Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Dikestorp

DIKESTORP

Inhysesmannen Nils Andersson i Pauträsk inlämnade 1832 en ansökan om att få uppvisa och insyna odlingsmark som han hade för avsikt att upparbeta och använda till nybygge. K B beviljade hans anhållan och syn företogs den 29 juni 1833. Till boplats utvisades och godkändes ett ställe norr om Pauträsket 2,5 km västnordväst från byn och 7,5 km sydost om Stensele kyrka. Nämnden föreslog att nybygget skulle kallas Dikestorp. K B lämnade den 25 okt. 1834 interimstillstånd för försök på tio år.

Tillbaka!