Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1967-1971

KLASSINFO  14 - 44   ●  1967 - 1971

—————————————————————————————————————

KLASSEN 14 LÄSÅRET 1967 - 68

Klassföreståndare: Barbro Rickardsson.

Elonsson R. Ola 1954 Stensele
Finnberg K-E. Valentin 1952 Stensele
Fredriksson K. Göran 1954 Stensele
Granberg B. Tomas 1954 Stensele
Grundberg L. Bertil 1954 Stensele
Hellqvist J. Christer 1954 Stensele
Ivebo Lars H. 1954 Stensele
Johansson Tor G. 1954 Stensele
Jonsson H. Jan-Åke 1954 Stensele
Jonsson U. Jonny 1954 Stensele
Lindgren Kjell F. V. 1954 Stensele
Lundgren Jan O. 1954 Stensele
Lundqvist B. Göran 1954 Stensele
Mattsson Jan-Olov 1954 Stensele
Moberg Tommy R. 1954 Stensele
Norman Tord Erik 1954 Stensele
Persson Bengt T. 1954 Stensele
Risslén Karl-Göran 1954 Stensele
Sjöberg L. Sverker 1954 Stensele
Strid Hans-Åke 1954 Stensele
Texvall Sten-Olov 1954 Stensele
Carstedt Iris M. V. 1953 Stensele
Eriksson Kristina M. 1954 Stensele
Fredriksson Carina B. C. 1952 Stensele
Holmgren Christina M. 1954 Stensele
Holmlund Ingrid E. 1954 Stensele
Jonsson G. Ann-Lis 1954 Stensele
Lindberg Siv K. 1953 Stensele
Nilsson E. Margareta 1954 Stensele
Rundblad E. Britt-Marie 1954 Stensele
Sandqvist E. Ilona 1954 Stensele
Sundström A. I. Gunilla 1954 Stensele
Valfridsson I. Maria C. 1954 Stensele
Ödman Gunnel K. 1954 Stensele
Öhnell A. Marita 1954 Stensele


 

21 pojkar + 14 flickor = 35 elever
Ordningsmän: Margareta Nilsson, Jan-Åke Jonsson.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 24 LÄSÅRET 1968 - 69

Klassföreståndare: Axel Holmner.

Elonsson R. Ola 1954 Stensele
Fredriksson K. Göran 1954 Stensele
Granberg B. Tomas 1954 Stensele
Hellqvist J. Christer 1954 Stensele
Ivebo Lars H. 1954 Stensele
Johansson Tor G. 1954 Stensele
Jonsson H. Jan-Åke 1954 Stensele
Jonsson U. Jonny 1954 Stensele
Lindgren Kjell F. V. 1954 Stensele
Lundgren Jan O. 1954 Stensele
Lundqvist B. Göran 1954 Stensele
Mattsson Jan-Olov 1954 Stensele
Moberg Tommy R. 1954 Stensele
Norman Tord Erik 1954 Stensele
Persson Bengt T. 1954 Stensele
Risslén Karl-Göran 1954 Stensele
Sjöberg L. Sverker 1954 Stensele
Strid Hans-Åke 1954 Stensele
Texvall Sten-Olov 1954 Stensele
 
Carstedt Iris M. V. 1953 Stensele
Eriksson Kristina M. 1954 Stensele
Fredriksson Carina B. C. 1952 Stensele
Holmgren Christina M. 1954 Stensele
Holmlund Ingrid E. 1954 Stensele
Jonsson G. Ann-Lis 1954 Stensele
Nilsson E. Margareta 1954 Stensele
Rundblad E. Britt-Marie 1954 Stensele
Sandqvist E. Ilona 1954 Stensele
Sundström A. I. Gunilla 1954 Stensele
Uppenberg Elisabeth 1953 Stensele
Valfridsson I. Maria C. 1954 Stensele
Ödman Gunel K. 1954 Stensele
Öhnell A. Marita 1954 Stensele
 

19 pojkar + 14 flickor = 33 elever
Ordningsmän: Sverker Sjöberg, Gunilla Sundström.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 34 LÄSÅRET 1969 - 70

Klass 34 Klassföreståndare: Axel Holmner.

Elonsson R. Ola 1954 Stensele
Fredriksson K. Göran 1954 Stensele
Ivebo Lars H. 1954 Stensele
Johansson Tor G. 1954 Stensele
Jonsson H. Jan-Åke 1954 Stensele
Jonsson U. Jonny 1954 Stensele
Lindgren Kjell F. V. 1954 Stensele
Lundgren Jan O. 1954 Stensele
Lundqvist B. Göran 1954 Stensele
Mattsson Jan-Olov 1954 Stensele
Moberg Tommy R. 1954 Stensele
Norman Tord Erik 1954 Stensele
Persson Bengt T. 1954 Stensele
Risslén Karl-Göran 1954 Stensele
Strid Hans-Åke 1954 Stensele
Texvall Sten-Olov 1954 Stensele
Carstedt Iris M. V. 1953 Stensele
Eriksson Kristina M. 1954 Stensele
Fredriksson Carina B. C. 1952 Stensele
Holmgren Christina M. 1954 Stensele
Holmlund Ingrid E. 1954 Stensele
Jonsson G. Ann-Lis 1954 Stensele
Nilsson E. Margareta 1954 Stensele
Rundblad E. Britt-Marie 1954 Stensele
Sandqvist E. Ilona 1954 Stensele
Sundström A. I. Gunilla 1954 Stensele
Uppenberg Elisabeth 1953 Stensele
Valfridsson I. Maria C. 1954 Stensele
Ödman Gunel K. 1954 Stensele
Öhnell A. Marita 1954 Stensele

 

16 pojkar + 14 flickor = 30 elever
Ordningsmän: Ola Elonsson, Elisabet Uppenberg.

—————————————————————————————————————

KLASSEN 44 LÄSÅRET 1970 - 71

Klassföreståndare: Birgitta Lindh.

Carstedt Iris M. V. 1953 Stensele
Elonsson R. Ola 1954 Stensele
Fredriksson Carina B. C. 1952 Stensele
Fredriksson K. Göran 1954 Stensele
Holmgren Christina M. 1954 Stensele
Holmlund Ingrid E. 1954 Stensele
Ivebo Lars H. 1954 Stensele
Johansson Tor G. 1954 Stensele
Jonsson G. Ann-Lis 1954 Stensele
Jonsson H. Jan-Åke 1954 Stensele
Jonsson U. Jonny 1954 Stensele
Lindgren Kjell F. V. 1954 Stensele
Lundgren Jan O. 1954 Stensele
Lundqvist B. Göran 1954 Stensele
Nilsson E. Margareta 1954 Stensele
Norman Tord Erik 1954 Stensele
Persson Bengt T. 1954 Stensele
Rundblad E. Britt-Marie 1954 Stensele
Sandqvist E. Ilona 1954 Stensele
Strid Hans-Åke 1954 Stensele
Sundström A. I. Gunilla 1954 Stensele
Texvall Sten-Olov 1954 Stensele
Uppenberg Elisabeth 1953 Stensele
Valfridsson I. Maria C. 1954 Stensele
Öhnell A.Marita 1954 Stensele
 

13 pojkar + 12 flickor = 25 elever
Ordningsmän: Ingrid Holmlund, Sten-Olov Texvall.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1967

Rektor: Selfrid Gardfall.
Adjunkter: (4 tjänster är vakanta.) Selfrid Gardfall, Anders Burman & Lennart Hansson.
Extra ordinarie lärare: Birgitta Arvidsson, Erland Flemming, Carl-Axel Nordenberg, Hjalmar Wallin och Vivi-Anne Kuhnke.
Övriga lärare: Lennart Sandgren, Hilding Lindskog, Göran Grubbström, Sören Sigvardsson, Barbro Rickardsson, Margareta Mikaelsson, Helge Norgren, Bror Kristiansson, Ulla-Britt Berglund, Jan Sandgren, Axel Holmner, Birgit Bruhn-Olofsson, Gösta Näslund, Börje Öfjäll och Sigrid Bäckman.
Skolläkare: Gunnar Hjernestam. Skolsköterska: Karin Gustavsson.
Biblotikarie: Erland Flemming. Skolassistent: Oscar Henricsson.
Vaktmästare: Elof Rudberg. Städerskor: Gerda Johansson & Iris Andersson.
Skolmåltidspersonal: Föreståndarinna: Helga Johansson.
Biträden: Lisa Sjöberg, Gunhild Henriksson, Magda Lundberg, Tora Fredriksson, Erene Borgström och Karin Lundgren.

—————————————————————————————————————

Elevrådet 1967

Ronny Norman 44A
Agneta Nordström
Bengt Holst 44B
Elisabeth Rombe
Kerstin Andersson 33A
Karin Tafvelin
Christer Ohlsson 33B
Karin Andersson
Sven Gustavsson 34
Pia Stenvall
Anders Lundmark 23A
Elvy Gustavsson
Karl-Bertil Vestman 23B
Elisabeth Holmner
Christer Rådström 24
Ann-Christin Granberg
Lennart Fransson 13
Barbro Bäcklund
Johnny Jonsson 14
Carina Fredriksson

—————————————————————————————————————

Ordningsföreskrifter 1967

—————————————————————————————————————