Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1961-1964

KLASSINFO  13 - 33   ●  1961 - 1964

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13 LÄSÅRET 1961 - 62

Klassföreståndare: Evert Carlsson

Bergfors Nils-Arne R. 1947 Storuman
Bergman Kent S. 1947 Storuman
Bäcklund L. Kenneth 1948 Storuman
Eriksson Rolf E. 1947 Storuman
Gunnarsson Leif R. 1948 Norrberg
Hermansson J. Krister 1948 Pauträsk
Holmlund Magnus V. 1948 Gunnarn
Härgestam B. Conny 1948 Storuman
Johansson Jan-Anders H. 1946 Storuman
Johansson Kent-Ove C. 1948 Stensele
Markgren R. Anders B. 1947 Storuman
Marcusson Lars Olof 1948 Storuman
Nilsson H. Lennart 1948 Storuman
Odeltorp Per Åke 1948 Storuman
Olofsson O. Enar 1948 Storuman
Ottosson J. Håkan 1947 Storuman
Persson S. Lennart 1948 Storuman
Wallin Kjell-Åke 1948 Storuman
Westman N. G. Roger 1948 Skarvsjöby
Danielsson I. Kathrin 1947 Storuman
Edgarsson Solveig B. 1948 Storuman
Eriksson E. Marianne 1948 Stensele
Forsman Ulla I. 1947 Barsele
Hansson Ingbritt M. 1948 Storuman
Holmgren I. Christina 1948 Gunnarn
Isaksson Inez A. S. 1947 Storuman
Israelsson Ing-Britt S. B. 1948 Storuman
Lindberg B. Ing-Mari 1948 Storuman
Lundbeck G. Inger 1948 Storuman
Lönnback Margot E. 1948 Stensele
Mattsson D. Gunilla 1947 Pauträsk
Nilsson Diana C. 1948 Storuman
Norberg Anne-Marie 1948 Storuman
Pekkari Karin M. 1948 Storuman
Sjöberg Siv A. H. 1947 Storuman


 

19 pojkar + 16 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Anders Markgren, Karin Pekkari

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23 LÄSÅRET 1962 - 63

Klassföreståndare: Lennart Hansson

Bergfors Nils-Arne R. 1947 Stensele
Bäcklund L. Kenneth 1948 Stensele
Eriksson Rolf E. 1947 Stensele
Granström Mats-Erland 1947 Stensele
Gunnarsson Leif R. 1948 Stensele
Hermansson J. Krister 1948 Stensele
Holmlund Magnus V. 1948 Stensele
Johansson Bengt A. 1947 Stensele
Johansson Jan-Anders H. 1946 Stensele
Johansson Kent-Ove C. 1948 Stensele
Marcusson Lars Olof 1948 Stensele
Nilsson H. Lennart 1948 Stensele
Odeltorp Per Åke 1948 Stensele
Olofsson O. Enar 1948 Stensele
Ottosson J. Håkan 1947 Stensele
Persson S. Lennart 1948 Stensele
Wallin Kjell-Åke 1948 Stensele
Danielsson I. Kathrin 1947 Stensele
Edgarsson Solveig B. 1948 Stensele
Eriksson E. Marianne 1948 Stensele
Forsman Ulla I. 1947 Stensele
Hansson Ingbritt M. 1948 Stensele
Holmgren I. Christina 1948 Stensele
Isaksson Iniz A. S. 1947 Stensele
Israelsson Ing-Britt S. B. 1948 Stensele
Lindberg B. Ing-Mari 1948 Stensele
Lundbeck G. Inger 1948 Stensele
Lönnback Margot E. 1948 Stensele
Mattsson D. Gunilla 1947 Stensele
Norberg Anne-Marie 1948 Stensele
Pekkari Karin M. 1948 Stensele
Sjöberg Siv A. H. 1947 Stensele

 

17 pojkar + 13 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Kent-Ove Johansson, Gunilla Mattsson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33 LÄSÅRET 1963 - 64

Klassföreståndare: Lennart Hansson

Andersson Leif A. 1947 Stensele
Bäcklund L. Kenneth 1948 Stensele
Eriksson Rolf E. 1947 Stensele
Granström Mats-Erland 1947 Stensele
Gunnarsson Leif R. 1948 Stensele
Holmlund Magnus V. 1948 Stensele
Johansson Bengt A. 1947 Stensele
Johansson J. Birger 1946 Stensele
Johansson Jan-Anders H. 1946 Stensele
Johansson Kent-Ove C. 1948 Stensele
Marcusson Lars Olof 1948 Stensele
Nilsson H. Lennart 1948 Stensele
Odeltorp Per Åke 1948 Stensele
Olofsson O. Enar 1948 Stensele
Ottosson J. Håkan 1947 Stensele
Persson S. Lennart 1948 Stensele

Danielsson I. Kathrin 1947 Stensele
Edgarsson Solveig B. 1948 Stensele
Fjällström Ann-Britt H. 1947 Stensele
Forsman Ulla I. 1947 Stensele
Hansson Ingbritt M. 1948 Stensele
Holmgren I. Christina 1948 Stensele
Isaksson Iniz A. S. 1947 Stensele
Lindberg B. Ing-Mari 1948 Stensele
Lönnback Margot E. 1948 Stensele
Mattsson D. Gunilla 1947 Stensele
Nilsson Annika S. 1947 Stensele
Norberg Anne-Marie 1948 Stensele
Pekkari Karin M. 1948 Stensele
Persson Margot E. 1947 Stensele
Sjöberg Siv A. H. 1947 Stensele
 

16 pojkar + 15 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Birger Johansson, Kathrine Danielsson

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1961

Rektor: Selfrid Gardfall

Adjunkter: (5 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall och Anders Burman

Extra ordinarie lärare: Birgitta Byström, Lennart Hansson, Erland Flemming, Hjalmar Wallin, Carl-Axel Nordenberg och Evert Carlsson.

Övriga lärare: Heli Rebas, Sigurd Holmberg, Eddy Burman, Göran Grubbström, Axel Holmner, Evelyn Eneroth, Bernt Hedlund och Greta Lundmark.

Skolläkare: Hans Hald Skolsköterska: Karin Gustavsson

Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson

Vaktmästare: Nils Ederlöv. Städerskor: Gerda Johansson och Anette Hellgren.

Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund. Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson och Magda Lundberg.

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1961

Elevrådet
Curt-Lennart Ebbegren 44
Jan Lundmark 33
Ragnar Böhlin 34
Helena Gustavsson 23
Bengt Lang 24

 

Skolans telefoner

Rektorsexpeditionen..............Storuman 174

Kollegierummet.....................Storuman 440

Vaktmästarbostaden..............Storuman 325

Skolmåltidsexpeditionen.........Storuman 274

 

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1960

—————————————————————————————————————