Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Laisbäck

LAISBÄCK

Laisbäck blev insynat den 20 juli 1817 av Fredrik Pehrsson och Pehr Hansson från Luspen. Gårdsplats utsågs på norra sidan om Storumansjön, söder om det ställe där Laisat-jaur-bäcken löper ned i nämnda sjö, uppå en där varande högländ kulle som lutade mot söder, norr och sydväst, belägen vid ca 12 km i nordväst från Luspens gårdar. Införsel den 18 aug. 1818.
Den 30 nov. 1819 köptes besittningsrätten till Laisbäck av Johan Johansson från Stensele som erhöll åborättigheter den 9 nov. 1820. Ett par månader senare sålde han i sin tur Laisbäck. Det var Johan Olofsson från Ljusvattnet i Burträsk som köpte nybygget för 111 riksdaler riksmynt och fick införsel den 19 mars 1821.
Johan Johansson stannade kvar i Laisbäck som inhysesman. Den 7 juli 1823 fick han syn av ett tillämnat nybygge vid Louleluogt-viken på Stora Umansjöns södra sida. Nybyggets namn skulle försvenskat vara Östervik. Då K B den 10 dec. samma år fattade beslut i ärendet blev det avslag, eftersom ängsmarkerna ansågs vara otillräckliga.
Johan Olofsson sålde Laisbäck den 19 jan. 1837 till Anders Nilsson i Bastuträsk, som erhöll införsel av K B den 9 aug. 1838. Johan Olofsson blev arrendator på nybygget. Han sålde även sin häst och två kor till Anders Nilsson.

Vid efterforskning 1839 om skattläggning fanns Laisbäck ej infört i kronofogdens jordebok. Men enligt nämndens vitsord fanns det verkligen och likaså åbon Johan Olofsson.

Tillbaka!