Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Dal (Sördal)

DAL (Sördal)

Sommaren 1820 begärde Olof Pehrsson i Luspholm att ett nybygge skulle utsynas åt honom på en plats som han utsett emellan Luspholms och Näsvattnets nybyggen. Det skedde också, men när ärendet kom till K B fick han avslag på sin begäran om åborättigheter.
Nästa år var Olof i farten igen och fick ett nybygge insynat den 9 juli. Bostad utsågs vid västra änden av Långtjärn i närheten av övre Gönarsjön en halv mil i norr från Luspholms nybygge och drygt en mil i nord nordväst från Stensele kyrka. Nybygget fick namnet Dal. Olof Pehrsson bosatte sig genast i Dal. Efter tio år sålde han nybygget till Anders Carlsson från Luspen för 200 Rdr Rmt (riksdaler riksmynt = 100 öre) och köpte 1/3 av Sandvikens nybygge för 385 riksdaler. Anders fick införsel i Dan 30 aug. 1830.
Den 1 april 1837 beviljades Daniel Jonsson i Luspholm införsel i krononybygget Dal som han två år tidigare köpt av Anders Carlsson för 250 riksdaler. Daniel hade 1836 under nybygget Dal låtit insyna sex skrindland äng som Isac Nilsson i Luspholm överlåtit åt honom. "Isac är en trefwen och försiktig man" skriver länsman Holmström i syneprotokollet. Dal skattlades 1842.

Tillbaka!