Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Östervik

ÖSTERVIK

Sommaren 1812 fick Abraham Pehrsson i Luspholm insyna lämpliga områden för ett nybygge på norra sidan av Louleluogtsundet, men detta skulle tills vidare tillhöra Luspholms nybygge.
Kommentar: Någon bosättning kom inte tillstånd. 1815 köper Anders Hansson från Luspen hela Luspholm inklusive nybygget vid Louleluoktsundet. 1815 säljer Anders Hansson det ursprungliga Luspholm men behåller nybygget vid Louleluoktsundet.
 

Johan Johansson i Laisbäck bekostade 1823 utsyning av ett nybygge vid Louleluogtviken, men blev nekad införsel där.
Kommentar: Anders Hansson ägde då nybygget vid Louleluoktsundet.
 

En ny insyning gjordes 1827 av Johan Johansson. Nu fick han tillstånd att inrätta nybygget Östervik. Året därpå sålde han det till Fredrik Hansson för 90 Rdr Rgs, en summa som Fredrik hade att fordra av Johan. 1831 köpte Anders Hansson Östervik för 100 Rdr Rgs. Johan bodde kvar som arrendator, och hans hustru dog där 1831.
Kommentar: Detta Östervik låg längst in i nuvarande Lerbergsviken och blev öde omkring 1844.
 
1839 insynade Anders Hansson i Kaskeluogt 14 skrindland äng som han ville inta under sitt nybygge Östervik.
Kommentar: Nu bildades ett ”Stor-Östervik” bestående av 1) Johan Johanssons insyning av Östervik 1827, 2) Abraham Perssons insyning vid Louleluoktsundet 1812 och 3) 14 skrindland äng 1839.
 

Sonen Carl Jonas Andersson och mågen Mårten Mårtensson fick var sin hälft av Östervik.
Kommentar: I detta Östervik ingick 2) och 3) ovan medan Anders Hansson behöll område 1).
 
Carl Jonas for till Ankarsund och Mårten till Renberg. 1842 sålde de Östervik till Michael Rönnholm från Stensele, och vid skattläggning 1848 är Adolf Larsson i Näsvattnet ägare av nybygget.
Kommentar: Omkring 1868 får Anders Hanssons yngsta dotter Fredrika överta område 1). Då namnet Östervik nu är upptaget får lägenheten namnet Luspsjö. På 1930-talet flyttades bostället till nuvarande Lerberg.

Kommentarer av Göte Solbrand, Luspholm.
Källlor: Ossian Egerbladh: Stensele. Husförhörslängder och församlingsböcker.

Tillbaka!