Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Långbäck

LÅNGBÄCK

På västra sidan om sjön Sakerjaur 12 km i nordväst från Kaskelougt insynades den 12 juli 1821 ett nybygge som Anders Hansson i Skarvsjö och Erik Joelsson i Strömsund tillsammans ansökt om att få upptaga. Nybygget fick namnet Långbäck.
Genom avhandling den 9 mars 1823 överlät Erik besittningsrätten till såväl halva Kyrkberget som halva Långbäck åt Daniel Jonsson från Bastuträsk. Den 3 dec. hade Ander Hansson sålt sin hälft till Erik Joelsson, som 8 juli 1824 överlät den till drängen Johan Thomasson. Johan sålde nybyggesdelen den 4 febr. 1827 åt Israel Jonsson från Umnäs för 140 Riksdaler. "För denna köpesumma förbinder jag mig Johan Thomasson att upsätta ett Fähus i någorlunda godt stånd samt att stugu Timmer framskaffa." Den 10 april 1830 köpte Adolf Larson i Långvattnet hela Långbäck för 277 riksdaler.
Men Erik Joelsson återförvärvade Långbäck den 11 jan. 1832 och upplät sedan bestittningsrätten åt sin äldste son Mårten som fick åborättigheter den 23 nov. 1837. Sommaren 1839 fick Mårten tillstånd att bygga två större vattenledningar från Gibbmokkbäcken till "onyttiga marker".

Tillbaka!