Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Berglunda

BERGLUNDA

Förre nybyggaren Johan Nilsson från Nyholm hade 1859 anhållit att få upptaga och upparbeta ett nybygge av odisponerade arealer på kronoallmänningen. Vid syn den 5 oktober samma år utsågs tomt och åker vid Lillberget 7,5 km sydost om Barsele by vid yttre ändan och på norra sidan om Barsele. Det blev avslag av K B den 30 mars 1861.
Året därpå verkställdes tilläggsinsyning av ängar. Johan Nilsson kallades då inhysesman. Synearvodet var 8 riksdaler och 50 öre. Även denna gång blev det avslag. Det dröjde ända till den 24 mars 1890, innan K B beviljade åborättighet för Berglunda.

Tillbaka!