Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1959-1962

KLASSINFO  13 - 33   ●  1959 - 1962

Följande elever skrevs in på realskolan 25 augusti 1959:

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
609
1959 25/8 13 Elfving A. Jan-Erik Umeå
1946
610 1959 25/8 13 Fellbrink K.-J. Gunnar Stensele 1947
611 1959 25/8 13 Holmgren S. Krister Lycksele 1946
612 1959 25/8 13 Israelsson Börje D. Stensele 1946
613 1959 25/8 13 Ivarsson N. Henrik Tärna 1946
614 1959 25/8 13 Johansson Per-Göran G. Stensele 1946
615 1959 25/8 13 Larsson Stig H. Tärna 1944
616 1959 25/8 13 Mårselius Hans G. Stensele 1946
617 1959 25/8 13 Rebas Aho Gustav Adolfs f. - Älvsborg 1946
618 1959 25/8 13 Roth Leif A. Sollefteå - Västernorrland 1946
619 1959 25/8 13 Sahlman Jan-Erik G. Stensele 1946
620 1959 25/8 13 Sahlman Karl-Gösta E. Stensele 1947
621 1959 25/8 13 Björnestål H. Paula A. Stensele 1946
622 1959 25/8 13 Bodén Britta M. Tärna 1945
623 1959 25/8 13 From Carina D. Tärna 1946
624 1959 25/8 13 Girfors K. Ingegerd Stensele 1946
625 1959 25/8 13 Grenbäck M. Birgita Stensele 1947
626 1959 25/8 13 Johansson G.-I. Carina Stensele 1946
627 1959 25/8 13 Johansson Ulla L. Tärna 1945
628 1959 25/8 13 Jonsson G. Wivica Heliga Trefaldighets f. - Gävleborg 1946
629 1959 25/8 13 Kolbäck A. Britt-Inger Stensele 1946
630 1959 25/8 13 Kärrman I. Carin L. Stensele 1945
631 1959 25/8 13 Lindberg Greta M. Stensele 1946
632 1959 25/8 13 Lundbäck G. Lisbeth Nederkalix - Norrbottens 1946
633 1959 25/8 13 Nordin Ulla-Britt Alanäs - Jämtland 1946
634 1959 25/8 13 Salemark S. Gunilla Haparanda - Norrbottens 1946
635 1959 25/8 13 Sandström A. Birgitta Östersund/Jämtland 1946
636 1959 25/8 13 Stenvall Lisa H. Stensele 1947
637 1959 25/8 13 Widén K. Gunilla Stensele 1946
638 1959 25/8 13 Ädel Ingrid M. L. Sundsvall - Västernorrland 1945

 

—————————————————————————————————

KLASSEN 13 LÄSÅRET 1959 - 60

Klassföreståndare: Siv Stenwall
 
Elfving A. Jan-Erik F. 1946 Grundforsbygget
Fellbrink K.-J. Gunnar 1947 Luspholmen
Holmgren Krister 1946 Storuman
Israelsson Börje D. 1946 Gunnarn
Ivarsson N. Henrik 1946 Storuman
Johansson P. Göran G. 1946 Storuman
Larsson Stig 1944 Tärna
Mårselius Hans G. 1946 Åskilje
Rebas Aho 1946 Göteborg
Roth Leif A. 1946 Storuman
Sahlman Jan Erik G. 1946 Storuman
Sahlman Karl-Gösta E. 1947 Stensele

 
Bodén Britta M. 1945 Tärna
Björnestål H. Paula A. 1946 Gunnarn
From Connie D. 1946 Tärna
Girfors K. Ingegerd 1946 Stensele
Grenbäck M. Birgitta 1947 Storuman
Johansson G.-I. Carina 1946 Storuman
Johansson Ulla L. 1945 Tärna
Jonsson G. Viveka 1946 Stensele
Kolbäck A. Britt Inger 1946 Storuman
Kärrman Doris 1945 Gunnarn
Lindberg Greta 1946 Storuman
Lundbäck G. Lisbet 1946 Storuman
Norlin Ulla-Britt 1946 Storuman
Salemark S. Gunilla 1946 Storuman
Sandström A. Birgitta 1946 Storuman
Stenvall Lisa H. 1947 Storuman
Widén K. Gunilla 1946 Storuman
Ädel Ingrid M. L. 1945 Grundforsbygget

12 grabbar + 18 flickor =30 elever
Ordningsmän: Aho Rebas, Birgitta Grenbäck

————————————————————————————————

KLASSEN 23 LÄSÅRET 1960 - 61

Klassföreståndare: Folkskollärare Siv Stenwall
 
Andersson Jan V. 1945 Stensele
Elfving A. Jan-Erik F. 1946 Stensele
Fellbrink K.-J. Gunnar 1947 Stensele
Israelsson Börje D. 1946 Stensele
Ivarsson N. Henrik 1946 Stensele
Johansson P. Göran G. 1946 Stensele
Lundmark Jan I. 1946 Lycksele
Mårselius Hans G. 1946 Stensele
Rebas Aho 1946 Göteborg
Roth Leif A. 1946 Stensele
Sahlman Jan Erik G. 1946 Stensele
Sahlman Karl-Gösta E. 1947 Stensele
 
Bergfors Gudrun G. 1945 Stensele
Björnestål H. Paula A. 1946 Stensele
Bodén Britta M. 1945 Tärna
From Connie D. 1946 Tärna
Girfors K. Ingegärd 1946 Stensele
Grenbäck M. Birgitta 1947 Stensele
Johansson G-I Carina 1946 Stensele
Johansson Ulla L. 1945 Stensele
Jonsson G. Viveka 1946 Stensele
Kolbäck A. Britt Inger 1946 Stensele
Lundbäck G. Lisbet 1946 Stensele
Norlin Ulla-Britt 1946 Stensele
Salemark S. Gunilla 1946 Stensele
Sandström A. Birgitta 1946 Stensele
Stenvall Lisa H. 1947 Stensele
Vidén K. Gunilla 1946 Stensele
Ädel Ingrid M. L. 1945 Stensele
12 grabbar + 17 flickor = 29 elever
Ordningsmän: Karl-Gösta Sahlman, Birgitta Grenbäck

————————————————————————————————

KLASSEN 33 LÄSÅRET 1961 - 62
Klassföreståndare: Folkskollärare Lennart Hansson

Andersson Jan V. 1945 Stensele
Elfving A. Jan-Erik F. 1946 Stensele
Fellbrink K.-J. Gunnar 1947 Stensele
Israelsson Börje D. 1946 Stensele
Ivarsson N. Henrik 1946 Stensele
Johansson P. Göran G. 1946 Stensele
Lundmark Jan I. 1946 Lycksele
Mårselius Hans G. 1946 Stensele
Rebas Aho 1946 Göteborg
Roth Leif A. 1946 Stensele
Sahlman Jan Erik G. 1946 Stensele
Sahlman Karl-Gösta E. 1947 Stensele 
Bergfors Gudrun G. 1945 Stensele
Bodén Britta M. 1945 Tärna
From Connie D. 1946 Tärna
Girfors K. Ingegärd 1946 Stensele
Grenbäck M. Birgitta 1947 Stensele
Johansson Ulla L. 1945 Stensele
Jonsson Sonja H. 1944 Stensele
Jonsson G. Viveka 1946 Stensele
Mannberg B. Margareta 1945 Stensele
Nilsson Ella K. Stensele 1945
Norlin Ulla-Britt 1946 Stensele
Salemark S. Gunilla 1946 Stensele
Sedholm Anna-Lena 1944 Stensele
Smedman Ingrid 1943 Stensele
Stenvall Lisa H. 1947 Stensele
Sundbom Eva M. L. 1945 Stensele

12 grabbar + 16 flickor = 29 elever
Ordningsmän: Göran Johansson, Birgitta Grenbäck

—————————————————————————————————

PERSONAL 1959

Skolchef.
Ivar Alm, förste rektor.
Rektor
Ulf Allgulin.
Adjunkter.
Sex vakanta tjänster..
Lärare över stat.
Olof Fahlén.
Extra ordinarie lärare.
Anders Burman, Selfrid Gardfall, Allan Markström, Lennart Hansson, Hely Alstermark, och Axel Holmner.
Övriga lärare.
Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin, Siv Stenwall, Stig-Ove Gustafsson, Heli Rebas, Sigurd Holmberg, Bernt Hedlund, Vega Wennergren, Evelyn Eneroth och Birgitta Allgulin.
Skolläkare.
Paul Gerhard Sivertsen, kand. medicin, provinsialläkare.
Skolsköterska.
Karin Gustavsson.
Bibliotekarie.
Erland Flemming.
Skolassistent.
Oscar Henricsson.
Vaktmästare.
Gunnar Persson.
Städerskor.
Margareta Persson & Gerda Johansson.
Skolmåltidspersonal.
Jenny Wiklund, fru, föreståndarinna.
Biträden: Gunhild Henriksson, Helga Johansson, Lisa Sjöberg och Evy Thelin.

Skolans telefoner.
Rektorsexpeditionen ............... Storuman 174
Kollegierummet...........................Storuman 440
Vaktmästarbostaden ............... Storuman 325
Skolmåltidsexpeditionen......... Storuman 274

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1958

Skolidrottsföreningen Falken.
Rolf Lindahl
, ordförande.
Björn Hedin, vice ordförande.
Barbro Strömkvist, sekreterare.
Hans Olof Markgren, vice sekreterare.
Gunilla Sjöberg, kassör
Per Olof Granbom, vice kassör
Lars Göran Grenbäck, materielförvaltare.
Lars-Gunnar Norman, vice materielförvaltare.

Suppleanter: Magister Erland Flemming, Magister Carl-Axel Nordenberg, Kuno Lindberg, Inger Lundström, Elsy Yngvesson.

Skytteföreningen Skytten.
Bengt Eriksson, ordförande
Rolf Lindahl, sekreterare
Lars-Gunnar Norman, kassör.
Lars-Göran Grenbäck.
Kantor Hjalmar Wallin.
Extra ordinarie adjunkt Selfrid Gardfall.

Elevrådet.
Lars-Göran Grenbäck 44a, sammankallande.
Anita Forsman 44b.
Jarl Folkesson 34a.
Marta Wallin 34b.
Assar Falknert 24.
Stig Sjöberg 14.
Lill Nilsen 23.
Jan-Erik Salman 13.

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
1. Skolan anser som en självklar sak, att Du såväl inom som utom skolan iakttar sådan ordning och vinnlägger Dig om ett sådant uppförande, att Du hedrar Dig själv och Din skola.

2. Du måste vårda skolans lokaler, inventarier, undervisningsmateriel etc. noga. Om Du genom slarv eller oaktsamhet vållar någon skada, måste Du ersätta den.

3. Vid första ringningen till lektionen skall Du gå till Din lektionssal och inta Din plats. Efter andra ringningen skall Du under tystnad avvakta lärarens ankomst.

4. Efter lektionens slut skall Du omedelbart lämna lärosalen och gå ut i det fria. Rasten skall utnyttjas för en kort promenad, och därför är det absolut förbjudet att stanna kvar i vestibulen eller ute vid ingången.

5. All kastning av sten och snöbollar på skolgården är förbjuden.

6. Vid långvarig eller svårare sjukdom måste Du på något sätt kontakta skolan. Ring Din klassföreståndare eller rektor eller skicka hälsning med någon skolkamrat angående Din frånvaro.

7. Vid återkomsten till skolan efter varje bortovaro skall Du till klassföreståndaren lämna intyg rörande anledningen till frånvaron.

8. Tillräcklig nattvila är nödvändig för Din ålder och Ditt arbete. Därför får Du under läsdagar inte utan tvingande skäl vistas utom hemmet efter klockan 22.00. Besök å allmän danssalong är tillåten endast om målsmans medgivande i förväg uppvisats för rektor.

9. Bruket av tobak och sprit har en ytterst skadlig inverkan, framför allt under uppväxtåren. Det ligger därför i Ditt eget intresse att avhålla Dig från tobaksrökning. Tobaksrökning är under alla omständigheter förbjuden inom skolans område ävensom under den tid Du står under skolans uppsikt.

—————————————————————————————————————