Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Forsmark

FORSMARK

Forsmark insynades den 14 juli 1821 av Nathanael Andersson i Umnäs. Till tomt och bostad utsågs ett ställe på norra sidan om Umeälven vid lilla selet mellan Gardiksjön och Gratjan en mil nordväst från Umnäs nybygge.
Den 4 mars 1828 upplät Nathanael hälften av Forsmarks nybygge till Johan Gabrielsson från Bastuträsk, och den andra hälften sålde han till drängen Johan Pehrsson i Sandviken. Vid av- och tillträdessynen den 25 juni 1828 antecknades: "Säljaren Nathanael Andersson war ej tillstädes, är nu mera att anse som Lösdrifware, ingen wiste hwar han nu uppehåller sig. Ingen stuga fanns men ett litet fähus"
Johan Pehrsson sålde sin hälft av Forsmark den 4 okt. 1829 till Pehr Jonsson i Sandviken för 50 Rdr Rgs, och Johan Gabrielsson upplät sin del till Erik Johan Larsson och Anders Samuelsson i Umnäs mot att de till hans borgenär Fredrik Hansson i Gubbträsk betalade all hans skuld enligt en revers. Umnäsborna i sin tur sålde halva nybygget den 24 april 1832 till Jon Larsson från Ruskträsk för 100 Rdr Rgs.
Jon Larsson insynade 1836 åtta tunnland jord på morkan mellan Gratjansjön och Brattikselet för att bruka på försök. Den 27 maj 1839 sålde han sin besittningsrätt till halva Forsmark åt Erik Grubbström från Bjurholm för 400 Riksdaler Riksgäld. Då hade Pehr Jonsson redan sålt sin del till Erik Eriksson från Ankarsund. Vid skattläggning 1842 hade de två åborna tillsammans 2 hästar, 10 kor och 20 får.

Tillbaka!