Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Sundsvall

SUNDSVALL

Tisdagen den 21 okt. 1856 förrättas syn på de odisponerade områden som var belägna på kronoallmänningen mellan Barsele, Nyselet, Nyholm och Joranträsk. Det var nybyggaren Nils Fredric Carlsson som anhållit att få inrätta ett nytt krononybygge.
"Tomt och Bohlstad om 3/16 mil i sydväst från Barsele by på södra sidan elfwen emellan Sundsvallen och ett kärr".

Nils avstod nybygget åt sin äldste som Johan, och han sålde besittningsrätten till Sundsvall den 9 april till Anders Fredrik Andersson från Lycksele.

Tillbaka!