STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Uppdaterad 2023.10.23

KONFIRMATION MIDSOMMARHELGEN 1970

Tips om du använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

Känner du igen detta konfirmationskort? Känner du igen konfirmanderna? Det finns ingen märkning på C-O Nilssons negativfolder men vi gissar att året är någon gång på 1970-talet. Helge Norgren är kyrkoherden som står bland konfirmanderna. 4 konfirmander är ännu inte identifierade!

Mona Andersson (f.d. Nygren) från Sala har mejlat och berättat vilka konfirmationskamrater hon kommer ihåg namnen på. Och hon har helt eller delvis namngivit alla utom sex. Hon berättar dessutom att konfirmationen ägde rum vid midsommarhelgen 1970.Tack Mona för din info!

●  25/12 2015 Sven-Åke Pennling från Kaskeluokt har hittat igen sig själv (15) på konfirmationskortet.

1. Okänd!   2. Bengt Johansson   3. Ulla Sjödin   4. Solveig Sandin   5. Gunilla Orrqvist   6. Anders Sandberg   7. Helge Norgren, komminister   8. Ingela Sjöberg   9. Ulla Ihrström   10. Lena Pettersson   11. Eva Rådström   12. Okänd!   13. Eva-Maj Holmlund   14. Britt-Inger Varodell   15. Sven-Åke Pennling   16. Sonja Stenvall   17. Eva Widman   18. Monika Lundmark   19. Anna From   20. Tommy Jonsson    21. Monika Umander 22. Mats Lundberg   23. Carola Boman   24. Lena Sundqvist   25. Jenny Westerlund   26. Carina Johansson   27. Mona Nygren   28. Marita Jonsson   29. Eva ?   30. Monika Forsberg   31. Hjördis Ryttander   32. Gerd Fredriksson   33. Eva Nygren   34. Okänd!   35. Okänd!   36. Björn Bjärnbo   37. Ragnar Löfdahl   38. Tomas Lundberg   39. Inga Valfridsson   40. Annika Flemming   41. Susanne Karlsson   42. Britta Sandberg(Fotot är hämtat ur Helge Norgrens diabildsamling. Inskickat av sonen Anders Norgren.)

Tips för dig som använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

Detta kort har kyrkoherde Helge Norgren själv tagit i samband med konfirmationsundervisning i Stensele i juni 1970. 8 konfirmander är ännu inte identifierade!

Mona Andersson (f.d. Nygren) från Sala har även här  bidragit med identifieringar men det saknas många namn ännu. Även Eva-Maj Bergqvist (f.d. Holmlund) har bidragit med nya identifieringar.

25/12 2015 Sven-Åke Pennling från Kaskeluokt har hittat igen sig själv på konfirmationskortet.

1. Okänd!   2. Anna From   3. Mona Nygren   4. Monica Lundmark   5. Eva-Maj Holmlund   6. Jenny Westerlund   7. Carola Boman   8. Marita Jonsson   9. Okänd!   10. Eva Widman   11. Okänd!   12. Sven-Åke Pennling   13. Monika Forsberg   14. Monika Umander   15. Mats Lundberg   16. Martin Forsberg   17. Okänd!   18. Okänd!   19. Okänd!   20. Britt-Inger Varodell    21. Sonja Stenvall   22. Britta Sandberg   23. Annika Flemming   24. Inga Walfridsson   25. Carina Johansson   26. Lena Pettersson   27. Helen Pettersson   28. Okänd!   29. Okänd!   30. Tomas Lundberg   31. Bengt Johansson   32. Tommy Jonsson   33. Ragnar Löfdahl   34. Eva Nygren   35. Ingela Sjöberg   36. Eva Rådström   37. Ingrid Sandberg?   38. Ann-Charlott Sahlman   39. Gerd Fredriksson   40. Lena SundqvistKONFIRMATION 1973

Tips för dig som använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

I Stensele kyrka 1973 konfirmerades denna grupp av komminister Helge Norgren. Alla utom 2 konfirmander är identifierade.

●  (23/1 2012) Eva Fredriksson har identifierat Eva Ihrström (22) från Gunnarn.
●  (28/1 2012) Carina Larsson som själv är med på detta konfirmationskort (5) har identifierat 20 av sina kamrater.
●  (29/1 2012) Agneta Frohm har identifierat ytterligare en handfull konfirmander.
● (15/2 2012) Vi har fått ytterligare en identifiering av Per-Olof Westermark. Tommy Karlsson (9). Nu saknas det fem namn plus tre för- eller efternamn.
● (23/3 2012) Karin Hopstadius har hittat igen några av sina klasskompisar på fotot och kompletterat med namn.
●  (26/6 2012) Tor Stenvall har identifierat Per-Jonas Sahlman (11) och Carina Andersson (22).

1. Inger Hellman   2. Kristina Sandström   3. Okänd!   4. Maria Hjernestam   5. Carina Larsson   6. Siv Norberg   7. Rickard Andersson   8. Rickard From   9. Tommy Karlsson   10. Per Norgren   11. Per-Jonas Sahlman   12. Tor Stenvall   13. Lennart Lock   14. Gun Lindberg   15. Pia Rundqvist   16. Märta Jonsson   17. Ann-Charlott Reisek   18. Ulla Persson   19. Ingela Sjöberg   20. Okänd!    21. Katarina Sahlman   22. Carina Andersson   23. Marita Jonasson   24. Anna Johansson   25. Eva Nyström   26. Åsa Sjöberg   27. Catrin Öfjäll   28. Karin ?   29. Anders Lennartsson   30. Jan-Olov Varodell   31. Erik Nordenberg   32. Tomas Sandin   33. Heinz Reichler   34. Ulf Vidman   35. Lennart Mörtsell   36. Curt Mönch   37. Helge Norgren, komministerKONFIRMATION 1975

Tips om du använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

Detta konfirmationskort har Leif Samuelsson från Storuman plockat fram ur sina gömmor. Konfirmationen ägde rum under midsommarhelgen. Man märker att det blivit modernare tidereftersom fotografen  numera hade färgfilm i kameran. Två av konfirmationseleverna är inte namngivna. Den uppmärksamme noterar genast attde båda psalmtavlorna inte har några psalmnummer uppsatta. Ett led i utvecklingen kanske...

1. Leif Samuelsson   2. Ann-Katrin Åström   3. Per Öfjell   4. Elisabeth Sandberg   5. Hans-Martin Eriksson   6. Lena Sjöberg   7. Eva Sandberg   8. Robert Söderlund   9. Eva Larsson   10. Agneta Frohm   11. Åke Sandberg   12. Örjan Bjärnbo   13. Kerstin Larsson   14. Helge Norgren, kyrkoherde   15. Annika Söder   16. Catharina Åhgren   17. Stefan Heikka   18. Birgitta Sundqvist   19. Bengt Johansson   20. Bertil Kejerhag    21. Martina Rådström   22. Peder Hopstadius   23. Per (Pelle) Rådström   24. Lise-Lotte Norberg   25. Stellan Pettersson   26. Inga-Lill Persson   27. Tony JonssonKONFIRMATION 1976

Tips om du använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

● Gunilla Hjernestam (20) har nu kompletterat med alla identifieringar så när som på ett efternamn (29). Tack för det!
● 2/11 - Nu har vi fått in det saknade efternamnet. En släktforskare i förskingringen har konstaterat att det i Stensele socken 1970 endast fanns en flicka med förnamnet Marie-Louise och hon hade då efternamnet Berglund och var från Norrberg. Tack!
● 24/11 - Simon Albertsson från Norrberg har mejlat in och berättar att han är barndomskamrat med Marie-Louise Berglund från Norrberg och det inte är hon som är med på detta konfirmationskort. OK, då låter vi förnamnet vara kvar och säger att vi fortfarande saknar efternamn på Marie-Louise (29).
● 29/1 Iréne Walfridsson, Blaiken, har gett Marie-Louise (29) efternamnet Andersson vilket betyder att alla är komplett identifierade på detta kort.

1. Daniel Johansson   2. Rickard Wiklund   3. Jörgen Grubbström   4. Erik Johansson   5. Lennart Ivebo   6. Hasse Wallin   7. Anders Hjalmarsson   8. Roger Forsberg   9. Jan Kristoffersson   10. Anders Westerlund   11. Anders Sandström   12. Martin Andersson   13. Thomas Grenbäck   14. Rakel Nygren   15. Iréne Walfridsson   16. Vivianne Bjärnbo   17. Maj-Lena Wallin   18. Eva Sölle   19. Rose-Marie Näslund   20. Gunilla Hjernestam    21. Erika Gideonsson   22. Ann Grundström   23. Katarina Eriksson   24. Karin Elebrink   25. Britt Fjällström   26. Anna-Lena Sahlman   27. Katarina Sjöberg   28. Kristina Linder   29. Marie-Louise Andersson   30. Olle Hultgren, präst   31. Susanne Bäcklund   32. Annika Sundin   33. Ingela Wallin   34. Britt-Marie Berg   35. Maria Lindmark   36. Pia KristianssonKONFIRMATION 1977

Tips om du använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

Konfirmation 1977 i Stensele Kyrka. Leif Samuelsson har skickat in detta kort där hans lillebror Thord är med. Alla konfirmander är identifierade utom tjejen längst till vänster i övre raden. Vet du vem hon är?

1. Okänd!   2. Anna-Greta Magnusson   3. Marie Sundström   4. Caroline Karlsson   5. Eva Gunnarsson   6. Olle Hultgren, präst   7. Christer Normark   8. Leif Sjöström   9. Håkan Israelsson   10. Torgny Yderstedt   11. Thord Samuelsson   12. Mats Lövström   13. Gunilla Persson   14. Britt-Marie Fellbrink   15. Anna Westerlund   16. Lena Söder   17. Ulla Reisek   18. Maria Yderstedt   19. Carola Andersson   20. Kristina Rickardsson    21. Monika Johansson   22. Eva Ihrström   23. Anita Thomasson   24. Ulrika Karlsson   25. Jan Pettersson   26. Erik Hjalmarsson   27. Joakim Hugosson   28. Kennet JonssonKONFIRMATION 17 JUNI 1977

Tips om du använder dator med mus: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

Här har vi ytterligare en konfirmationsgrupp från 1977. Konfirmationen ägde rum i församlingsgården i Storuman den 17 juni. Prästen heter Per Åkerlund.
Känner du igen konfirmanderna? Mejla in och berätta!

●12/3 Malin Stenvall har identifierat prästen som Per Åkerlund.
● 12/3 Stig Ådén har mejlat in namn på 6 av konfirmanderna.
● 14/3 Monica Hedin (14) har mejlat in namn på alla sina konfirmationskamrater. I och med det är alla identifierade. Tack!

1. Roger Stålendahl   2. Mickael Persson   3. Mickael Rönnholm   4. Jörgen Johansson   5. Lars Strid   6. Joakim Tellström   7. Mikael "Salo" Johansson   8. Anders Marklund   9. Catrine Anderback   10. Susanne Lexelius   11. Ulrika Ådén   12. Maria Holmgren   13. Ann-Louise Jonsson   14. Monica Hedin   15. Maria Umensjö  16. Susanne Fellbrink   17. Maria Lundberg   18. Åsa Persson   19. Marita Israelsson   20. Per Åkerlund, prästSTARTSIDAN          FOTOARKIVET          TILL TOPPEN