Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1967-1970

KLASSINFO  13 - 33   ●  1967 - 1970
—————————————————————————————————————

KLASSEN 13 LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Göran Grubbström

Abrahamsson Kjell 1953 Pauträsk
Andersson Jan-Olov 1954 Storuman
Andersson Torbjörn 1954 Gunnarn
Arnfjell Roger 1954 Pauträsk
Bjur Karl Åke 1954 Stensele
Fransson Lennart 1954 Svärtträsk
Johansson Jan 1954 Skarvsjöby
Jonsson Östen 1954 Storuman
Lindberg Göran 1954 Stensele
Lindberg Ulf 1954 Stensele
Lindblad Thomas 1954 Storuman
Lundberg Mats 1954 Storuman
Lövgren Bengt 1954 Storuman
Nilsson Alf Martin 1954 Åskilje
Nilsson Tommy 1954 Storuman
Stenberg Göran 1954 Näsvattnet
Stenmark Rickard 1954 Storuman
Vestman Erold 1954 Skarvsjöby
Åström Bengt Ove 1954 Åskilje
Andersson Mona 1953 Näsvattnet
Arklöf Åsa 1954 Storuman
Bäcklund Barbro 1954 Storuman
Edgarson Annika 1954 Storuman
Ekestorm Åsa 1954 Stensele
Eriksson Inga-Maj 1954 Storuman
Filipsson Karin 1954 Storuman
Hansson Lena 1954 Storuman
Karlsson Marie 1954 Åskilje
Lönnberg Birgit 1954 Storuman
Lönnberg Eva 1953 Stensele
Nilsson Ann Chatrine 1954 Storuman
Niva Annika 1954 Storuman
Rådström Birgit 1954 Storuman
Rådström Britta 1954 Stensele
Stenlund Marie 1954 Storuman
Stenman Lotten 1954 Åskilje

 

19 pojkar + 17 flickor = 36 elever
Ordningsmän: Jan-Olov Andersson, Ann-Chatrine Nilsson.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 23 LÄSÅRET 1968 - 69

Klassföreståndare: Göran Grubbström

Abrahamsson Kjell 1953 Pauträsk
Andersson Jan-Olov 1954 Storuman
Arnfjell Roger 1954 Pauträsk
Bjur Karl Åke 1954 Stensele
Fransson Lennart 1954 Svärtträsk
Granberg Svante A. 1953 Barsele
Johansson Jan 1954 Skarvsjöby
Jonsson Östen 1954 Storuman
Lindberg Göran 1954 Stensele
Lindberg Ulf 1954 Stensele
Lindblad Thomas 1954 Storuman
Lundberg Mats 1954 Storuman
Lövgren Bengt 1954 Storuman
Nilsson Alf Martin 1954 Åskilje
Nilsson Tommy 1954 Storuman
Stenberg Göran 1954 Näsvattnet
Stenmark Richard 1954 Storuman
Vestman Erold 1954 Skarvsjöby
Åström Bengt Ove 1954 Åskilje
Andersson Mona 1953 Näsvattnet
Arklöf Åsa 1954 Storuman
Bäcklund Barbro 1954 Storuman
Edgarson Annika 1954 Storuman
Ekestorm Åsa 1954 Stensele
Eriksson Inga-Maj 1954 Storuman
Filipsson Karin 1954 Storuman
Hansson Lena 1954 Storuman
Karlsson Marie 1954 Åskilje
Lundgren Ingrid E. 1953 Stensele
Lönnberg Birgit 1954 Storuman
Lönnberg Eva 1953 Stensele
Nilsson Ann Chatrine 1954 Storuman
Niva Annika 1954 Storuman
Rådström Birgit 1954 Storuman
Rådström Britta 1954 Stensele
Stenlund Marie 1954 Storuman
Stenman Lotten 1954 Åskilje
 

19 pojkar + 18 flickor = 37 elever
Ordningsmän: Barbro Bäcklund, Östen Jonsson.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33A LÄSÅRET 1969 - 70

Klassföreståndare: Göran Grubbström

Andersson Jan-Olov 1954 Storuman
Fransson Lennart 1954 Svärtträsk
Johansson Jan 1954 Skarvsjöby
Jonsson Östen 1954 Storuman
Lindberg Göran 1954 Stensele
Lindberg Ulf 1954 Stensele
Lindblad Thomas 1954 Stensele
Lundberg Mats 1954 Stensele
Lövgren Bengt 1954 Stensele
Nilsson Alf Martin 1954 Stensele
Nilsson Tommy 1954 Stensele
Stenberg Göran 1954 Stensele
Stenmark Richard 1954 Stensele
Vestman Erold 1954 Stensele
Åström Bengt Ove 1954 Stensele
Arklöf Åsa 1954 Stensele
Bäcklund Barbro 1954 Stensele
Edgarson Annika 1954 Stensele
Ekestorm Åsa 1954 Stensele
Hansson Lena 1954 Stensele
Lönnberg Birgit 1954 Stensele
Nilsson Ann Chatrine 1954 Stensele
Niva Annika 1954 Stensele
Rådström Birgit 1954 Stensele
Rådström Britta 1954 Stensele
Stenlund Marie 1954 Stensele
Stenman Lotten 1954 Stensele


 

15 pojkar + 12 flickor = 27 elever
Ordningsmän: Bengt-Ove Åström, Annika Niva.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 33B LÄSÅRET 1969 - 70

Klassföreståndare: Birgitta Lindh

Abrahamsson Kjell 1953 Stensele
Arnfjell Roger 1954 Stensele
Bengtsson Per-Olov 1954 Stensele
Berglund R. Dennis 1953 Stensele
Blom Per-Olov 1953 Stensele
Bjur Karl Åke 1954 Stensele
Granberg Karl-Göran 1952 Stensele
Granberg Svante A. 1953 Stensele
Grönlund H. Torbjörn 1953 Stensele
Holst Roger 1953 Stensele
Olofsson Ulf P. 1952 Stensele
Rådström Christer 1953 Stensele
Stenvall Per-Olov 1953 Stensele
Önell Thomas 1952 Stensele
Andersson Mona 1953 Stensele
Björk Eva 1952 Stensele
Eriksson Inga-Maj 1954 Stensele
Filipsson Karin 1954 Stensele
Forsberg Gunilla 1952 Stensele
Granberg Ann-Christin 1952 Stensele
Karlsson Marie 1954 Stensele
Lönnberg Eva 1953 Stensele
Norgren Margareta 1953 Stensele
Åberg Kristin 1953 Stensele 

14 pojkar + 10 flickor = 24 elever
Ordningsmän: Christer Rådström, Margareta Norgren.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1967

Rektor: Selfrid Gardfall.
Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall, Anders Burman & Lennart Hansson.
Extra ordinarie lärare: Birgitta Arvidsson, Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin och Vivi-Anne Kuhnke.
Övriga lärare: Lennart Sandgren, Hilding Lindskog, Göran Grubbström, Sören Sigvardsson, Barbro Rickardsson, Margareta Mikaelsson, Helge Norgren, Bror Kristiansson, Ulla-Britt Berglund, Jan Sandgren, Axel Holmner, Birgit Bruhn-Olofsson, Gösta Näslund, Börje Öfjäll och Sigrid Bäckman.
Skolläkare: Gunnar Hjernestam. Skolsköterska: Karin Gustavsson.
Biblotikarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.
Vaktmästare: Elof Rudberg. Städerskor: Gerda Johansson & Iris Andersson.
Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Helga Johansson.
Biträden: Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg, Tora Fredriksson, Erene Borgström och Karin Lundgren.

—————————————————————————————————————

Elevrådet 1967

Ronny Norman 44A
Agneta Nordström 44A
Bengt Holst 44B
Elisabeth Rombe 44B
Kerstin Andersson 33A
Karin Tafvelin 33A
Christer Ohlsson 33B
Karin Andersson 33B
Sven Gustavsson 34
Pia Stenvall 34
Anders Lundmark 23A
Elvy Gustavsson 23A
Karl-Bertil Vestman 23B
Elisabeth Holmner23B
Christer Rådström 24
Ann-Christin Granberg 24
Lennart Fransson 13
Barbro Bäcklund 13
Johnny Jonsson 14
Carina Fredriksson 14

—————————————————————————————————————

Ordningsföreskrifter 1967

—————————————————————————————————————