Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1962-1966

KLASSINFO  14 - 44   ●  1962 - 1966

—————————————————————————————————————

KLASSEN 14 LÄSÅRET 1962 - 63

Klassföreståndare: Lennart Sandgren

Arklöf H. Raymond 1949 Stensele
Berglund L Tommy 1948 Stensele
Forsman K. Erling 1949 Stensele
Holmberg T. K. Stefan 1950 Stensele
Hörnelid Karl-Uno 1949 Stensele
Isaksson Jan-Olov A. 1948 Stensele
Israelsson Bengt E. 1948 Stensele
Jeppsson S. A. Tommy 1948 Stensele
Johansson Ralph L. 1949 Stensele
Karlsson Kurt-Ove V. 1949 Stensele
Lindström L. Gunnar 1948 Stensele
Rydberg Ulf S. 1949 Stensele
Selander L. Per-Arne 1949 Stensele
Skoglund S. Christer 1949 Stensele
Önell Dan-Anders 1949 Stensele
 
Bjuhr L. Ulrica M-L. 1949 Lycksele
Emilsson Åsa C. 1948 Stensele
Eriksson Mirjam E. 1949 Stensele
Grubbström Kerstin M. 1949 Stensele
Grönlund Åsa K. 1947 Stensele
Gullhagen Sara M. L. 1949 Stensele
Holmlund Inga-Lill 1948 Stensele
Johansson Ingrid M. 1949 Stensele
Karlsson Anita E. 1948 Stensele
Karlsson Maj E. 1949 Stensele
Lirell M. Helene 1948 Stensele
Lundgren Eivor A. 1949 Stensele
Nilsson Gullan A. E. 1949 Stensele
Olofsson E. Mari M. 1949 Stensele
Sandberg L. Ann-Mari 1949 Stensele
Sanfridsson Ebonita G. E. 1949 Stensele
Sarlin Ulla Y. 1949 Stensele
Söderman E. Lillemor C. 1949 Stensele
Ärlebrandt B. Inger 1949 Stensele
Öhnell Eva A. 1948 Stensele

15 grabbar + 20 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Tommy Jeppsson, Per-Anders Selander

—————————————————————————————————————

KLASSEN 24 LÄSÅRET 1963 - 64

Klassföreståndare: Lennart Sandgren

Arklöf H. Raymond 1949 Stensele
Berg P. Gunnar 1948 Stensele
Berglund L Tommy 1948 Stensele
Forsman K. Erling 1949 Stensele
Holmberg T. K. Stefan 1950 Stensele
Hörnelid Karl-Uno 1949 Stensele
Israelsson Bengt E. 1948 Stensele
Jeppsson S. A. Tommy 1948 Stensele
Johansson Ralph L. 1949 Stensele
Karlsson Kurt-Ove V. 1949 Stensele
Lindström L. Gunnar 1948 Stensele
Moberg Erik Göran 1948 Stensele
Rydberg Ulf S. 1949 Stensele
Selander L. Per-Arne 1949 Stensele
Skoglund S. Christer 1949 Stensele
Önell Dan-Anders 1949 Stensele 
Bjuhr L. Ulrica M-L. 1949 Lycksele
Emilsson Åsa C. 1948 Stensele
Eriksson Mirjam E. 1949 Stensele
Grubbström Kerstin M. 1949 Stensele
Grönlund Åsa K. 1947 Stensele
Holmlund Inga-Lill 1948 Stensele
Johansson Ingrid M. 1949 Stensele
Karlsson Anita E. 1948 Stensele
Karlsson Maj E. 1949 Stensele
Lirell M. Helene 1948 Stensele
Lundgren Eivor A. 1949 Stensele
Nilsson Gullan A. E. 1949 Stensele
Olofsson E. Mari M. 1949 Stensele
Sandberg L. Ann-Mari 1949 Stensele
Sanfridsson Ebonita G. E. 1949 Stensele
Sarlin Ulla Y. 1949 Stensele
Strömquist Annica B. 1948 Stensele
Söderman E. Lillemor C. 1949 Stensele
Ärlebrandt B. Inger 1949 Stensele
Öhnell Eva A. 1948 Stensele

16 grabbar + 20 flickor = 36 elever
Ordningsmän: Tommy Jeppsson, Per-Anders Selander

—————————————————————————————————————

KLASSEN 34 LÄSÅRET 1964 - 65

Klassföreståndare: Lennart Sandgren

Arklöf H. Raymond 1949 Stensele
Berg P. Gunnar 1948 Stensele
Berglund L Tommy 1948 Stensele
Forsman K. Erling 1949 Stensele
Gustavsson K. E. Stellan 1950 Ekshärad
Holmberg T. K. Stefan 1950 Stensele
Hörnelid Karl-Uno 1949 Stensele
Israelsson Bengt E. 1948 Stensele
Jeppsson S. A. Tommy 1948 Stensele
Johansson Ralph L. 1949 Stensele
Karlsson Kurt-Ove V. 1949 Stensele
Lindkvist Jan L. 1948 Stensele
Moberg Erik Göran 1948 Stensele
Nilsson Ulf G. 1948 Stensele
Rydberg Ulf S. 1949 Stensele
Skoglund S. Christer 1949 Stensele
Ståhl Dan G. 1948 Stensele
Önell Dan-Anders 1949 Stensele
Bjuhr L. Ulrica M-L. 1949 Lycksele
Eriksson Mirjam E. 1949 Stensele
Grubbström Kerstin M. 1949 Stensele
Grundberg Ann-Katrin 1949 Malung
Grönlund Åsa K. 1947 Stensele
Karlsson Anita E. 1948 Stensele
Karlsson Maj E. 1949 Stensele
Lirell M. Helene 1948 Stensele
Lundgren Eivor A. 1949 Stensele
Nilsson Gullan A. E. 1949 Stensele
Olofsson E. Mari M. 1949 Stensele
Sandberg L. Ann-Mari 1949 Stensele
Sanfridsson Ebonita G. E. 1949 Stensele
Sarlin Ulla Y. 1949 Stensele
Skarin U. Christina 1947 Stensele
Ärlebrandt B. Inger 1949 Stensele
Öhnell Eva A. 1948 Stensele
 

18 grabbar + 17 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Tommy Jeppsson, Mirjam Eriksson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 44 LÄSÅRET 1965 - 66

Klassföreståndare: Lennart Sandgren

Arklöf H. Raymond 1949 Stensele
Berg P. Gunnar 1948 Stensele
Berglund L Tommy 1948 Stensele
Forsman K. Erling 1949 Stensele
Holmberg T. K. Stefan 1950 Stensele
Hörnelid Karl-Uno 1949 Stensele
Israelsson Bengt E. 1948 Stensele
Jeppsson S. A. Tommy 1948 Stensele
Johansson Ralph L. 1949 Stensele
Karlsson Kurt-Ove V. 1949 Stensele
Lindkvist Jan L. 1948 Stensele
Moberg Erik Göran 1948 Stensele
Nilsson Ulf G. 1948 Stensele
Skoglund S. Christer 1949 Stensele
Ståhl Dan G. 1948 Stensele
Sundqvist K. Ragnar E. 1948 Stensele
Önell Dan-Anders 1949 Stensele
Öhnell N. Gustaf G. 1946 Stensele
Bjuhr L. Ulrica M-L. 1949 Lycksele
Eriksson Mirjam E. 1949 Stensele
Grubbström Kerstin M. 1949 Stensele
Grundberg Ann-Katrin 1949 Malung
Grönlund Åsa K. 1947 Stensele
Karlsson Anita E. 1948 Stensele
Karlsson Maj E. 1949 Stensele
Lirell M. Helene 1948 Stensele
Lundgren Eivor A. 1949 Stensele
Nilsson Gullan A. E. 1949 Stensele
Olofsson E. Mari M. 1949 Stensele
Sandberg L. Ann-Mari 1949 Stensele
Sanfridsson Ebonita G. E. 1949 Stensele
Sarlin Ulla Y. 1949 Stensele
Ärlebrandt B. Inger 1949 Stensele


 

18 grabbar + 15 flickor = 33 elever
Ordningsmän: Tommy Jeppsson, Mirjam Eriksson

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1962

Rektor: Selfrid Gardfall

Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall och Anders Burman

Extra ordinarie lärare: Birgitta Byström, Lennart Hansson, Erland Flemming och Hjalmar Wallin

Övriga lärare: Heli Rebas, Inga Fredriksson, Lennart Sandgren, Helge Norgren, Göran Grubbström, Axel Holmner, Eddy Burman, Barbro Strömqvist, Ulf Stenmark och Greta Lundmark.

Skolläkare: Hans Hald. Skolsköterska: Karin Gustavsson.

Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.

Vaktmästare: Nils Ederlöv.

Städerskor: Gerda Johansson och Anette Hellgren.

Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund. Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg och Tora Fredriksson.

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1962

Elevrådet

Stig Sjöberg 44
Tor Bengtsson 33
Ronny Dahl 34
Katrin Danielsson 23
Barbro Johansson 24
Britt-Gunnel Bergström 13
Lillemor Söderman 14

Skolidrottsföreningen Falkens styrelse

Ordförande Birger Johansson 33
Vice ordf. Rolf Eriksson 23
Sekreterare Sten-Gunnar Grahn 44
Kassör Hans Lindmark 34

Skolans telefoner

Rektorsexpeditionen..............Storuman 174

Kollegierummet.....................Storuman 440

Vaktmästarbostaden..............Storuman 325

Skolmåltidsexpeditionen.........Storuman 274

 

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1962

—————————————————————————————————————