Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Bergnäs

BERGNÄS

Dombok för Lycksele 1824 uppger att Bergnäs nybygge upptogs 1803. Insynare måste ha varit Jonas Jonsson i Pauträsk. Då hans äldste son Nathanael gifte sig, slog han sig ner i Bergnäs. 1817 tillerkändes han ytterligare 5 års skattefrihet.
En vinternatt 1819 rasade en eldsvåda hos Nathanael, då han förlorade nästan all sin egendom; mangårdsbyggnad, en mindre stuga, ladugård, stall, en stor och en liten foderlada, källarbod, häst, köroxe, sju kor, tre kvigor, 20 får, åtta getter, råg och korn samt böcker och husgeråd.
Vid skattläggning 1824 hade Nathanael en häst och fem kor efter några bedrövliga år. Han hade då byggt nya byggnader på hemmanet. Nybygget taxerades till 40 skilling banco i årlig skatt.
Den 10 november 1825 beviljas Nathanael införsel i upptagna nybygget Nya Bergnäs med 20 års frihet. I västra lutningen av berget norr om åkerhägnaden hade fem tunnland åkerjord intagits. Fisket och mulbetet var förmånligt.
Kronofogde P. Forsell anmäler vid jordrannsakning 1851 att Gamla och Nya Bergnäs har sammanslagits.

Tillbaka!