Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Luspholmen

LUSPHOLMEN

Som första nybyggare på Luspholmen påträffas Hans Hansson från Ekorrsele. Han var åbo i Långvattnet 1789-1797 och flyttade sedan till Luspholmen. Hans hade insynat Luspholmen redan 1792, och efter resolution av K B den 9 april 1793 erhöll han 24 års frihet på nybygget. I januari 1797 bodde Hans kvar i Långvattnet, men han byggde troligen en stuga på Luspholmen och flyttade dit det året.

Hans Hansson sålde halva Luspholm 1800 till Pehr Christophersson men behöll rätten till halva nybygget och flyttade till Luspen. Pehr upplät sin bestittningsrätt åt Carl Petter Granström från Björkberg den 3 mars 1807. Sedan bodde flera familjer någon tid på Luspholmen antingen som jordbrukare eller som inhysesfolk.

1812 är Abraham Pehrsson (Hans Hanssons måg) från Luspen nybyggare på Luspholm. Han begärde dels syn av alla ägor tillhörande Luspholmens nybygge och dels insyning av ett nytt nybygge. Det visade sig då att samtliga bedömdes vara tillräcklig för två eller tre åbor. Synesnämnden ansåg att Luspholms nybygge snart skulle kunna klyvas. På norra sidan av Louleluogt Sundet utsågs boställe för det nya bygget. Men de insynade områdena skulle tills vidare läggas under Luspholmen.

1815 insynade Abraham Ankarsund och sålde Luspholm till Anders Hansson som fick införsel den 31 aug. 1815. Den 11 okt. 1817 bestämde K B att Luspholm skulle få klyvas.

Samuel Pehrsson tillträdde halva Luspholm den 24 aug. 1818, och Anders Gustaf Pehrsson fick införsel i den andra hälften den 8 nov. 1819. Den 6 dec. 1820 upplät Samuel Pehrsson sin hälft (=3/32 mantal) av kronohemmanet Luspen till Isak Nilsson från Bäverträsk.
I en artikel i Västerbottens-Kuriren den 29/9 1967 berättas att Isak Nilsson Utter (?) kom till Luspholm 1821, och då löste han ut de båda bönder som fanns där. Detta är ett misstag. Det dröjde nära 18 år innan Isak köpte det andra hemmanet.

Anders Gustaf Pehrsson hade kvar sitt hemman till 1824, då han sålde det till Daniel Jonsson från Skarvsjö. Ur syneprotokollet: "Manngårdsbyggnaden är upsatt 1819, men Stufvan är ännu icke inredd. Wärderades till 28 Rdr Banco. Bagarestufva, värderad till 20 Rdr Bco, af dålig inrättning."

Den 27 juni 1826 insynades nya ägor som Daniel Jonsson och Isak Nilsson fick tillstånd att intaga under sina hemman i Luspholmen. Daniel har hemmanet nr 1 och Isak nr 2.
Anders Nilsson i Bastuträsk köpte 1834 Daniel Jonssons hemman och sålde det 1838 till Isak Nilsson som fick tillstånd att sammanlägga båda hemmanen till ett.

Red.anm.; Enligt en folklivsforskare, bördig från Storuman, är Luspholmen namnet på ön i Storumansjön och Luspholm namnet på den lilla by som ligger på Luspholmen. Det är många idag som kallar allt på andra sidan hängbron över Lillströmmen för Luspholmen, men från bron är det 3 kilometer till gränsen för Luspholmen. Alla små öar mellan Sågnäset och Luspholmen har sina egna namn, såsom Kåtaholmen, Gällholmen, Storströmholmen, Lillströmholmen med flera.

Tillbaka!