Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Lönnberg

LÖNNBERG

För kyrkoherde Pehr Christian Rådströms räkning insynades den 15 juli 1837 ett krononybygge i nordvästra lutningen av Brattmyrliden, där det fanns åkerodlingsmark till tre tunnland av mycket stenig bergjord.

"Och blifver denna Nyodling ett passande föremål för den fred- och verksamma Sökanden, hvilken bortgömd i fjällmarken måste umbära Samhällslifvets njutningar. Denna nya inrättning kunde möjligen blifva Pastorskan Rådströms Enkesäte, och med anledning deraf vill man ägna Nyhemmanet Hennes namn Lönnberg. Genom en Dammbyggnad uti Namots bäcken kan en nu onyttig mark blifva ganska förmånligt äng. Avkastningen härstädes måste blifva minst 40 skrindor." (ur syneinstrumentet)

Tillbaka!