Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Mörtliden

MÖRTLIDEN

Xenopel ville Erik Nathanaelsson i Skarvsjön kalla det nybygge som han 1845 fick insyna med boställe i södra lutningen av Mörtliden drygt 3 km öster från Skarvsjö by. Lämplig åkermark fanns där till minst fyra tunnland.
"Då Sökanden transporterat den lillämnade inrättningen på Bonden Nils Larsson i Skarvsjö som är en förmögen man och ganska driftig arbetare är det förrättningsmännens åsigt af saken, det Nils Larsson bör på 10 år få göra försök med lägenheternes användande till ett nytt hemman."

Men K B lämnade definitiv åborättighet med 25 års skattefrihet den 18 dec. 1845 och ändrade nybyggets namn till Mörtliden.

Tillbaka!