Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Norråker

NORRÅKER

Det var Leander Samuelsson i Norrbäck, Lycksele om fick införsel i Norråker 1825. Området hade insynats året tidigare. Nils Johansson i Pauträsk övertog nybygget den 5 juli 1825.
"Till Nybyggaren Abraham Johansson ifrån Brattfors och Lycksele uplåter och afstår jag undertecknad mitt Krono Nybygges stubbrättigheter i Norråker för 52 Rdr Rgs sedlar. Nils Johansson i Pafventräsk". Abraham fick införsel den 10 jan. 1828.
Samma år sålde han rätten till halva Norråker åt Matts Olofsson från Knaften för 30 Rdr Rgs, och den andra hälften upplät han 1831 åt pigan Maria Andersdotter från Pauträsk för 190 Rdr Rgs. Norråker klövs i två delar 1833 trots att åkerjorden endast utgjordes av 10 kappland (1540 m2) och inte kunde vinterföda mer än fyra kor.

Maria Andersdotter dog 1834 och Adolf Larsson i Näsvattnet förvärvade  hennes halva 1835. Adolf sålde sedan sin hemmansdel i Norråker till Erik Andersson i Skarvsjönäs för 280 Rdr Rgs 1841.

Norråker skattlades 1845. Dom två som bodde där hade tillsammans 2 hästar, 8 kor och 30 får. Åkerjorden uppgavs vara frostkänslig och vattensjuk.

Erik Andersson gav sedermera bort sin besittningsrätt till Norråker åt Erik Anton Jonsson mot diverse förmåner, bl.a. fyra tunnor potatis årligen.
 

Tillbaka!