Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Gardsjönäs

GARDSJÖNÄS

Lappmännen Thomas Olofsson och Lars Larsson i Umbyn hade ansökt om att få inrätta ett kronobygge på deras lappskatteland Gardejaur. Syn hölls den 16 aug. 1816. Bostad utsågs på en näs kallat Gardsjöliden vid Gardsjön 6 mil från Stensele. 1,5 tunnland åkerjord fanns vid bostaden samt 3 till tunnland i Witsjöliden knappt fyra km österut från gården. Ängarna beräknades kunna ge en avkastning av nästan 48 skrindor. Införsel av området hade skett den 13 mars 1816. Man lämnade 15 frihetsår från skatt. Den 13 okt. 1831 lämnades ytterligare 10 år.
Den 10 juni 1839 lämnade Maria Sjulsdotter, som då hade blivit änka efter Thomas död, åborätten till sonen Esaias mot att han gav sin bror Samuel 25 riksdaler i utlösen. Lars Larsson sålde samma år även han sin del till sin son Mårten.
1842 skedde en skattläggning. "Husbehovsfiske någorlunda men föga någonsin fås här någon duglig säd".

Tillbaka!