Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1966-1969

KLASSINFO  13 - 33   ●  1966 - 1969

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13A LÄSÅRET 1966 - 67

Klassföreståndare: Anders Burman

Boman Björn V. 1953 Granv 5 Storuman
Forsberg P. Christer 1953 Vallnäsv 32 Storuman
Johansson H. B. Jonny 1953 Skolg 6C Storuman
Johansson L. Peder 1952 Ringv 58 Storuman*
Johansson Per-Arne 1953 Storuman
Jonsson T. Krister I. 1951 Granv 10 Storuman*
Lindkvist L. Håkan 1953 Bergsv 12 Storuman
Lundmark E. U. Anders 1953 Lyckselev 29 Storuman
Lönnback Jan-Erik 1953 Trädgårdsv 15 Storuman*
Moberg Hans O. 1953 Vallnäsv 5 Storuman
Nilsson Stig S. 1952 Ringv 30 Storuman*
Nyström M. Ronny 1953 Falkv 32 Storuman
Rönnholm K. Nils-Arvid 1952 Ugglev 34 Storuman*
Svensson M. Jan K. 1953 Tärnav 15 Storuman
 
Berg Gun-Inger K. 1953 Vallnäsv 50 Storuman
Borgström I. Katrine 1951 Ringv 58 Storuman*
Emanuelsson M. Agneta I. 1953 Furuv 9 Storuman
Fackel Gertrud M. 1953 Tärnav 18 Storuman
Flemming K. Maria 1953 Trädgårdsv 6 Storuman
Gideonsson Lilian M. 1953 Falkv 29 Storuman
Gustafsson Elvy S. M. 1952 Sorsele*
Johansson Annika L. 1952 Hökv 11 Storuman*
Lundberg B. Elisabet 1953 Ugglev 31 Storuman
Löfgren Eva M. 1953 Skolg 10 Storuman
Mellström K. Birgitta 1953 Bondev 1B Storuman
Nilsson I. Carina 1953 Tvärgatan 19 Storuman
Sjödin Ingrid L. 1952 Lyckselev 29 Storuman
Sundqvist Anette S. 1953 Ringv 25 Storuman
Texvall R. Eva-Marie 1952 Ringv 44 Storuman

14 grabbar + 15 flickor = 29 elever
Ordningsmän: Hans Moberg, Birgitta Mellström.
* betyder att eleven är inackorderad.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 13B LÄSÅRET 1966 - 67

Klassföreståndare: Eskil Winka

Berglund R. Dennis 1953 Norrberg
Bjuhr J. A. Urban 1953 Luspnäsv 17 Storuman*
Blom Per-Olov 1953 Stensele
Danielsson J. B. Daniel 1953 Stensele
Edmundsson Kenth R. 1953 Gunnarn
Eriksson N. B. Lennart 1953 Åskilje
Fredriksson I. Oliver 1953 Gunnarn
Granberg Svante A. 1953 Barsele
Grönlund H. Torbjörn 1953 Gunnarn
Gunnarsson Lars G. 1953 Norrberg
Johansson Stig-Göran 1953 Långsjöby
Jönsson Anders H. 1953 Gunnarn
Kärrman L. E. Thomas 1953 Storuman*
Larsson Mats Å. T. 1953 Stensele
Norman L. Stellan 1954 Juktån Gunnarn
Stenvall Sven G. 1953 Stensele
Sundström C. Göran 1953 Pauträsk
Vestman K. Ambjörn 1952 Skarvsjöby
Vestman Karl-Bertil 1953 Skarvsjöby
Andersson Mona E. 1953 Näsvattnet
Berglund Britt I. E. 1953 Barsele
Gullhagen E. Kristina 1953 Gunnarn
Gunnarsson S. Monica 1953 Norrberg
Holmner Eivor K. 1953 Gunnarn
Holmner M. Elisabeth 1953 Skarvsjöby
Härgestam Britt-Inger 1953 Stensele
Kärrman Gerd-Gunnel 1953 Pauträsk
Lindberg Agneta Ch. 1953 Långsjöby
Lundgren Ingrid E. 1953 Barsele
Lundgren Mona S. M. 1953 Grundforsen
Lundqvist Birgitta M-L. 1952 Gunnarn


 

19 grabbar + 12 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Thomas Kärrman, Ingrid Lundgren
.
* betyder att eleven är inackorderad.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23A LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Anders Burman

Boman Björn V. 1953 Granv 5 Storuman
Fjellström Björn E. 1952 Skolg 21 Storuman
Forsberg P. Christer 1953 Vallnäsv 32 Storuman
Johansson L. Peder 1952 Ringv 58 Storuman*
Johansson Per-Arne 1953 Storuman
Lindkvist L. Håkan 1953 Bergsv 12 Storuman
Lundmark E. U. Anders 1953 Lyckselev 29 Storuman
Lönnback Jan-Erik 1953 Vallnäsv 5 Storuman*
Moberg Hans O. 1953 Vallnäsv 5 Storuman
Nilsson Stig S. 1952 Bäckv 36 Storuman*
Nyström M. Ronny 1953 Falkv 32 Storuman
Rönnholm K. Nils-Arvid 1952 Lyckselev 33 Storuman*
Svensson M. Jan K. 1953 Tärnav 15 Storuman
 

 

 

Berg Gun-Inger K. 1953 Vallnäsv 50 Storuman
Bodin I. Ann-Christine 1953 Järnvägsg 29 Storuman
Borgström I. Katrine 1951 Ugglev 34 Storuman*
Emanuelsson M. Agneta I. 1953 Furuv 9 Storuman
Fackel Gertrud M. 1953 Tärnav 18 Storuman
Flemming K. Maria 1953 Trädgårdsv 6 Storuman
Gideonsson Lilian M. 1953 Falkv 26 Storuman*
Gustafsson Elvy S. M. 1952 Furuv 4 Storuman*
Holmgren K. Louise 1951 Ugglev 33 Storuman*
Ivarsson Ingrid S. 1953 Materialv 54 Storuman
Johansson Annika L. 1952 Hökv 11 Storuman*
Lundberg B. Elisabet 1953 Ugglev 31 Storuman
Löfgren Eva M. 1953 Skolg 10 Storuman
Mellström K. Birgitta 1953 Bondev 1B Storuman
Nilsson I. Carina 1953 Tvärg 19 Storuman
Sjödin Ingrid L. 1952 Lyckselev 29 Storuman
Sundqvist Anette S. 1953 Ringv 25 Storuman
Texvall R. Eva-Marie 1952 Ringv 44 Storuman

13 grabbar + 18 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Jan-Erik Lönnback, Annika Johansson.
* betyder att eleven är inackorderad.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23B LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Erland Flemming

Berglund R. Dennis 1953 Norrberg Storuman
Bjuhr J. A. Urban 1953 Lycksele*
Blom Per-Olov 1953 Stensele
Danielsson J. B. Daniel 1953 Stensele
Edmundsson Kenth R. 1953 Gunnarn
Eriksson N. B. Lennart 1953 Åskilje
Fredriksson I. Oliver 1953 Gunnarn
Granberg Svante A. 1953 Barsele
Grönlund H. Torbjörn 1953 Gunnarn
Gunnarsson Lars G. 1953 Norrberg Storuman
Johansson Stig-Göran 1953 Långsjöby
Jonsson Krister 1951 Granv 10 Storuman*
Jönsson Anders H. 1953 Gunnarn
Kärrman L. E. Thomas 1953 Lyckselev 29 Storuman*
Norman L. Stellan 1954 Gunnarn
Stenvall Sven G. 1953 Stensele
Sundström C. Göran 1953 Pauträsk
Vestman K. Ambjörn 1952 Skarvsjöby
Vestman Karl-Bertil 1953 Skarvsjöby
Berglund Britt I. E. 1953 Barsele
Eriksson M. Ingegerd 1952 Barsele
Gullhagen E. Kristina 1953 Strandv Gunnarn
Gunnarsson S. Monica 1953 Norrberg Storuman
Holmner Eivor K. 1953 Gunnarn
Holmner M. Elisabeth 1953 Skarvsjöby
Härgestam Britt-Inger 1953 Stensele
Karpberg Karin E. A. 1951 Grundforsen
Kärrman Gerd-Gunnel 1953 Pauträsk
Lindberg Agneta Ch. 1953 Långsjöby
Lundgren Ingrid E. 1953 Barsele
Lundgren Mona S. M. 1953 Grundforsen
Lundqvist Birgitta M-L. 1952 Gunnarn

 

19 grabbar + 13 flickor = 31 elever
Ordningsmän: Gerd-Gunnel Kärrman, Ambjörn Westman
.
* betyder att eleven är inackorderad.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33A LÄSÅRET 1968 - 69

Klassföreståndare: Anders Burman

Boman Björn V. 1953 Granvägen 5 Storuman
Fjellström Björn E. 1952 Skolgatan 21 Storuman
Forsberg P. Christer 1953 Vallnäsv 32 Storuman
Johansson L. Peder 1952 Trädgårdsv 4 Storuman
Johansson Per-Arne 1953 Box 969 Storuman
Lindkvist L. Håkan 1953 Bergsv 12 Storuman
Lundmark E. U. Anders 1953 Lyckselev 29 Storuman
Lönnback Jan-Erik 1953 Fack 40 Slussfors
Moberg Hans O. 1953 Vallnäsv 5 Storuman
Nyström M. Ronny 1953 Falkv 32 Storuman
Rönnholm K. Nils-Arvid 1952 Långbäck Storuman
Svensson M. Jan K. 1953 Tärnav 15 Storuman 
Berg Gun-Inger K. 1953 Vallnäsv 50 Storuman
Borgström I. Katrine 1951 Fack 20 Slussfors
Emanuelsson M. Agneta I. 1953 Furuv 9 Storuman
Fackel Gertrud M. 1953 Tärnav 18 Storuman
Flemming K. Maria 1953 Trädgårdsv 6 Storuman
Gideonsson Lilian M. 1953 S:a Grannäs Långsjöby
Gustafsson Elvy S. M. 1952 Flakaträsk Storuman
Holmgren K. Louise 1951 Materialv 19 Storuman*
Johansson Annika L. 1952 Gardsjönäs Storuman
Lundberg B. Elisabet 1953 Ugglev 31 Storuman
Löfgren Eva M. 1953 Skolgatan 10 Storuman
Mellström K. Birgitta 1953 Tärnav 20 Storuman
Nilsson I. Carina 1953 Tvärgatan 19 Storuman
Sjödin Ingrid L. 1952 Lyckselev 29 Storuman
Sundqvist Anette S. 1953 Ringv 25 Storuman
Texvall R. Eva-Marie 1952 Ringv 44 Storuman

12 grabbar + 16 flickor = 28 elever
Ordningsmän: Per-Arne Johansson, Eva Löfgren.
* betyder att eleven är inackorderad.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33B LÄSÅRET 1968 - 69

Klassföreståndare: Erland Flemming

Berglund R. Dennis 1953 Norrberg Storuman
Bjuhr J. A. Urban 1953 Box 48 Åskilje
Blom Per-Olov 1953 Box 397Stensele
Danielsson J. B. Daniel 1953 Box 391 Stensele
Edmundsson Kenth R. 1953 Fack 117 Gunnarn
Eriksson N. B. Lennart 1953 Åskilje
Fredriksson I. Oliver 1953 Fack 25 Gunnarn
Grönlund H. Torbjörn 1953 Fack 105 Gunnarn
Gunnarsson Lars G. 1953 Norrberg Storuman
Johansson Stig-Göran 1953 Box 58 Långsjöby
Jonsson Krister 1951 Fack 177 Storuman
Jönsson Anders H. 1953 Fack 96 Gunnarn
Kärrman L. E. Thomas 1953 Box 55 Åskilje
Norman L. Stellan 1954 Fack 132 Gunnarn
Stenvall Sven G. 1953 Stensele
Sundström C. Göran 1953 Fack 64 Pauträsk
Vestman K. Ambjörn 1952 Fack 32 Skarvsjöby
Vestman Karl-Bertil 1953 Fack 48 Skarvsjöby
Berglund Britt I. E. 1953 Fack 45 Barsele
Eriksson M. Ingegerd 1952 fack 41 Barsele
Gullhagen E. Kristina 1953 Fack 146 Gunnarn
Gunnarsson S. Monica 1953 Norrberg Storuman
Holmner Eivor K. 1953 Fack 143 Gunnarn
Holmner M. Elisabeth 1953 Fack 39 Skarvsjöby
Härgestam Britt-Inger 1953 Box 340 Stensele
Karpberg Karin E. A. 1951 Fack 35 Grundforsen
Kärrman Gerd-Gunnel 1953 Box 16 Pauträsk
Lindberg Agneta Ch. 1953 Fack 36 Långsjöby
Lundgren Mona S. M. 1953 Fack 2 Grundforsen
Lundqvist Birgitta M-L. 1952 Box 101 Gunnarn

 

17 grabbar + 12 flickor = 29 elever
Ordningsmän: Agneta Lindberg, Stig-Göran Johansson
.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1966

Rektor: Selfrid Gardfall.
Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall, Anders Burman & Lennart Hansson.
Extra ordinarie lärare: Birgitta Arvidsson, Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Eskil Winka, Hjalmar Wallin och Vivi-Anne Kuhnke.
Övriga lärare: Lennart Sandgren, Monica Wikström, Helge Norgren, Boris Hansemann, Anders Westerlund, Axel Holmner, Birgit Bruhn-Olofsson, Börje Öfjell och Ingeborg Larsson.
Skolläkare: Gunnar Hjernestam. Skolsköterska: Karin Gustavsson.
Bibliotekarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.
Vaktmästare: Elof Rudberg. Städerskor: Gerda Johansson & Iris Andersson.
Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Jenny Wiklund.
Biträden: Helga Johansson, Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg, Tora Fredriksson och Irene Borgström.

—————————————————————————————————————

Elevrådet 1966

Karl Evan Kärrman 44
Karina Stenvall
Per Gardeström 33
Eva Olofsson
Gunnar Andersson 34A
Berit Ivebo
Bengt Holst 34B
Ann-Kristin Sävenberg
Ingegerd Sjöberg 23A
Annika Bäcklund
Christer Ohlsson 23B
Karin Andersson
Sven Gustavsson 24
Pia Stenvall
Hans Moberg 13A
Katrine Borgström
Göran Sundström 13B
Elisabeth Holmner
Inge Nylander 14
Eva Björk

—————————————————————————————————————

Ordningsföreskrifter 1966

—————————————————————————————————————