Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Umnäs

UMNÄS

Längre upp i fjällvärlden efter Umeälvens dalgång än någon annan, ville Nathanael Andersson från Öravan göra ett försök att bosätta sig. Den 18 juli 1812 utsågs åt honom nybygget Umnäs med boplats och några tunnland tjänlig åkermark vid södra sidan om Umeälven på ett näs vid den så kallade Gratjansjön. Insyningen godkändes av K B som lämnade införsel och ett brev på 20 frihetsår den 31 aug. 1812.

Nathanael överlät 1819 hälften av Umnäs till nybyggaren Anders Ersson Lidström från Södra Skärträsk i Umeå socken och den andra hälften till Jonas Johansson från Ånäset i Degerfors (Vindelnområdet). Han transporterade sin del på nybyggaren Jon Andersson som hade upptagit Skärträsk i Umeå socken år 1799. De nya åborna fick införsel i Umnäs genom utslag från K B den 28 mars 1820.

Anders Ersson, 65 år gammal, överlämnade 1825 hälften av sin nybyggesdel till dottern Maria Magdalena och hälften till mågen Anders Samuelsson från Långvattnet. Samma dag erhöll Jon Anderssons söner Anders och Israel genom köpeavhandling besittningsrätten till den andra delen av Umnäs.  På Jon Anderssons del fanns då enligt protokollet "en låg stufva med förstufva af tillsammans 14 alnars längd och 7 dito bredd. I alt afseende af sämsta inrättning och försedd med en liten Bakugn af gråsten, värderades till 10 Rdr Banco".

Jon Anderssons söner sålde sin halva del till Erik Johan Larsson från Skarvsjö, som fick införsel 1830. Anders Samuelsson upptog nybygget Fjällåker. Han hade tydligen tagit över sin svägerskas fjärdedel i Umnäs. Han sålde 1832 hälften av Umnäs och Fjällåker till Fredrik Hansson från Stensele och resten till Samuel Samuelsson från Björnabäck samt flyttade till Ängesdal.

Umnäs hade fått fem extra frihetsår och skattlades 1837. Då bodde Erik Johan Larsson på Umnäs nr 1 och Samuel Samuelsson och Fredrik Hansson på Umnäs nr 2.

Den 14 april 1838 sålde Fredrik Hansson en fjärdedel av både Umnäs och Gratjansjö hälften av Fjällåker till Johan Petter Abrahamsson från Ankarsund för 335 Rdr Rgs (riksdaler riksgälds silvermynt). På dessa nybyggesdelar fanns ett fähus och en bod men ingen stuga. Och Samuel sålde hela sin del i Umnäs, halva Gratjansjö och halva Fjällåker till sin son Samuel Samuelsson d.y. som i sin tur sålde alltsamman 1842 för 600 Rdr Rgs kontant till en dräng i Nyby, Lycksele. Drängen hette Thomas Jonsson. Thomas förband sig att till hälften föda gamla gubben Samuel och årligen hålla honom med tio rullar tobak. Samma förmåner skulle Samuel Pehrsson, som nu var 80 år, även ha av Johan Petter Abrahamsson. Samuel flyttade sedan till Luspen och dog där 91 år gammal.

Johan Larsson i Forsmark stämde Umnäs byamän för tjuvfiske i norra ändan av Gratjansjön, ca 7 km från deras bostad, men eftersom fiskevattnet var odelat, ansåg häradsrätten att Umnäsborna måste äga rättighet att idka fiske var som helst på sjön.

Tillbaka!