Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Fjällsjö

FJÄLLSJÖ

Den 3 juli 1832 verkställdes syn av de områden som en man vid namn Daniel Mattsson begärt att få inta för ett nybygge. Tomt och bostad utvisades på södra sidan om Aki-sjön på sydöstra sluttningen av Aki-berget. Nybygget skulle kallas Fjällsjö. Men K B fann skäl att avslå Mattssons begäran den 17 april 1833.
År 1836 i juli företogs en avsyning av de områden som nybyggaren Abraham Pehrsson i Rönnbäck begärt att få inta och använda. Det låg i trakten av Geresåns vattendrag. Tomt och bostad förevisades vid Aticksjöns östra ända. Åkerodlingsmarken var sammanlagt 1,5 tunnland med mycket stenig fjälljord. Det fanns dessutom 60 skrindland ängsmark. Nybygget kallades Fjellsjö. Det blev godkänt av K B den 9 maj 1837.

1842 fick Abraham Pehrsson utsyna ett nytt åker- och gårdsställe på södra sidan om Geres-sjön.

Lappmannen Per Sjulsson från Löbbnen fick tillstånd av K B den 9 maj 1853 att tillträda det misskötta nybygget i Fjällsjö. Pehr Olof Eriksson som varit åbo på stället avstod från alla anspråk på besittningsrätten.

Tillbaka!