Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Volvonäs

VOLVONÄS

Insynat 1850 av Michael Rönnholm. "Bostad på ett näs vid Långvattens sjöns norra sida straxt vesterom Volfoviken. Tio tunneland stenfri sandmylla".
K B bestämde den 28 mars 1851 att Volvonäs fick anläggas på fem års försök.

Då odlingsskyldigheterna ej uppfylldes, uteslöts Volvonäs 1865 ur jordeboken och lades under Långvattnet.

Red.anm.; Volvosjön, som via Volvobäcken rinner ner till Långvattnet, är en försvenskning av samiskans "Vuolujaurie" (Vuolu = undre, nedre; jaurie = sjö). Övre sjön är Holmträsket. Från Holmträsket rinner Holmträskbäcken ner till Volvosjön (nedre sjön) och från Volvosjön rinner Volvobäcken (Vuolujunke = nedre bäcken) ner till Långvattnet vid Volvonäset där det finns bebyggelse.

Tillbaka!