Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Strömsund

STRÖMSUND

Erik Joelsson i Kyrkberg insände 1818 en ansökan om tillstånd att få utsyna ny åkerjord och nytt boställe vid norra ändan av "Storwiken som formeras av Stor-Uman, 4 mil från Stensele Capell Kyrka". Han menade i ansökan att hans nybygge i Kyrkberg inte gick att bebo, utan endast dög som fäbodställe för kreatur. Efter fem år synades alla ägor i det som kom att kallas Strömsund. Där fanns då 20 kappland (1 kappland = 154 m2) åker uppodlade, vid Kyrkoberget också 20 kappland samt på ett näs i väster 8 kappland.

Erik Joelsson överlät 1834 sin besittningsrätt till kronohemmanet Strömsund åt sina barn Maria Catharina och Mårten mot att barnen gemensamt betalade två tredjedelar av hans skulder som för deras del blev 362 Rdr jämte förmåner till Erik och hans hustru Helena Eriksdotter. Klyvning av fastigheten godkändes 1835.

Den 7 dec. 1835 avstod Maria Catharina Ersdotter sin besittningsrätt av Strömsund till nybyggaren Christopher Pehrsson från Ankarsund för 350 Rdr jämte förmåner till Erik och Helena. Mårten Eriksson sålde sin del till sin broder Johan Eriksson för 355 Rdr. "En liten gammal Stufva, en Stolpebod och en Mjölkbod har föregångsmannen Erik Joelsson på lifstiden förbehållit sig". På Mårtens hälft fanns endast ett stall, en kornlada och två små bodar.

Sommaren 1844 synades Ängessjön som Johan Ersson i Strömsund ville uppdämma. Beviljades av K B 29 juli 1844.

Tillbaka!