Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1961-1965

KLASSINFO  14 - 44   ●  1961 - 1965

—————————————————————————————————————

KLASSEN 14 LÄSÅRET 1961 - 62

Klassföreståndare: Hjalmar Wallin
 
Andersson Bengt O. 1948 Storuman
Dahlström Sven-Gustav 1948 Stensele
Edström Nils-Erik 1948 Storuman
Elfving Kjell-Åke 1948 Grundforsbygget
Ernerfeldt K. Bertil 1948 Stensele
Granberg U. Jörgen G. 1948 Barsele
Gustavsson Lars-Erik G. 1948 Pauträsk
Jansson H. B. Anders 1948 Stensele
Karlberg Bo H.1947 Storuman
Karlsson Leif C. G. 1947 Åskilje
Lindberg P. Karl-Göran 1948 Åskilje
Lindberg Kurt S. 1948 Långsjöby
Lindberg A. Leon 1948 Långsjöby
Lindkvist Jan L. 1948 Stensele
Lindström L. Gunnar 1948 Storuman
Nilsson Rolf Ö. 1948 Stensele
Nilsson Ulf G. 1948 Storuman
Persson Kurt I. 1948 Storuman
Stål Dan G. 1948 Storuman
Sundqvist K. Ragnar E. 1948 Pauträsk
Andersson Barbro E. 1947 Storuman
Bergström Britta M. 1946 Storuman
Forsman Gunhild V. 1947 Barsele
Fredriksson G.-B. Annika 1948 Storuman
Greander Ann-Sophie E. 1947 Storuman
Holmner Annika 1948 Skarvsjöby
Johansson Barbro K. 1948 Stensele
Jonsson Pirkko A. L. 1948 Stensele
Jonsson M. Wiveca 1948 Barsele
Lirell Gerd-Sofie 1947 Storuman
Nordström Ann-Katrin 1948 Storuman
Nordström I. Birgitta 1947 Storuman
Skarin U. Christina 1947 Storuman
Stenvall S. Christina 1948 Stensele
Wikström Birgitta K. 1948 Grundforsbygget
 

20 pojkar 15 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Bo Karlberg, Birgitta Wikström

—————————————————————————————————————

KLASSEN 24 LÄSÅRET 1962 - 63

Klassföreståndare: Hjalmar Wallin

Andersson Bengt O. 1948 Stensele
Bergman Kent S. 1947 Stensele
Dahlström Sven-Gustav 1948 Stensele
Edström Nils-Erik 1948 Stensele
Elfving Kjell-Åke 1948 Stensele
Ernerfeldt K. Bertil 1948 Stensele
Granberg U. Jörgen G. 1948 Stensele
Gustavsson Lars-Erik G. 1948 Stensele
Jansson H. B. Anders 1948 Stensele
Karlberg Bo H.1947 Stensele
Karlsson Leif C. G. 1947 Stensele
Lindberg Kurt S. 1948 Stensele
Lindberg A. Leon. 1948 Stensele
Lindkvist Jan L. 1948 Stensele
Nilsson Ulf G. 1948 Stensele
Persson Kurt I. 1948 Stensele
Stål Dan G. 1948 Stensele
Sundqvist K. Ragnar E. 1948 Stensele
Öhnell N. Gustaf 1946 Stensele
Bergström Britta M. 1946 Stensele
Forsman Gunhild V. 1947 Stensele
Fredriksson G.-B. Annika 1948 Stensele
Greander Ann-Sophie E. 1947 Stensele
Holmner Annika 1948 Stensele
Johansson Barbro K. 1948 Stensele
Jonsson Pirkko A. L. 1948 Stensele
Jonsson M. Wiveca 1948 Stensele
Lirell Gerd-Sofie 1947 Stensele
Nordström Ann-Katrin 1948 Stensele
Nordström I. Birgitta 1947 Stensele
Skarin U. Christina 1947 Stensele
Stenvall S. Christina 1948 Stensele
Wennström Britt-Inger 1947 Stensele
Viklund Maud V. 1947 Stensele
Wikström Birgitta K. 1948 Stensele


 

19 pojkar + 16 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Gustav Öhnell, Britt-Inger Wennström

—————————————————————————————————————

KLASSEN 34 LÄSÅRET 1963 - 64

Klassföreståndare: Hjalmar Wallin
 
Andersson Bengt O. 1948 Stensele
Bergfors Nils-Arne R. 1947 Stensele
Bergman Kent S. 1947 Stensele
Dahlström Sven-Gustav 1948 Stensele
Edström Nils-Erik 1948 Stensele
Elfving Kjell-Åke 1948 Stensele
Ernerfeldt K. Bertil 1948 Stensele
Granberg U. Jörgen G. 1948 Stensele
Gustavsson Lars-Erik G. 1948 Stensele
Jansson H. B. Anders 1948 Stensele
Karlberg Bo H.1947 Stensele
Karlsson Leif C. G. 1947 Stensele
Lindberg Kurt S. 1948 Stensele
Lindberg A. Leon. 1948 Stensele
Lindkvist Jan L. 1948 Stensele
Nilsson Ulf G. 1948 Stensele
Stål Dan G. 1948 Stensele
Sundqvist K. Ragnar E. 1948 Stensele
Öhnell N. Gustaf 1946 Stensele
Bergström Britta M. 1946 Stensele
Forsman Gunhild V. 1947 Stensele
Fredriksson G.-B. Annika 1948 Stensele
Greander Ann-Sophie E. 1947 Stensele
Holmner Annika 1948 Stensele
Johansson Barbro K. 1948 Stensele
Jonsson M. Wiveca 1948 Stensele
Lirell Gerd-Sofie 1947 Stensele
Nordström Ann-Katrin 1948 Stensele
Skarin U. Christina 1947 Stensele
Stenvall S. Christina 1948 Stensele 

19 pojkar + 11 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Gustav Öhnell, Ann-Katrin Nordström

—————————————————————————————————————

KLASSEN 44 LÄSÅRET 1964 - 65

Klassföreståndare: Hjalmar Wallin
 
Andersson Bengt O. 1948 Stensele
Bergfors Nils-Arne R. 1947 Stensele
Bergman Kent S. 1947 Stensele
Dahlström Sven-Gustav 1948 Stensele
Edström Nils-Erik 1948 Stensele
Elfving Kjell-Åke 1948 Stensele
Ernerfeldt K. Bertil 1948 Stensele
Granberg U. Jörgen G. 1948 Stensele
Gustavsson Lars-Erik G. 1948 Stensele
Jansson H. B. Anders 1948 Stensele
Karlsson Leif C. G. 1947 Stensele
Lindberg Kurt S. 1948 Stensele
Lindberg A. Leon. 1948 Stensele
Nilsson Lennart 1948 Stensele
Sundqvist K. Ragnar E. 1948 Stensele
Öhnell N. Gustaf 1946 Stensele
Forsman Gunhild V. 1947 Stensele
Fredriksson G.-B. Annika 1948 Stensele
Greander Ann-Sophie E. 1947 Stensele
From Åsa K. 1947 Stensele
Holmner Annika 1948 Stensele
Johansson Barbro K. 1948 Stensele
Jonsson M. Wiveca 1948 Stensele
Lirell Gerd-Sofie 1947 Stensele
Löfgren Ulla E. 1947 Stensele
Nordström Ann-Katrin 1948 Stensele
Stenvall S. Christina 1948 Stensele
 

16 pojkar + 11 flickor = 27 elever
Ordningsmän: Gustav Öhnell, Åsa From

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1961

Rektor: Selfrid Gardfall

Adjunkter: (5 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall och Anders Burman

Extra ordinarie lärare: Birgitta Byström, Lennart Hansson, Erland Flemming, Hjalmar Wallin, Carl-Axel Nordenberg och Evert Carlsson.

Övriga lärare: Heli Rebas, Sigurd Holmberg, Eddy Burman, Göran Grubbström, Axel Holmner, Evelyn Eneroth, Bernt Hedlund och Greta Lundmark.

Skolläkare: Hans Hald Skolsköterska: Karin Gustavsson

Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson

Vaktmästare: Nils Ederlöv. Städerskor: Gerda Johansson och Anette Hellgren.

Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund. Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson och Magda Lundberg.

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1961

Elevrådet
Curt-Lennart Ebbegren 44
Jan Lundmark 33
Ragnar Böhlin 34
Helena Gustavsson 23
Bengt Lang 24

Skolans telefoner

Rektorsexpeditionen..............Storuman 174

Kollegierummet.....................Storuman 440

Vaktmästarbostaden..............Storuman 325

Skolmåltidsexpeditionen.........Storuman 274

 

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1960

—————————————————————————————————————