Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Sandvik

SANDVIK (Blaiken)


 

Fredrik Pehrsson i Luspen insynade Sandvik troligen 1811. Han överlät nybygget, som erhållit 28 frihetsår, till Erik Joelsson i Kaskelougt. Han i sin tur avstod nybygget till Pehr Michaelsson från Bastuträsk 1817. Pehr bodde förmodligen inte i Sandvik någon tid.

En man vid namn Erik Gustaf Carlsson var åbo ett tag i Sandvik. Han överlät det 1820 till Pehr Jonsson från Tväråmark i Sävar. Två år senare sålde Pehr krononybygget till pigan Anna Elisabet Pehrdotter från Bäsksjön och begärde att länsman skulle syna nybygget. Ur syneinstrumentet: "Wid det undertecknad nu varit Sysselsatt med Syneförättningar vid Stor Uma Sjön ankom Nybyggaren Pehr Jonsson som åbor  Sandvikens Oskattlagde nybygge och beklagade sig det företrädaren å Nybygget Erik Gustaf Carlsson som efter åtskilligt begångne Snaterier begifvit sig til Norge icke lämnat honom någre Dockumenter som bevisa ägande Rätten till Ängesmarken; hvadan Pehr Jonsson Anhöll att vid nu varande tillfälle få låta Besigtiga och Beskrifva de samma; hvilket Synemännen i anseende till Nybygges aflägsenhet och Pehr Jonssons fattigdom ville bevilja." (Erik Holmström)

Därefter följde många ägare till delar av Sandvikens nybygge:

1824 säljer Anna Pehrsdotter 1/3 Sandviken till Anders Gustaf Pehrsson i Luspholm.
1825 säljer Pehr Jonsson 1/3 till Abraham Stenlund.
1826 säljer Abraham Stenlund 1/3 till Erik Andersson från Bäsksjö för 222 Rdr Rgs.
1829 säljer Erik Andersson 1/3 till Olof Pehrsson i Dal.
1830 säljer Anders Gustaf Persson 1/3 till Pehr Eriksson från Bastuträsk.
1830 säljer Anna Pehrsdotter 1/3 till Anders Nilsson i Bastuträsk för 170 Rdr Rgs.
1832 säljer Olof Pehrsson 1/3 till Anders Gustaf Pehrsson.
Den 27 febr. 1833 byter Anders Gustaf Pehrsson bort 1/3 av Sandviken mot nybygget i Norrdal som ägdes av Jonas Jacobsson.
Den 28 april 1837 godkänner K B syn och beskrivning av alla ägor som tillhör Sandvikens oskattlagda nybygge. Ägare Jon Jacobsson utfattig, Anders Nilsson och Pehr Ersson utfattig.
Pehr Ersson och Jonas Jacobsson hade samtidigt med denna ägosyn fått insyna två tunnland åkerodlingsmark i Tronäsberget samt myrslåtter vid Blaikfjället. Dessa områden lade 1837 till Sandvikens nybygge.
 

Tillbaka!