Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1963-1966

KLASSINFO  13 - 33   ●  1963 - 1966

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13 LÄSÅRET 1963 - 64

Klassföreståndare: Anders Burman

Bergfors R.G. Ingemar 1950 Stensele
Berglund K. Benny 1949 Stensele
Carstedt Carl-Einar 1950 Stensele
Henriksson Sten Lennart 1949 Stensele
Jansson Sven Arne 1950 Stensele
Lindbergh Bo E. 1950 Stensele
Lindberg K. Bruno 1950 Stensele
Lindgren J. Magnus 1950 Stensele
Lindholm Tommy R. A. 1950 Stensele
Lönnebo Lars-Erik 1949 Stensele
Nilsson Tord G. A. 1950 Stensele
Sandin Peter O. 1950 Stensele
Stenmark U. Lennart 1950 Stensele
Wik Göran M. 1950 Stensele

 
Bengtsson E. Marita 1950 Stensele
Cederberg Mona B. 1949 Stensele
Gustavsson H. Helén M. 1950 Stensele
Gällhagen A. Monica B. 1950 Stensele
Hedberg Maj-Britt A. 1950 Stensele
Isaksson Ulla-Maj M. 1950 Stensele
Johansson G. Agneta 1950 Stensele
Johansson Britt-Inger 1950 Stensele
Johansson Gunda M. 1950 Stensele
Lindfors O. Annika 1950 Stensele
Lindqvist M. Anna-Lena 1950 Stensele
Löwdahl Karin E. 1950 Stensele
Nylander L. Margaretha 1949 Stensele
Persson A. M. Christine 1950 Stensele
Stenlund S. Ingeborg 1950 Stensele
Stenman Britt-Marie 1950 Stensele
Stenvall A. Kaarina 1950 Stensele
Vallgren Maj-Lis E. 1950 Stensele
Wengborn K. Ann-Christin 1950 Stensele
Zakrisson R. Siv 1950 Stensele

14 pojkar +  20 flickor = 34 elever
Ordningsmän: Lennart Stenmark, Karina Stenvall

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23 LÄSÅRET 1964 - 65

Klassföreståndare: Anders Burman

Arvidsson Mats G. 1949 Stensele
Bergfors R.G. Ingemar 1950 Stensele
Berglund K. Benny 1949 Stensele
Carstedt Carl-Einar 1950 Stensele
Henriksson Sten Lennart 1949 Stensele
Jansson Sven Arne 1950 Stensele
Lindbergh Bo E. 1950 Stensele
Lindbergh K. Bruno 1950 Stensele
Lindgren J. Magnus 1950 Stensele
Lindholm Tommy R. A. 1950 Stensele
Lönnebo Lars-Erik 1949 Stensele
Nilsson Tord G. A. 1950 Stensele
Sandin Peter O. 1950 Stensele
Stenmark U. Lennart 1950 Stensele
Wik Göran M. 1950 Stensele 
Bengtsson E. Marita 1950 Stensele
Cederberg Mona B. 1949 Stensele
Gustavsson H. Helén M. 1950 Stensele
Gällhagen A. Monica B. 1950 Stensele
Hedberg Maj-Britt A. 1950 Stensele
Isaksson Ulla-Maj M. 1950 Stensele
Johansson G. Agneta 1950 Stensele
Johansson Britt-Inger 1950 Stensele
Johansson Gunda M. 1950 Stensele
Lindfors O. Annika 1950 Stensele
Lindqvist M. Anna-Lena 1950 Stensele
Löwdahl Karin E. 1950 Stensele
Norman V. C. Elsa 1950 Vilhelmina
Nylander L. Margaretha 1949 Stensele
Persson A. M. Christine 1950 Stensele
Stenlund S. Ingeborg 1950 Stensele
Stenman Britt-Marie 1950 Stensele
Stenvall A. Kaarina 1950 Stensele
Vallgren Maj-Lis E. 1950 Stensele

15 pojkar + 19 flickor = 34 elever
Ordningsmän: Sven-Arne Jansson, Ingeborg Stenlund

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33 LÄSÅRET 1965 - 66

Klassföreståndare: Anders Burman

Andersson Bengt O. 1948 Stensele
Arvidsson Mats G. 1949 Stensele
Berglund K. Benny 1949 Stensele
Carstedt Carl-Einar 1950 Stensele
Dahlberg Lars R. 1949 Stensele
Henriksson Sten Lennart 1949 Stensele
Jansson Sven Arne 1950 Stensele
Lindbergh Bo E. 1950 Stensele
Lindbergh K. Bruno 1950 Stensele
Lindgren J. Magnus 1950 Stensele
Lindholm Tommy R. A. 1950 Stensele
Nilsson Tord G. A. 1950 Stensele
Sandin Peter O. 1950 Stensele
Stenmark U. Lennart 1950 Stensele
Walfridsson K. Thomas 1949 Stensele
Wik Göran M. 1950 Stensele

 
Bengtsson E. Marita 1950 Stensele
Cederberg Mona B. 1949 Stensele
Gustavsson H. Helén M. 1950 Stensele
Gällhagen A. Monica B. 1950 Stensele
Hedberg Maj-Britt A. 1950 Stensele
Isaksson Ulla-Maj M. 1950 Stensele
Johansson G. Agneta 1950 Stensele
Johansson Britt-Inger 1950 Stensele
Johansson Gunda M. 1950 Stensele
Lindfors O. Annika 1950 Stensele
Lindqvist M. Anna-Lena 1950 Stensele
Löwdahl Karin E. 1950 Stensele
Norman V. C. Elsa 1950 Vilhelmina
Nylander L. Margaretha 1949 Stensele
Persson A. M. Christine 1950 Stensele
Stenlund S. Ingeborg 1950 Stensele
Stenman Britt-Marie 1950 Stensele
Stenvall A. Kaarina 1950 Stensele

16 pojkar + 18 flickor = 34 elever
Ordningsmän: Bengt Andersson, Agneta Johansson

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1962

Rektor: Selfrid Gardfall

Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall & Anders Burman

Extra ordinarie lärare: Birgitta Byström, Lennart Hansson, Erland Flemming & Hjalmar Wallin

Övriga lärare: Heli Rebas, Inga Fredriksson, Lennart Sandgren, Helge Norgren, Göran Grubbström, Axel Holmner, Eddy Burman, Barbro Strömqvist, Ulf Stenmark & Greta Lundmark.

Skolläkare: Hans Hald. Skolsköterska: Karin Gustavsson.

Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.

Vaktmästare: Nils Ederlöv.

Städerskor: Gerda Johansson & Anette Hellgren.

Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund. Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg & Tora Fredriksson.

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1962

Elevrådet

Stig Sjöberg 44
Tor Bengtsson 33
Ronny Dahl 34
Katrin Danielsson 23
Barbro Johansson 24
Britt-Gunnel Bergström 13
Lillemor Söderman 14

Skolidrottsföreningen Falkens styrelse

Ordförande Birger Johansson 33
Vice ordf. Rolf Eriksson 23
Sekreterare Sten-Gunnar Grahn 44
Kassör Hans Lindmark 34

Skolans telefoner

Rektorsexpeditionen..............Storuman 174

Kollegierummet.....................Storuman 440

Vaktmästarbostaden..............Storuman 325

Skolmåltidsexpeditionen.........Storuman 274

 

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1962

—————————————————————————————————————