Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Gubbträsk

GUBBTRÄSK

Johan Johansson i Bastuträsk begärde 1793 tillstånd att få anlägga ett nybygge vid det s.k. Gobbträsket. K B lämnade honom ett tillfälligt tillstånd, men Johan drunknade 1794 innan utsyning hunnit verkställas. Ärendet fullföljdes emellertid av hans änka Christina och mågen Gabriel Jonsson. Synen verkställdes den 28 sept. 1795, och landshövdingen utfärdade sitt anläggningsutslag den 30 dec. 1796.
Nybygget överlämnades till Pehr Christophersson Grundman som sålde hälften den 9 juli 1808 till Jon Olofsson från Skarda och den 13 jan. 1809 den andra hälften till samma man. Jon fick åborätt den 18 april 1809.
Skattläggning 1812: Åbo Jon Olofsson , nästan utan åker, med föder häst och 6 a 7 kor, nybygget utsattes till 1/4 mantal, ränta (kronoskatt) 1 riksdaler och 32 shilling banco".

Jon var en flyttande man och hann med att bo inom fem socknar. Han tycks ha lämnat nybygget till Anders Gustaf Pehrsson från Skarvsjö som 1818 sålde det till sin broder Olof.

Fredrik Hansson från Stensele köpte Gubbträsk 1821 av Olof Pehrsson, och därmed blev det fast bebyggelse på platsen. 1826 fick han tillstånd att dela nybygget. 1839 berättas att Fredrik, som underhåller 2 a 3 hästar, 18 kor samt 20-30 får, vill ödelägga bostaden på hemmanet nr 1 och flytta till nybygget nr 2. Gubbträsk med tomt i södra sluttningen av Gubbliden har usel och otillräcklig åkerjord som aldrig ger mogen säd, skrevs det i synenämndens protokoll. K B biföll ansökan om flyttning den 18 juni 1840. Den 20 sept. 1852 förrättades ägodelning mellan Pehr Olof Fredriksson, Fredrik Stenmark och Anders August Fredriksson.

Tillbaka!