Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Långnäs

LÅNGNÄS

Olof Hansson i Stensele begärde 1809 att få anlägga ett nytt nybygge. Syneinstrumentet är daterat den 12 sept. 1810. "Tomt och Bohlstad utsågs uti ett Berg wid pass en half mil til Wäster ifrån Skarfsjö Nybygges Bohlstad." Bland ängarna utsågs Storstridbäcken. Gabriel Danielsson i Barsele protesterade utan framgång. Den 29 aug. 1814 fick Anders Hansson i Stensele införsel i Långnäs som han genom avhandling den 5 juli 1814 fått av sina föräldrar.

Långnäs skattlades 1826 till 3/16 mantal. Åbon Anders Hansson kunde vinterföda 2 hästar, 7 kor och 20-30 småkreatur. Åkern bestod av frostfri stenbunden mojord. Mulbetet var "bärgeligt", husbehovsfisket dåligt, "alsingen binäring", dålig kvarnlägenhet i Skarvbäcken.

Den 12 febr. 1831 sålde Anders Hansson besittningsrätten till Långnäs åt Anders Israelsson från Vilhelmina och fick inte mindre än 1300 Riksdaler riksgälds i köpeskilling. Nio år senare överlät Anders Israelsson hemmanet till Abraham Stenlund från Luspen för 666 Riksdaler Banco och flyttade tillbaka till Vilhelmina.
Abraham Stenlund fick enligt resolution den 18 juni 1840 intaga nya ängesområden samt fem tunnland åkerodlingsmark norr om Fräkenviken vid Skarvsjön. Vid skattläggning fanns 2 hästar, 15 kor och 20 får.

Tillbaka!