Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1965-1969

KLASSINFO  14 - 44   ●  1965 - 1969
—————————————————————————————————————

KLASSEN 14 LÄSÅRET 1965 - 66

Klassföreståndare: Birgitta Arvidsson

Andersson B. Jonny 1952 Stensele
Axelsson Jan Åke 1950 Stensele
Greander B. H. Ingemar 1952 Stensele
Gustafsson Sven G. A. 1952 Stensele
Hedin Jerk C. 1951 Stensele
Häggling J. Stefan 1952 Stensele
Hörnqvist Sam J. 1952 Stensele
Karlsson K. Peter 1952 Stensele
Lundberg Kurt S. 1950 Stensele
Lundqvist S. H. Paul 1951 Stensele
Nilsson P. Lennart 1951 Stensele
Olofsson David 1950 Stensele
Olofsson Ulf P. 1952 Stensele
Persson Anders J. 1952 Stensele
Rundblad K. A. Roland 1951 Stensele
Sjöberg Mats I. 1951 Stensele
Stenwall Lars-Åke 1952 Stensele
Sundström K. Börje 1952 Stensele
Wik Hans-Olof 1952 Stensele
Ärlebrandt Rolf Anders 1952 Stensele
Bergsten M. Eva-Lisa 1952 Stensele
Byström Berit 1952 Lycksele
Danielsson Ritha D. 1952 Stensele
Eliasson Ann-Kristin 1952 Stensele
From B. Helena 1950 Stensele
Isaksson G. Elvy 1952 Stensele
Lindgren G. Viveca 1952 Stensele
Lindqvist Gun-Inger 1952 Stensele
Lirell Haide 1951 Stensele
Lundqvist M. Helena 1952 Stensele
Sandberg Barbro I. 1952 Stensele
Stenvall Pia E. 1951 Stensele
Wiklund Gull-Britt 1951 Stensele


 

20 grabbar + 13 flickor = 33 elever
Ordningsmän: Mats Sjöberg, Helena From.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 24 LÄSÅRET 1966 - 67

Klassföreståndare: Birgitta Arvidsson

Andersson B. Jonny 1952 Stensele
Axelsson Jan Åke 1950 Stensele
Elfving L. G. Roger 1950 Stensele
Greander B. H. Ingemar 1952 Stensele
Gustafsson Sven G. A. 1952 Stensele
Hedin Jerk C. 1951 Stensele
Häggling J. Stefan 1952 Stensele
Hörnqvist Sam J. 1952 Stensele
Karlsson K. Peter 1952 Stensele
Lundqvist S. H. Paul 1951 Stensele
Nilsson P. Lennart 1951 Stensele
Olofsson David 1950 Stensele
Olofsson Ulf P. 1952 Stensele
Persson Anders J. 1952 Stensele
Rundblad K. A. Roland 1951 Stensele
Sjöberg Mats I. 1951 Stensele
Stenwall Lars-Åke 1952 Stensele
Sundström K. Börje 1952 Stensele
Wik Hans-Olof 1952 Stensele
Ärlebrandt Rolf Anders 1952 Stensele
Andersson R. Anita 1952 Stensele
Barrsten Britt-Inger I. 1951 Stensele
Byström Berit 1952 Lycksele
Danielsson Ritha D. 1952 Stensele
Eliasson Ann-Kristin 1952 Stensele
From B. Helena 1950 Stensele
Isaksson G. Elvy 1952 Stensele
Lindgren G. Viveca 1952 Stensele
Lindqvist Gun-Inger 1952 Stensele
Lirell Haide 1951 Stensele
Lundqvist M. Helena 1952 Stensele
Sandberg Barbro I. 1952 Stensele
Stenvall Pia E. 1951 Stensele


 

20 pojkar + 13 flickor = 33 elever
Ordningsmän: Mats Sjöberg, Helena From.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 34 LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Sören Sigvardsson.

Andersson B. Jonny 1952 Stensele
Axelsson Jan Åke 1950 Stensele
Greander B. H. Ingemar 1952 Stensele
Gustafsson Sven G. A. 1952 Stensele
Hedin Jerk C. 1951 Stensele
Häggling J. Stefan 1952 Stensele
Hörnqvist Sam J. 1952 Stensele
Isaksson Sven-Erik 1952 Stensele
Karlsson K. Peter 1952 Stensele
Lundqvist S. H. Paul 1951 Stensele
Nilsson P. Lennart 1951 Stensele
Olofsson David 1950 Stensele
Olofsson Ulf P. 1952 Stensele
Persson Anders J. 1952 Stensele
Rundblad K. A. Roland 1951 Stensele
Sjöberg Mats I. 1951 Stensele
Stenwall Lars-Åke 1952 Stensele
Sundström K. Börje 1952 Stensele
Ärlebrandt Rolf Anders 1952 Stensele
Andersson R. Anita 1952 Stensele
Byström Berit 1952 Lycksele
Danielsson Ritha D. 1952 Stensele
From B. Helena 1950 Stensele
Lindgren G. Viveca 1952 Stensele
Lindqvist Gun-Inger 1952 Stensele
Lirell Haide 1951 Stensele
Lundqvist M. Helena 1952 Stensele
Nilsson R. Margit 1951 Stensele
Sandberg Barbro I. 1952 Stensele
Stenvall Pia E. 1951 Stensele
Svensson R. K. Gunilla 1952 Stensele


 

19 pojkar + 12 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Mats Sjöberg, Helena From.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 44A LÄSÅRET 1968 - 69

Klassföreståndare: Sören Sigvardsson.

Axelsson Jan Åke 1950 Stensele
Greander B. H. Ingemar 1952 Stensele
Gustafsson Sven G. A. 1952 Stensele
Hedin Jerk C. 1951 Stensele
Häggling J. Stefan 1952 Stensele
Hörnqvist Sam J. 1952 Stensele
Karlsson K. Peter 1952 Stensele
Lundqvist S. H. Paul 1951 Stensele
Nilsson P. Lennart 1951 Stensele
Persson Anders J. 1952 Stensele
Andersson R. Anita 1952 Stensele
Byström Berit 1952 Lycksele
Danielsson Ritha D. 1952 Stensele
From B. Helena 1950 Stensele
Gustafsson Mona-Lisa 1951 Stensele
Lindgren G. Viveca 1952 Stensele
Nilsson R. Margit 1951 Stensele
Strandberg Ingrid M. 1952 Stensele
Svensson R. K. Gunilla 1952 Stensele
Öhnell B. Gulvi M. 1951 Stensele

10 pojkar + 10 flickor = 20 elever
Ordningsmän: Stefan Häggling, Helena From.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 44B LÄSÅRET 1968 - 69

Klassföreståndare: Birgit Björkman.

Andersson B. Jonny 1952 Stensele
Holst Roger 1953 Stensele
Isaksson Sven-Erik 1952 Stensele
Kondradsson Tomas S.1951 Stensele
Olofsson David 1950 Stensele
Olofsson Ulf P. 1952 Stensele
Sjöberg Mats I. 1951 Stensele
Stenwall Lars-Åke 1952 Stensele
Stenvall Sven G. 1953 Stensele
Sundström K. Börje 1952 Stensele
Ärlebrandt Rolf Anders 1952 Stensele
Andersson R. Anita 1952 Stensele
Byström Berit 1952 Lycksele
Kärrman E. Annika M. 1952 Stensele
Lindqvist Gun-Inger 1952 Stensele
Lirell Haide 1951 Stensele
Lundqvist M. Helena 1952 Stensele
Sandberg Barbro I. 1952 Stensele
Stenvall Pia E. 1951 Stensele


 

11 pojkar + 8 flickor = 19 elever
Ordningsmän: Mats Sjöberg, Pia Stenvall.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1965

Rektor: Selfrid Gardfall.
Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall, Anders Burman och Lennart Hansson.
Extra ordinarie lärare: Birgitta Arvidsson, Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin och Vivi-Anne Kuhnke.
Övriga lärare: Lennart Sandgren, Kajsa Fahlén, Helge Norgren, Inger Eriksson, Ale Aronsson, Axel Holmner, Göran Grubbström, Evelyn Eneroth, Olof Myhrberg och Ingeborg Larsson.
Skolläkare: Gunnar Hjernestam. Skolsköterska: Gudrun Sandström.
Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.
Vaktmästare: Elof Rudberg. Städerskor: Gerda Johansson & Iris Andersson.
Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund.
Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg och Tora Fredriksson.

—————————————————————————————————————

Elevrådet 1965

Gustaf Önell 44
Mirjam Eriksson 44
Peter Sandin 33
Mona Cederberg 33
Kerstin Strid 34
Per-Erik Lundmark 34
Kerstin Rydenfalk 23
Hans Gustafsson 23
Anette Johansson 24 A
Gunnar Andersson 24 A
Eva Gustafsson 24 B
Stellan Oskarsson 24 B
Kerstin Andersson 13A
Carin Tafvelin 13A
Anna-Lena Bjuhr 13B
Clas-Göran Edström 13B
Helena From 14
Jan-Åke Axelsson 14

 

—————————————————————————————————————