Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Brattåker

BRATTÅKER

Den 14 juli 1834 avsynades de åker- och ängsmarker på Skäggsjölandet som nybyggaren Johan Johansson i Långvattnet begärt att få använda till ett nytt nybygge. Boställe utsågs vid nordvästra ändan av Långvattensjön 12 km i nordväst från byn. Detta godkändes på 10 års försök av K B den 8 maj 1835.
Vid ny syneförrättning den 13 juli 1844 såg man att Johan Johansson inte hade gjort färdigt vare sig husbyggnad eller åkerodling. Johan visade istället upp ett bättre åkerställe än det förra. Det låg i centrum av ängesmarken, nämligen i sydöstra lutningen av Skäggberget. Johan hade verkställt två dammbyggnader, "hvilka ehuru af trä, kostadt betydligt, men hafva dock genom utskärning utan vunnet ändamål gått förlorade, hvilket skulle hafva afskräckt mången annan från ett nytt försök, hvaremot Sökande Fjällgubben icke saknade förmåga och fast vilja, i stället för de förlorade dammen af trä, upfördt tvenne dito af Sten. Båda af något Jettelik beskaffenhet och hafva kostad honom minst 220 Riksdaler Banco*". (Detta ur synemännens protokoll.)
Johan Johansson i Långvattnet fick definitiv införsel i Brattåker den 2 januari 1851.
*En riksdaler specie = 2.66 riksdaler banco

Tillbaka!