Storuman
Blom Berit I. 1945 Grundforsbygget
Brännström B. Gunilla 1944 Storuman
Bygdell Gun I. 1945 Stensele
Dahlberg Solveig C. 1945 Stensele
Holgersson G. Ingegerd W. 1945 Skarvsjöby
Hägglund May-Kerstin R. 1945 Stensele
Härgestam A. Birgitta 1944 Blaiken
Härgestam M. Inger V. 1944 Blaiken
Johansson I. Lizetty Th. 1943 Storuman
Jonsson Britt-Marie 1945 Storuman
Kristiansson Anna-Karin 1945 Stensele
Lahti Britt-Inger M. Boden
Lundström Inger E. 1944 Storuman
Nilsson Ingrid M-A. 1945 Stensele
Nilsson R. Margareta 1946 Stensele
Ohlsson R. Vanja K. 1945 Gunnarn
Olofsson Gunda B. 1945 Gunnarn
Persson Eivor A. M. 1944 Blaiken
Risberg Birgit E. 1945 Grundforsbygget
Thelin Gunvor E. M. 1944 Storuman

8 pojkar + 22 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Ruben Forsman, Lizetty Johansson

————————————————————————

KLASSEN 24 LÄSÅRET 1959 - 60

Klassföreståndare: Selfrid Gardfall
 
Eriksson E. G. Egon 1945 Gunnarn
Eriksson K. I. Martin 1945 Åskilje
Ernerfeldt Jan G. 1944 Stensele
Falknert R. Assar 1945 Norrberg
Forsman L. Ruben 1944 Barsele
Larsson K. E. Sören 1945 Storuman
Lindgren Stefan 1945 Juktån
Ljung R. Birger 1945 Lönnberg
Lundman Mats E. 1943 Storuman
Vestman Sven R. 1945 Skarvsjöby















 
Alsgren Anna-Lena 1945 Stensele
Arklöf Ella 1945 Storuman
Blom Berit 1945 Grundforsbygget
Brännström Gunilla 1944Lycksele
Bygdell Gun I. 1945 Stensele
Dahlberg Solveig C. 1945 Stensele
Eriksson A. Margot 1945 Stensele
Granström G. Mariann 1944 Stensele
Gustavsson V. Margareta 1945 Norråker
Holgersson Ingegerd 1945 Skarvsjöby
Hägglund May Kerstin 1945 Barsele
Härgestam Anette 1944 Storuman
Härgestam M. Inger V. 1944 Storuman
Johansson Gunhild Y. 1944 Storuman
Johansson Inger-M. M.-A. 1944 Stensele
Kristiansson Anna-Karin 1945 Storuman
Lundström Inger 1944 Storuman
Nilsson Ingrid M.-A. 1945 Barsele
Nilsson R. Margareta 1946 Stensele
Nordström Birgitta 1944 Pauträsk
Olsson R. Vanja K. 1945 Gunnarn
Olofsson Gunda B. 1945 Gunnarn
Omma Laila 1944 Tärna
Persson Eivor A. M. 1944 Storuman
Risberg Birgit E. 1945 Grundforsbygget
Thelin Gunvor 1944 Storuman

10 pojkar + 26 flickor = 36 elever
Ordningsmän: Rubin Forsman, Eivor Persson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 34 LÄSÅRET 1960 - 61
Klassföreståndare: E. adjunkt Gustavsson

Bjur F. Ulrik 1944 Lycksele
Ebbegren Curt Lennart 1944 Stensele
Eriksson E. G. Egon 1945 Stensele
Eriksson K. I. Martin 1945 Stensele
Ernerfeldt Jan G. 1944 Stensele
Falknert R. Assar 1945 Stensele
Forsman L. Ruben 1944 Stensele
Larsson K. E. Sören 1945 Stensele
Ljung R. Birger 1945 Stensele
Lundman Mats E. 1943 Stensele
Rönnholm Leif T. 1944 Stensele
Vestman Sven R. 1945 Stensele
Westman Hans C. 1944 Stensele






 
Alsgren Anna-Lena 1945 Stensele
Bygdell Gun I. 1945 Stensele
Dahlberg Solveig C. 1945 Stensele
Eriksson A. Margot 1945 Stensele
Granström G. Mariann 1944 Stensele
Gustavsson V. Margareta 1945 Stensele
Hansson L. Monica 1943 Stensele
Hägglund May Kerstin 1945 Stensele
Härgestam M. Inger V. 1944 Stensele
Johansson Gunhild Y. 1944 Stensele
Johansson Inger-M. 1944 Stensele
Kristiansson Anna-Karin 1945 Stensele
Nilsson Ingrid M.-A. 1945 Stensele
Nilsson R. Margareta 1946 Stensele
Olsson R. Vanja K. 1945 Stensele
Olofsson Gunda B. 1945 Stensele
Persson Eivor A. M. 1944 Stensele
Risberg Birgit E. 1945 Stensele
Söderman E. Inga-Lill M. 1945 Stensele
Åström S. Chatarine 1944 Stensele

13 pojkar  21 flickor = 34 elever
Ordningsmän: Rubin Forsman, Eivor Persson

————————————————————————————————

KLASSEN 44 LÄSÅRET 1961 - 62
Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg

Bjur F. Ulrik 1944 Lycksele
Böhlin J. A. Rangvald 1946 Stensele
Brännlund L. G. Torbjörn 1945
Ebbegren Curt Lennart 1944 Stensele
Eriksson E. G. Egon 1945 Stensele
Eriksson K. I. Martin 1945 Stensele
Ernerfeldt Jan G. 1944 Stensele
Forsman L. Ruben 1944 Stensele
Larsson K. E. Sören 1945 Stensele
Ljung R. Birger 1945 Stensele
Lundman Mats E. 1943 Stensele
Rönnholm Leif T. 1944 Stensele
Vestman Sven R. 1945 Stensele
Westman Hans C. 1944 Stensele


 
Alm Ulla M. 1945 Stensele
Alsgren Anna-Lena 1945 Stensele
Bygdell Gun I. 1945 Stensele
Dahlberg Solveig C. 1945 Stensele
Granström G. Mariann 1944 Stensele
Gustavsson V. Margareta 1945 Stensele
Hansson L. Monica 1943 Stensele
Holgersson G. Ingegerd 1945
Hägglund May Kerstin 1945 Stensele
Härgestam M. Inger V. 1944 Stensele
Kristiansson Anna-Karin 1945 Stensele
Nilsson Ingrid M.-A. 1945 Stensele
Nilsson R. Margareta 1946 Stensele
Olsson R. Vanja K. 1945 Stensele
Persson Eivor A. M. 1944 Stensele
Risberg Birgit E. 1945 Stensele
Åström S. Chatarine 1944 Stensele

14 pojkar + 17 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Curt-Lennart Ebbegren, Eivor Persson

———————————————————————————————

PERSONAL 1958

Skolchef: Ivar Alm, förste rektor.
Rektor
: Ulf Allgulin.
Adjunkter: Sex vakanta tjänster..
Lärare över stat.:
Olof Fahlén.
Extra ordinarie lärare: Selfrid Gardfall, Ale Aronsson, Allan Markström, Birgitta Bohlin, Anders Burman Hely Alstermark, Lennart Hansson och Inga Overgaard.
Övriga lärare: Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin, Sigurd Holmberg, Bernt Hedlund, Vega Wennergren och Evelyn Eneroth.
Skolläkare:
Paul Gerhard Sivertsen, cand. med., provinsialläkare.
Skolsköterska: Brita Markström.
Bibliotekarie: Erland Flemming.
Skolassistent: Oscar Henricsson.
Vaktmästare: Gunnar Persson.
Städerskor: Margareta Persson & Gerda Johansson.
Skolmåltidspersonal: Jenny Wiklund, fru, föreståndarinna.
Biträden: Gunhild Henriksson, Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Armida Sjöberg & Evy Thelin.

Skolans telefoner.
Rektorsexpeditionen ............... Storuman 174
Kollegierummet...........................Storuman 440
Vaktmästarebostaden ............. Storuman 325
Skolmåltidsexpeditionen......... Storuman 274

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1958

Skolidrottsföreningen Falken.
Rolf Lindahl
, ordförande.
Björn Hedin, vice ordförande.
Barbro Strömkvist, sekreterare.
Hans Olof Markgren, vice sekreterare.
Gunilla Sjöberg, kassör
Per Olof Granbom, vice kassör
Lars Göran Grenbäck, materielförvaltare.
Sven Åke Lundgren, vice materielförvaltare.

Suppleanter: Inga Overgaard gymnastikdirektör, Magister Erland Flemming, Magister Carl-Axel Nordenberg, Kuno Lindberg 14, Inger Lundström 14, Sven Åke Lundgren 2a, Nils Lönnberg 2b, Lars G. Norman 3a, Elsy Yngvesson 3b, Lars Olov Norberg 4a, Kurt Sören Carstedt 4b.

Skytteföreningen Skytten.
Lars-Ola Salemark, ordförande
Kaj Strömberg.
Kurt Sjölander.
Ronny Lönnberg.
Kantor Hjalmar Wallin.
Extra ordinarie adjunkt Selfrid Gardfall.

Elevrådet.
Ove Svensson 4a, ordförande
Ingalill Norlin 4a, kassör.
Kurt Sjölander 4b, vice kassör.
Gertrud Andersson 4b.
Rolf Lindahl 3b.
Monica Löfgren 3a, sekreterare
Mats-Göran Matsson 3b.
Anita Forsman 3b, vice ordförande
Jarl Folkesson 2a.
Christina Henningsson 2a, vice sekreterare
Curt-Lennart Ebbegren 2b.
Marta Wallin 2b.
Assar Falknert 14.
Gunvor Thelin 14.
Gunnar Lundkvist 13
Margareta Mannberg 13.

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
1. Skolan anser som en självklar sak, att Du såväl inom som utom skolan iakttar sådan ordning och vinnlägger Dig om ett sådant uppförande, att Du hedrar Dig själv och Din skola.

2. Du måste vårda skolans lokaler, inventarier, undervisningsmateriel etc. noga. Om Du genom slarv eller oaktsamhet vållar någon skada, måste Du ersätta den.

3. Vid första ringningen till lektionen skall Du gå till Din lektionssal och inta Din plats. Efter andra ringningen skall Du under tystnad avvakta lärarens ankomst.

4. Efter lektionens slut skall Du omedelbart lämna lärosalen och gå ut i det fria. Rasten skall utnyttjas för en kort promenad, och därför är det absolut förbjudet att stanna kvar i vestibulen eller ute vid ingången.

5. All kastning av sten och snöbollar på skolgården är förbjuden.

6. Vid långvarig eller svårare sjukdom måste Du på något sätt kontakta skolan. Ring Din klassföreståndare eller rektor eller skicka hälsning med någon skolkamrat angående Din frånvaro.

7. Vid återkomsten till skolan efter varje bortovaro skall Du till klassföreståndaren lämna intyg rörande anledningen till frånvaron.

8. Tillräcklig nattvila är nödvändig för Din ålder och Ditt arbete. Därför får Du under läsdagar inte utan tvingande skäl vistas utom hemmet efter klockan 22.00. Besök å allmän danssalong är tillåten endast om målsmans medgivande i förväg uppvisats för rektor.

9. Bruket av tobak och sprit har en ytterst skadlig inverkan, framför allt under uppväxtåren. Det ligger därför i Ditt eget intresse att avhålla Dig från tobaksrökning. Tobaksrökning är under alla omständigheter förbjuden inom skolans område ävensom under den tid Du står under skolans uppsikt.

—————————————————————————————————————