Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1962-1965

KLASSINFO  13 - 33   ●  1962 - 1965

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13 LÄSÅRET 1962 - 63

Klassföreståndare: Inga Fredriksson
 
Andersson Lars-Gunnar 1948 Stensele
Annerman Lars Å. 1949 Stensele
Arvidsson Mats G. 1949 Stensele
Dahlberg Lars R. 1949 Stensele
Eriksson Nils-Erik 1949 Stensele
Hörnqvist Berth R. 1949 Stensele
Johansson N. H. Roland 1948 Stensele
Jonsson L. Bruno 1949 Stensele
Jonsson J. Esbjörn 1949 Stensele
Lindberg Reidar O. 1948 Stensele
Nilsson T. E. Jerker 1949 Stensele
Rolf Hans E. 1948 Stensele
Sjödin Kjell S. 1948 Stensele
Walfridsson K. Thomas 1949 Stensele
Westman N. G. Roger 1948 Stensele 
Bergström Britt-Gunnel 1949 Stensele
Bergström K.M. Margareta 1949 Stensele
Bygdell K. Agneta 1948 Stensele
Danielsson G. Vivi-Anne 1949 Stensele
Forsman M. I. Margareta 1949 Stensele
Granberg R. I. Gunilla 1949 Stensele
Isacsson L. Annika K. 1949 Stensele
Karlsson A. L. Anne-Li 1948 Stensele
Lindgren Ingrid A. K. 1949 Stensele
Lundmark B. Christina 1949 Stensele
Lövgren H. Inga-Lill M. 1949 Stensele
Mannberg Karin H. 1949 Stensele
Persson Lisbeth E. 1949 Stensele
Strömqvist Annica B. 1948 Stensele
Sundqvist Marion K. 1949 Stensele
Sundström Aina I. 1949 Stensele
Sundström Lisbeth E. 1949 Stensele
Sundström Viveca A. 1949 Stensele
Örnehult Lolomai 1949 Stensele

15 pojkar + 19 flickor = 34 elever
Ordningsmän: Lars-Gunnar Andersson, Karin Mannberg

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23 LÄSÅRET 1963 - 64

Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg

Andersson Lars-Gunnar 1948 Stensele
Annerman Lars Å. 1949 Stensele
Arvidsson Mats G. 1949 Stensele
Dahlberg Lars R. 1949 Stensele
Eriksson Nils-Erik 1949 Stensele
Johansson N. H. Roland 1948 Stensele
Jonsson L. Bruno 1949 Stensele
Jonsson J. Esbjörn 1949 Stensele
Lindberg Reidar O. 1948 Stensele
Nilsson T. E. Jerker 1949 Stensele
Rolf Hans E. 1948 Stensele
Sjödin Kjell S. 1948 Stensele
Walfridsson K. Thomas 1949 Stensele
Westman N. G. Roger 1948 Stensele 
Bergström Britt-Gunnel 1949 Stensele
Bergström K.M. Margareta 1949 Stensele
Bergström Vega M. K. 1949 Stensele
Bygdell K. Agneta 1948 Stensele
Danielsson G. Vivi-Anne 1949 Stensele
Forsman M. I. Margareta 1949 Stensele
Granberg R. I. Gunilla 1949 Stensele
Isacsson L. Annika K. 1949 Stensele
Karlsson A. L. Anne-Li 1948 Stensele
Lindgren Ingrid A. K. 1949 Stensele
Lundmark B. Christina 1949 Stensele
Lövgren H. Inga-Lill M. 1949 Stensele
Mannberg Karin H. 1949 Stensele
Persson Lisbeth E. 1949 Stensele
Sundqvist Marion K. 1949 Stensele
Sundström Aina I. 1949 Stensele
Sundström Lisbeth E. 1949 Stensele
Sundström Viveca A. 1949 Stensele

14 pojkar + 18 flickor = 32 elever
Ordningsmän: Bruno Jonsson, Lisbeth Persson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33 LÄSÅRET 1964 - 65

Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg
 
Andersson Lars-Gunnar 1948 Stensele
Annerman Lars Å. 1949 Stensele
Bengtsson B. Ove 1942 Uppsala
Dahlberg Lars R. 1949 Stensele
Eriksson Nils-Erik 1949 Stensele
Johansson N. H. Roland 1948 Stensele
Jonsson L. Bruno 1949 Stensele
Jonsson J. Esbjörn 1949 Stensele
Lindberg Reidar O. 1948 Stensele
Nilsson T. E. Jerker 1949 Stensele
Olofsson O. Enar 1948 Stensele
Rolf Hans E. 1948 Stensele
Walfridsson K. Thomas 1949 Stensele
Westman N. G. Roger 1948 Stensele

 
Bergström Britt-Gunnel 1949 Stensele
Bergström Vega M. K. 1949 Stensele
Bygdell K. Agneta 1948 Stensele
Danielsson G. Vivi-Anne 1949 Stensele
Forsman M. I. Margareta 1949 Stensele
Granberg R. I. Gunilla 1949 Stensele
Karlsson A. L. Anne-Li 1948 Stensele
Lindgren Ingrid A. K. 1949 Stensele
Lundmark B. Christina 1949 Stensele
Lövgren H. Inga-Lill M. 1949 Stensele
Mannberg Karin H. 1949 Stensele
Persson Lisbeth E. 1949 Stensele
Sundqvist Marion K. 1949 Stensele
Sundström Aina I. 1949 Stensele
Sundström Lisbeth E. 1949 Stensele
Sundström Viveca A. 1949 Stensele

14 pojkar + 16 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Lisbeth Persson, Roger Westman

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1962

Rektor: Selfrid Gardfall

Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall & Anders Burman

Extra ordinarie lärare: Birgitta Byström, Lennart Hansson, Erland Flemming & Hjalmar Wallin

Övriga lärare: Heli Rebas, Inga Fredriksson, Lennart Sandgren, Helge Norgren, Göran Grubbström, Axel Holmner, Eddy Burman, Barbro Strömqvist, Ulf Stenmark & Greta Lundmark.

Skolläkare: Hans Hald. Skolsköterska: Karin Gustavsson.

Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.

Vaktmästare: Nils Ederlöv.

Städerskor: Gerda Johansson & Anette Hellgren.

Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund. Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg & Tora Fredriksson.

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1961

Elevrådet

Stig Sjöberg 44
Tor Bengtsson 33
Ronny Dahl 34
Katrin Danielsson 23
Barbro Johansson 24
Britt-Gunnel Bergström 13
Lillemor Söderman 14

Skolidrottsföreningen Falkens styrelse

Ordförande Birger Johansson 33
Vice ordf. Rolf Eriksson 23
Sekreterare Sten-Gunnar Grahn 44
Kassör Hans Lindmark 34

Skolans telefoner

Rektorsexpeditionen..............Storuman 174

Kollegierummet.....................Storuman 440

Vaktmästarbostaden..............Storuman 325

Skolmåltidsexpeditionen.........Storuman 274

 

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1960

—————————————————————————————————————