Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Gratjansjö

GRATJANSJÖ

Detta nybygge blev insynat den 23 juli 1825 på begäran av Anders Ersson i Umnäs. Boställe utsågs på södra sidan av Gratjansjön drygt 1 km i sydost från Umnäs nybygge.
1835 överlämnade arvingarna efter Anders Ersson nybygget Gratjansjön till åborna i Umnäs. Hälften åt Erik Johan Larsson och andra hälften åt Samuel Samuelsson och Fredrik Hansson. Gratjansjö var vid den tiden helt ödelagt och inte heller skattlagt.
Skattläggning 1846: "Gratjansjö är jemte nybygget Fjelltorp sammanlagdt med Umenäs, som nu skattar för 3/16 mtl. Det tre åborna begagna gemensamt omnämnde tre nybyggen, nemligen Erik Larsson hälften samt Thomas Jonsson och Johan Peter Abrahamsson den andra hälften. Namnet Gratjansjö försvinner nu och stället kallas enlig utslag Umenäs Numro 2".

Tillbaka!