Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Grusmark

GRUSMARK

En person som kallas Jon Ersson i Långbränna (kan vara Långbäck?) hade 1847 fått tillstånd att insyna ett nybygge med tomt och bostad på näset vid Gratjansjöns norra ända 7,5 km nordnordost från Umnäs och 2,5 km från Forsmark. Insyningen kom till stånd, men synemännens förslag om införsel avslogs av K B.

Red.anm.; Eftersom vattennivåhöjningen av Ume Älv i samband med dess reglering på 1950-talet är det mycket troligt att den verkliga platsen för nybygget kan ha legat en bit ute i det område som är utmärkt som vattendrag.

Tillbaka!