Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1963-1967

KLASSINFO  14 - 44   ●  1963 - 1967

—————————————————————————————————————

KLASSEN 14 LÄSÅRET 1963 - 64

Klassföreståndare: Inger Holmner, höstterminen, Birgitta Byström, vårterminen

Andersson Lars-Åke 1950 Stensele
Gustafsson K. Tommy 1950 Stensele
Hansson H. Gunnar1949 Stensele
Holst Bengt M. 1950 Stensele
Häggling A. Erland 1950 Stensele
Hörnelid Per-Olof 1949 Stensele
Isaksson Alf H. 1949 Stensele
Johansson Dan-Ove 1949 Stensele
Jonsson Kurt-Helmer 1950 Stensele
Kärrman Karl-Evan 1950 Stensele
Larsson P. Anders 1949 Stensele
Lundmark Per-Erik K. 1950 Stensele
Norberg G. Tomas 1949 Stensele
Rönnholm A. Rune 1950 Stensele
Strand Rolf I. 1948 Stensele
Öhnell Clas-Olov F. 1949 Stensele
Össbo Kent P. G. 1949 Stensele
 
Bertilsson Britt-Marie 1950 Stensele
Björnestål A. Agneta 1950 Stensele
Fredriksson E. Agneta 1950 Stensele
Fredriksson S.-B. Maiken 1950 Stensele
Gustafsson Eva K. 1950 Stensele
Hugosson Eva K. 1949 Stensele
Ivarsson Anna-Märta 1950 Stensele
Johansson Anette M. 1949 Stensele
Johansson Karin K. C. 1950 Stensele
Lindbergh S. Kajsa-Lena 1950 Stensele
Lindberg Karini E. 1950 Stensele
Lundberg Christina V. M. 1949 Stensele
Nilsson Eva K. 1950 Stensele
Nilsson Helen M. 1949 Stensele
Nilsson M. Iréne 1950 Stensele
Rönnholm G-B. Anita 1950 Stensele
Stenvall Ann-Gret S. 1950 Stensele
Widén Ulla-Britt 1950 Stensele

17 grabbar + 18 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Dan-Ove Johansson, Karin Johansson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 24 LÄSÅRET 1964 - 65

Klassföreståndare: Inger Holmner, höstterminen, Birgitta Byström, vårterminen

Andersson Lars-Åke 1950 Stensele
Gustafsson K. Tommy 1950 Stensele
Holst Bengt M. 1950 Stensele
Häggling A. Erland 1950 Stensele
Hörnelid Per-Olof 1949 Stensele
Isaksson Alf H. 1949 Stensele
Johansson Dan-Ove 1949 Stensele
Jonsson Kurt-Helmer 1950 Stensele
Kärrman Karl-Evan 1950 Stensele
Larsson P. Anders 1949 Stensele
Lundmark Per-Erik K. 1950 Stensele
Rönnholm A. Rune 1950 Stensele
Öhnell Clas-Olov F. 1949 Stensele
Össbo Kent P. G. 1949 Stensele

 
Bertilsson Britt-Marie 1950 Stensele
Björnestål A. Agneta 1950 Stensele
Emilsson Åsa C. 1948 Stensele
Fredriksson E. Agneta 1950 Stensele
Fredriksson S-B. Maiken 1950 Stensele
Gustafsson Eva K. 1950 Stensele
Ivarsson Anna-Märta 1950 Stensele
Johansson Ingrid M. 1948 Stensele
Johansson Karin K. C. 1950 Stensele
Lindbergh S. Kajsa-Lena 1950 Stensele
Lindberg Karini E. 1950 Stensele
Lundberg Christina V. M. 1949 Stensele
Löfgren Lena B. 1950 Stensele
Nilsson Eva K. 1950 Stensele
Nilsson Helen M. 1949 Stensele
Nilsson M. Iréne 1950 Stensele
Stenvall Ann-Gret S. 1950 Stensele
Strid Kerstin M. 1950 Stensele
Söderman E. Lillemor C. 1949 Stensele
Widén Ulla-Britt 1950 Stensele

14 grabbar + 20 flickor = 34 elever
Ordningsmän: Karl-Evan Kärrman, Anna-Märta Ivarsson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 34 LÄSÅRET 1965 - 66

Klassföreståndare: Lennart Hansson

Bergfors R. G. Ingemar 1950 Stensele
Gustafsson K. Tommy 1950 Stensele
Gustavsson K. E. Stellan 1950 Stensele
Häggling A. Erland 1950 Stensele
Hörnelid Per-Olof 1949 Stensele
Isaksson Alf H. 1949 Stensele
Johansson Dan-Ove 1949 Stensele
Kärrman Karl-Evan 1950 Stensele
Larsson P. Anders 1949 Stensele
Lundmark Per-Erik K. 1950 Stensele
Öhnell Clas-Olov F. 1949 Stensele
Össbo Kent P. G. 1949 Stensele 
Bertilsson Britt-Marie 1950 Stensele
Björnestål A. Agneta 1950 Stensele
Emilsson Åsa C. 1948 Stensele
Fredriksson E. Agneta 1950 Stensele
Fredriksson S-B. Maiken 1950 Stensele
Gustafsson Eva K. 1950 Stensele
Ivarsson Anna-Märta 1950 Stensele
Johansson Ingrid M. 1948 Stensele
Johansson Carin C. C. 1950 Stensele
Karlsson Maj E. 1949 Stensele
Lindbergh S. Cajsa-Lena 1950 Stensele
Lindberg Karini E. 1950 Stensele
Lundgren Eivor A. 1949 Stensele
Nilsson Eva K. 1950 Stensele
Nilsson M. Iréne 1950 Stensele
Stenvall Ann-Gret S. 1950 Stensele
Strid Kerstin M. 1950 Stensele
Söderman E. Lillemor C. 1949 Stensele
Widén Ulla-Britt 1950 Stensele
Öhnell Eva A. 1948 Stensele

12 grabbar + 20 flickor = 32 elever
Ordningsmän: Clas-Olof Öhnell, Anna-Märta Ivarsson

—————————————————————————————————————

KLASSEN 44 LÄSÅRET 1966 - 67

Klassföreståndare: Lennart Hansson

Bergfors R. G. Ingemar 1950 Stensele
Berglund K. Benny 1949 Stensele
Gustafsson K. Tommy 1950 Stensele
Gustavsson K. E. Stellan 1950 Stensele
Häggling A. Erland 1950 Stensele
Hörnelid Per-Olof 1949 Stensele
Isaksson Alf H. 1949 Stensele
Johansson Dan-Ove 1949 Stensele
Kärrman Karl-Evan 1950 Stensele
Larsson P. Anders 1949 Stensele
Lundmark Per-Erik K. 1950 Stensele
Öhnell Clas-Olov F. 1949 Stensele 
Bertilsson Britt-Marie 1950 Stensele
Emilsson Åsa C. 1948 Stensele
Fredriksson E. Agneta 1950 Stensele
Fredriksson S-B. Maiken 1950 Stensele
Gällhagen A. Monica 1950 Stensele
Ivarsson Anna-Märta 1950 Stensele
Johansson Ingrid M. 1948 Stensele
Johansson Carin C. C. 1950 Stensele
Karlsson Maj E. 1949 Stensele
Lindbergh S. Cajsa-Lena 1950 Stensele
Lindberg Karini E. 1950 Stensele
Lundgren Eivor A. 1949 Stensele
Nilsson Eva K. 1950 Stensele
Nilsson M. Iréne 1950 Stensele
Stenvall Ann-Gret S. 1950 Stensele
Stenvall A. Karina 1950 Stensele
Strid Kerstin M. 1950 Stensele
Söderman E. Lillemor C. 1949 Stensele
Widén Ulla-Britt 1950 Stensele
Öhnell Eva A. 1948 Stensele

12 pojkar + 20 flickor = 32 elever
Ordningsmän: Per-Erik Lundmark, Anna-Märta Ivarsson

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1963

Rektor: Selfrid Gardfall

Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall & Anders Burman

Extra ordinarie lärare: Birgitta Byström, Lennart Hansson, Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg & Hjalmar Wallin.

Övriga lärare: Lennart Sandgren, Inger Holmner, Rolf Boström, Helge Norgren, Axel Holmner, Eddy Burman, Evelyn Eneroth, Olof Myhrberg & Greta Lundmark.

Skolläkare: Tjänsten vakant. Skolsköterska: Karin Gustavsson.

Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.

Vaktmästare: Nils Ederlöv. Städerskor: Gerda Johansson & Anette Hellgren.

Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund. Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg och Tora Fredriksson.

—————————————————————————————————————

ELEVFÖRENINGAR 1963

Elevrådet

Ronny Dahl, ordförande 44
Kerstin Sundström, sekreterare
Margot Lönnback 33
Per-Åke Odeltorp, kassör
Barbro Johansson 34
Gustaf Öhnell
Roland Johansson 23
Britt-Gunnel Bergström
Krister Skoglund 24
Kerstin Grubbström
Sten-Lennart Henriksson 13
Ann-Christin Wenghorn
Gunnar Hansson 14
Anette Johansson

Skolidrottsföreningen Falkens styrelse

Ordförande Birger Johansson 33
Vice ordf. Peter Sandin 13
Sekreterare Gunnar Hansson 14
Kassör Jan-Erik Bertilsson 44
Bengt Andersson 34
Mats Arvidsson 23
Ralf Johansson 24
Gymnastikdirektör Axel Holmner

Skolans telefoner

Rektorsexpeditionen..............Storuman 174

Kollegierummet.....................Storuman 440

Vaktmästarbostaden..............Storuman 325

Skolmåltidsexpeditionen.........Storuman 274

 

—————————————————————————————————————

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1963

—————————————————————————————————————