Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Kaskeluokt

KASKELUOKT

På Mårten Nilssons skatteland Gaskeluogt företogs 1802 laga syn av de områden som Carl Nathanaelsson och Philip Simonsson i Luspen begärt att få intaga och uppbruka till ett krononybygge. Lämplig boplats fanns på Gaskeluogtnäset på södra sidan av Storuman. Där utstakades också tolv tunnland åkerodlingsmark. Synenämnden föreslog 18 frihetsår, men K B utökade den skattefria tiden till 25 år.

Samuel Pehrsson i Långvattnet övertog 1807 besittningsrätten till nybygget Gaskeluogtnäset. Den 20 april 1813 överlät han det till Johan Gabrielsson från Barsele.
"Eric Joelsson i Gaskelugt, som den 15 Juli 1812 i meddelat Frihets-Bref fått tillstånd anlägga ett Krono Nybygge af dertill utsynte Lägenheter på södra sidan om Stor Uma-sjön, finnes hafwa förmedelst skriftelig och behörigen bewittnat Salu Afhandling den 17 Mars 1817 uplåtit besittningsrätten deraf till Sökanden, Per Michaelsson från Bastuträsk" (K B 19/9 1817). Namn på detta nybygge uppges inte, men det måste vara Kaskelougt nr 2 som åsyftas.

Den 10 juni 1817 överlät Johan Gabrielsson sitt nybygge till Gustaf Michaelsson från Bastuträsk, och den 15 Jan. 1821 bytte Pehr Michaelsson bort Kaskelougt (nr 2) mot Anders Hanssons hemman nr 2 i Skarvsjön.

Eftersom K B den 20 sept. 1817 beviljade tio extra frihetsår, blev skattläggning aktuell först 1828. "Gustaf Michaelssons åboende Krono Nybygge bör kallas Gaskeluogt nr 1, föder häst och åtta kor, åkerjorden består af stenbunden jäslera, godt Husbehofs fiske, Qwarn lägenhet saknas, säden måste malas i Luspen"

1837 skattlades Gaskeluogt nr 2 efter 25 frihetsår. Åbon Anders Hansson hade dessförinnan upplåtit hemmanet till sonen Carl Jonas och mågen Mårten Mårtensson. 1842 överlät de sina åborättigheter till Michael Rönnholm från Stensele. Och Michael, som erhöll tillstånd att anlägga nybygget Kaskelougt 3, sålde detta till sin broder Jon Jonsson den 31 juli 1852.

Glasmästaren Michael Rönnholms kronohemman nr 2 i Gaskeluogt, anlagt 1812, omfördes från krono till skatte 1860. Byggnaderna värderades till 1314 riksdaler.

Gaskeluogt nr 3 jämte nybygget Blasarn inköptes den 5 dec. 1859 av Daniel Danielsson från Vallnäs som överlät båda delarna den 28 maj 1860 till Olof Albert Claesson från Luspen.

Tillbaka!