Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Bäckmark

BÄCKMARK

Pehr Jonsson i Sandvik gjorde 1824 en framställning om att få insyna ett nybygge ungefär en mil norr om Sandviks nybygge. Den 20 juli 1825 kom länsman Holmström med två nämndemän för att syna och beskriva. I syneprotokollet skriver han bl.a.: "Tomt och Bostad utsyntes uti Nårra änden af så kallade Sade-liden wid där framlöpande Ängesbäcken om en mil i Nord från Sandevikens Nybygge. Odlingsmark til Åker fants på båda sidor om den nämnde Bäcken, har wacker belägenhet, ligger i lutning emot Syd och Sydwäst, och består Jordmån af grofre och finare Sand på Lerbotten, til det mästa Stenfritt."
60 skrindor ängsmark utsågs och frodigheten ansågs bero på att alla sidor utspred sig från det närbelägna kala Blackfjället. 8 st. kor, 1 häst och andra smärre kreatur skulle kunna underhållas på denna ängsmark.

Pehr Jonssons dotter Sara Elisabet gifte sig med "en vidlyftig främling" vid namn Johan Thomason Kruskoff. Åt honom överlät Pehr Jonsson den 18 juni 1828 nybygget Bäckmark för 20 Riksdaler, och den 23 juli samma år fick Thomasson vederbörliga åborättigheter.
Men Thomasson flyttade snart ut ur socknen. Sommaren 1832 kom Olof Pehrsson och hans hustru Abbolonia från Sandvik till Bäckmark. Den 3 juli 1833 synades det nybygge som Olof Pehrsson ämnade inrätta en mil norrut från bostaden i Bäckmark. Odlingsmark utsynades också på några små holmar på Tallträsksjön. K B bestämde i sitt utslag den 27 dec. 1833 att de insynade områdena skulle höra under Bäckmark, eftersom de ansågs vara otillräckliga för ett självständigt nybygge.
Men Olof Pehrsson var inte belåten med nybygget i Bäckmark. Han begärde och fick tillstånd att få utsyna gårdstomt och åkerjord vid norra ändan av Tallträsket i stället för tomt och jord i Bäckmark. Syneförrättning hölls den 10 juli 1836. Huruvida Olof bosatte sig vid Tallträsket är svårt att få klarhet i.
Bäckmark blev skattlagt 1846. "Åkerjorden i grannskapet af det kala Blekfjället gifver föga någonsin mogen säd. Mulbetet är godt men Husbehofsfiske och skog af uslaste egenskap"

1852 synades en av Olof Pehrsson begärd nyhemmansinrättning drygt en km norr från Notstångsviken i Umeälven och nästan 4 km söder om Bäckmark. Olof Pehrsson förslog namnet Odlingsmark. Avslag av K B den 9 maj 1853.

Tillbaka!