Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Brännholm

BRÄNNHOLM

Den 16 sept. 1829 utfärdade K B anläggningsutslag för nybygget Brännholmen åt Fredrik Pehrsson i Luspen. Tillståndet var provisoriskt och skulle gälla i 10 år. Vid syneförrättning 1840 godkändes det arbete som Fredrik hade utfört i fråga om husbyggnad och odlingar. Han fick definitiv införsel den 22 juni 1843 och dessutom 20 frihetsår från skatt.
"Åbyggnaderna är af sämsta beskaffenhet, derföre att åkerstället nära nog totalt odugligt och för långt ifrån hufvudsakliga Ängesmarken måste öfvergivas. Bostaden är flyttadt från första stället 3/4 mil i norr eller till södra änden af Gönarsjön der åboen uppsatt bergeliga åbyggnader". (ur skattläggningsprotokollet 1863)

Tillbaka!