Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Grundfors

GRUNDFORS

Johan Johansson i Bastuträsk insynade 1788 detta nybygge och gav det åt sin måg Gabriel Jonsson som sålde det till Johan Larsson i Vinliden. Anläggningsutslag utfärdades av K B den 20 april 1789.
I dombok 1796 omtalas att en same får slita spä för att han hade stulit tre renar och sålt dem till nybyggaren Johan Larsson i Grundfors.
Efter 20 frihetsår skattlades Grundfors 1809.
Då Johan Larsson var 52 år, överlämnade han sin besittningsrätt till nybygget åt sin äldste son Johan och upptog samtidigt nybygget Björnabäck. Men Johan Johansson och hans broder Fredrik dog båda 1818 i en häftig febersjukdom.
Det förefaller nu som om ingen ville överta Grundfors nybygge. "Gamle Johan Larsson får mot en lösen af 300 riksdaler Banco återtaga Grundfors Nybygge efter sin aflidne son Johan Johansson, då ingen har anmält sig att öfwertaga Nybygget emot wissa förut bestämda willkor, trots att Kungörelse härom blifwit upläst ifrån Predikstolarne i Lycksele, Stensele och Sorsele kyrkor", skriver K B i sitt utslag den 2 dec. 1819.
Året därpå fick Johan Larssons son Anders överta Grundfors, och den 3 mars 1823 upplät Anders hälften av nybygget till sin syster Brita Catharina. Hon sålde nybyggesdelen 1826 till sin man Pehr Pehrsson från Örträsk. Nästan omedelbart sålde Pehr sitt hemman, som nu kallades Grundforts 2, till Anders Nilsson i Bastuträsk för 347 riksdaler riksgäldsmynt. Pehr stannade kvar som landbonde.

Då Anders Johansson 1836 får tillstånd till uppdämningar och vattenledningar från Joranbäcken och Rismyrbäcken omtalas att hans granne Johan Olofsson innehar endast 1/16 mantals hemmansdel. Här har alltså kommit en ny åbo till byn. Han kom från Bäverträsk i Lycksele.

1843 sålde Pehr Pehrsson även sina kreatur till Anders Nilsson i Bastuträsk. För 1 sto, 1 föl, 7 kor och 19 får, samt en ny kilnot 45 famnar lång, fick han 280 riksdaler riksgäldsmynt. Pehrs föräldrar Pehr Ersson och Cecilia Ersdotter flyttade från Örträsk till Grundfors. De testamenterade all sin egendom till sonen Pehr.
Den 1 dec. 1845 anhöll Grundfors byamän "ödmjukligen" att få bygga och begagna en husbehovs grovbladig sågkvarn i Storforsen i Umeälven nära intill Grundfors by.

Tillbaka!