STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Åskilje

ÅSKILJE

Mårten Larsson från Örträsk började sitt odlingsarbete vid Åskilje våren 1753. Han hade givetvis erhållit vederbörligt tillstånd till detta av K B. Troligen byggde han stuga och fähus redan den sommaren. Då länsman och två nämndemän året därpå kom till Åskilje för att verkställa insyning av nybygget, utsågs ingen plats för bostad, vilket tyder på att stuga redan var upptimrad. Mårten uppvisade slåttermark och rödningsland på 13 olika platser. När hans söner hade vuxit upp hade han planer på att klyva nybygget. Han insynade ytterligare 32 skrindland ängar.

1783 biföll K B att dom områden som Mårtens son Matts hade sett ut till ett nybygge, skulle besiktigas. Så skedde också den 3 sept. samma år. Åkerland och gårdsställe utsågs på sydvästra sidan om Ume älf vid Pafselet någon km söder om Åskilje. Sedan syneinstrumentet upplästs vid häradsrätten 1784, anmäldes att Lars Mårtensson skulle bli nybyggare vid Pafselet istället för Matts. Rätten godkände detta.

Matts for till Sorsele, och Mårten Larsson delade upp Åskilje nybygge mellan sönerna Lars och Mårten. Mårten dog 1800 och hans änka gifte om sig med Pehr Olofsson Lyxell som blev åbo på Åskilje nr 2.
Pehr Olofsson upptog ett nytt nybygge 1810.

Den 15 juni 1852 utstakades en ny gårdstomt för Nils Mårtensson väster om byns åkerhägn. Han ämnade dela upp sitt hemman i tre delar. Samtidigt utsågs flera vattenledningsarbeten.

Tillbaka!