Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1965-1968

KLASSINFO  13 - 33   ●  1965 - 1968
—————————————————————————————————————

KLASSEN 13A LÄSÅRET 1965 - 66

Klassföreståndare: Vivi-Anne Kuhnke

Andersson R. Anita 1952 Stensele
Andersson Kerstin M. 1952 Stensele
Bengtsson R. Margit 1952 Stensele
Bergström R. E. Lillemor 1951 Stensele
Borgström I. Katrine 1951 Stensele
Bygdell I. Grethel 1952 Stensele
Bäcklund Annika L. 1951 Stensele
Edelbro Ann-Louise 1952 Stensele
Edelbro Anna-Greta 1952 Stensele
Forsgren I. J. Iréne 1952 Stensele
Fredriksson K. Anette 1951 Stensele
Fredriksson M. Inger 1952 Stensele
From B. Ann-Marie 1952 Stensele
Holmgren K. Louise 1951 Stensele
Jaktlund E. Marianne 1952 Stensele
Johansson Siv M. 1952 Stensele
Karlsson S. Irene 1952 Stensele
Larsson M. B. Elisabeth 1951 Stensele
Linder Berit G. E. 1951 Stensele
Lundberg Solveig V. M. 1951 Stensele
Lundström G. Britta L. 1950 Stensele
Lönnberg G. Britt-Marie 1952 Stensele
Mönch Inger M. 1952 Stensele
Nilsson Inger M. 1951 Stensele
Sjöberg Ingegerd A. 1952 Stensele
Sundqvist Eva L. G. 1952 Stensele
Tafvelin Carin E. 1952 Stensele
 

Detta var en renodlad "flickklass" med 27 elever.
Ordningsmän: Ingegerd Sjöberg, Anette Fredriksson.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13B LÄSÅRET 1965 - 66

Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg

Dahlgren Klas G. 1952 Stensele
Edström Claes-Göran 1952 Stensele
Fjellström R. Peter W. 1952 Stensele
Hamre Lars E. V. 1952 Stensele
Hellgren Hans Å. 1952 Stensele
Holmner G. Kristian 1951 Stensele
Isberg Mats R. 1952 Stensele
Johansson Rolf S. 1952 Stensele
Karlsson Sven F. 1952 Stensele
Martinsson T. Birger 1952 Stensele
Mårtensson Ture E. 1952 Stensele
Olsson B. Christer 1951 Stensele
Pekkari Karl-Erik 1952 Stensele
Stenvall Lars D. 1952 Stensele
Öhnell J. Torsten 1952 Stensele
Andersson Karin 1952 Stensele
Berglund Z. Maritha 1952 Stensele
Bjuhr Anna-Lena 1952 Stensele
Eriksson M. Ingegerd 1952 Stensele
Gustafsson S. Monica 1952 Stensele
Hellström Gunvi L. 1952 Stensele
Henriksson Gunni A-M. 1950 Stensele
Johansson Karin M. 1952 Stensele
Kärrman E. Annika M. 1952 Stensele
Kärrman Marie-Louise 1951 Stensele
Norberg Eva L. 1951 Stensele
Persson E. Margareta 1952 Stensele
Sikström M. Anita E. 1952 Stensele
Svensson R. K. Gunilla 1952 Stensele
Öberg Ida M. M. 1953 Stensele

15 grabbar + 15 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Sven Karlsson, Margareta Persson
.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23A LÄSÅRET 1966 - 67

Klassföreståndare: Vivi-Anne Kuhnke

Andersson Kerstin M. 1952 Stensele
Bengtsson R. Margit 1952 Stensele
Bergström R. E. Lillemor 1951 Stensele
Bäcklund Annika L. 1951 Stensele
Edelbro Ann-Louise 1952 Stensele
Edelbro Anna-Greta 1952 Stensele
Forsgren I. J. Iréne 1952 Stensele
Fredriksson K. Anette 1951 Stensele
Fredriksson M. Inger 1952 Stensele
From B. Ann-Marie 1952 Stensele
Holmgren K. Louise 1951 Stensele
Johansson Siv M. 1952 Stensele
Karlsson S. Irene 1952 Stensele
Larsson M. B. Elisabeth 1951 Stensele
Linder Berit G. E. 1951 Stensele
Lundberg Solveig V. M. 1951 Stensele
Lundström G. Britta L. 1950 Stensele
Lönnberg G. Britt-Marie 1952 Stensele
Mönch Inger M. 1952 Stensele
Nilsson Inger M. 1951 Stensele
Sjöberg Ingegerd A. 1952 Stensele
Sundqvist Eva L. G. 1952 Stensele
Tafvelin Carin E. 1952 Stensele
 

Detta var en renodlad "flickklass" med 23 elever.
Ordningsmän: Irene Karlsson, Britta Lundström.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23B LÄSÅRET 1966 - 67

Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg

Dahlgren Klas G. 1952 Stensele
Edström Claes-Göran 1952 Stensele
Fjellström R. Peter W. 1952 Stensele
Hamre Lars E. V. 1952 Stensele
Hellgren Hans Å. 1952 Stensele
Holmner G. Kristian 1951 Stensele
Isberg Mats R. 1952 Stensele
Johansson Rolf S. 1952 Stensele
Karlsson Sven F. 1952 Stensele
Martinsson T. Birger 1952 Stensele
Mårtensson Ture E. 1952 Stensele
Olsson B. Christer 1951 Stensele
Pekkari Karl-Erik 1952 Stensele
Stenvall Lars D. 1952 Stensele
Säreland H. Stefan1952 Stensele
Öhnell J. Torsten 1952 Stensele
Andersson Karin 1952 Stensele
Berglund Z. Maritha 1952 Stensele
Bjuhr Anna-Lena 1952 Stensele
Eriksson M. Ingegerd 1952 Stensele
Gustafsson Mona-Lisa 1951 Stensele
Gustafsson S. Monica 1952 Stensele
Hellström Gunvi L. 1952 Stensele
Henriksson Gunni A-M. 1950 Stensele
Johansson Karin M. 1952 Stensele
Kärrman E. Annika M. 1952 Stensele
Kärrman Marie-Louise 1951 Stensele
Norberg Eva L. 1951 Stensele
Persson E. Margareta 1952 Stensele
Svensson R. K. Gunilla 1952 Stensele
Öberg Ida M. M. 1953 Stensele
 

16 grabbar + 15 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Clas-Göran Edström, Margareta Persson
.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33A LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Hilding Lindskog

Andersson Kerstin M. 1952 Stensele
Bengtsson R. Margit 1952 Stensele
Bergström R. E. Lillemor 1951 Stensele
Bäcklund Annika L. 1951 Stensele
Dahlberg Ann-Christin 1951 Stensele
Edelbro Ann-Louise 1952 Stensele
Edelbro Anna-Greta 1952 Stensele
Forsgren I. J. Iréne 1952 Stensele
Fredriksson K. Anette 1951 Stensele
Fredriksson M. Inger 1952 Stensele
From B. Ann-Marie 1952 Stensele
Larsson M. B. Elisabeth 1951 Stensele
Linder Berit G. E. 1951 Stensele
Lundberg Solveig V. M. 1951 Stensele
Lundström G. Britta L. 1950 Stensele
Lönnberg G. Britt-Marie 1952 Stensele
Mönch Inger M. 1952 Stensele
Nilsson Inger M. 1951 Stensele
Sjöberg Ingegerd A. 1952 Stensele
Sundqvist Eva L. G. 1952 Stensele
Tafvelin Carin E. 1952 Stensele
 

Detta var en renodlad "flickklass" med 21 elever.
Ordningsmän: Ingegerd Sjöberg, Ann-Christin Dahlberg.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33B LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg

Dahlgren Klas G. 1952 Stensele
Edström Claes-Göran 1952 Stensele
Fjellström R. Peter W. 1952 Stensele
Hamre Lars E. V. 1952 Stensele
Hellgren Hans Å. 1952 Stensele
Holmner G. Kristian 1951 Stensele
Isberg Mats R. 1952 Stensele
Johansson Rolf S. 1952 Stensele
Karlsson Sven F. 1952 Stensele
Martinsson T. Birger 1952 Stensele
Mårtensson Ture E. 1952 Stensele
Ohlsson B. Christer 1951 Stensele
Pekkari Karl-Erik 1952 Stensele
Stenvall Lars D. 1952 Stensele
Säreland H. Stefan1952 Stensele
Öhnell J. Torsten 1952 Stensele
Andersson Karin 1952 Stensele
Berglund Z. Maritha 1952 Stensele
Bjuhr Anna-Lena 1952 Stensele
Gustafsson Mona-Lisa 1951 Stensele
Gustafsson S. Monica 1952 Stensele
Hellström Gunvi L. 1952 Stensele
Henriksson Gunni A-M. 1950 Stensele
Johansson Karin M. 1952 Stensele
Kärrman E. Annika M. 1952 Stensele
Kärrman Marie-Louise 1951 Stensele
Norberg Eva L. 1951 Stensele
Persson E. Margareta 1952 Stensele
Svensson R. K. Gunilla 1952 Stensele
Öberg M. Eva L. 1951 Stensele
Öberg Ida M. M. 1953 Stensele
 

16 grabbar + 14 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Rolf Johansson, Margareta Persson
.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1965

Rektor: Selfrid Gardfall.
Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall, Anders Burman och Lennart Hansson.
Extra ordinarie lärare: Birgitta Arvidsson, Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin och Vivi-Anne Kuhnke.
Övriga lärare: Lennart Sandgren, Kajsa Fahlén, Helge Norgren, Inger Eriksson, Ale Aronsson, Axel Holmner, Göran Grubbström, Evelyn Eneroth, Olof Myhrberg och Ingeborg Larsson.
Skolläkare: Gunnar Hjernestam. Skolsköterska: Gudrun Sandström.
Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.
Vaktmästare: Elof Rudberg. Städerskor: Gerda Johansson & Iris Andersson.
Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund.
Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg och Tora Fredriksson.

—————————————————————————————————————

Elevrådet 1965

Gustaf Önell 44
Mirjam Eriksson 44
Peter Sandin 33
Mona Cederberg 33
Kerstin Strid 34
Per-Erik Lundmark 34
Kerstin Rydenfalk 23
Hans Gustafsson 23
Anette Johansson 24 A
Gunnar Andersson 24 A
Eva Gustafsson 24 B
Stellan Oskarsson 24 B
Kerstin Andersson 13A
Carin Tafvelin 13A
Anna-Lena Bjuhr 13B
Clas-Göran Edström 13B
Helena From 14
Jan-Åke Axelsson 14

 

—————————————————————————————————————