STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Bastansjö

BASTANSJÖ

Pehr Olof Wåxberg från Mellanås i Vilhelmina hade fått lov att uppta ett krononybygge mellan nybyggena Gratjansjö, Slussfors, Harrliden och Skansnäs. De nya ägorna avsynades den 15 juli 1836, och ett boställe utsågs vid Bastansjön. Den 28 april 1837 fick Wåxberg åborättigheter som han ett par månader senare överlämnade till Jonathan Björklund från Nordmaling. Han fick 70 riksdaler riksgäldsmynt i betalning. Men det dröjde hela fyra år innan K B godkände affären.
1838 erhöll Björklund ersättning för en björn som lappmän hade dödat alldeles intill hans gård. Till saken hör att det var Björklund själv som sårade björnen i ett försök att döda den. I boken kan man läsa att björnen var "holmad och sårad".
Den 14 januari 1845 sålde Björklund 2/3 av Bastansjö nybygge till Carl Gustaf Gabrielsson från Bastuträsk. Björklunds hustru hade begärt skilsmässa och fick då 1/3 av nybygget. Hon lämnade den delen till Erik Christopher Nilsson. K B begärde ett yttrande av Björklund som påpekade att han sänkt Bastansjön och Atjiken och vunnit några hundra skrindors höavkastning. Och genom utdikning av Atjikmyren hade avkastningen där ökat till 20 skrindor hö årligen.

Tillbaka!